Muokattu: 20.02.2017 - 09:51

Avainsanat: Terveys, Työsuojelu

Korvaava työ

Työlainsäädäntöön on viime aikoina tullut sairastamiseen liittyviä muutoksia. Niiden myötä työpaikoille saattaa tulla yhä enemmän käytäntöjä ja tilanteita, joissa työntekijä työskentelee osa-aikaisesti tai kevennetyissä työtehtävissä sairausloman sijaan tai palatessaan työhön pitkältä sairauslomalta.

Mikäli työpaikalla harkitaan korvaavan työn sopimista yhteistoiminnassa, tulee olla tarkkana eri termien käytössä ja miettiä, tarkoitetaanko omaa, vakiintunutta, työsopimuksen mukaista työtä vai ihan muuta työtä. Tavoitteena on, että kaikkeen sairausloman sijaan tehtävään työhön noudatetaan samoja pelisääntöjä.

PAM katsoo, että seuraavin ehdoin voi yhteistoiminnassa sopia korvaavan työn käyttöönotosta:

 • korvaavan työn tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista
 • korvaavalla työllä tulee olla työterveyslääkärin hyväksyntä
 • korvaavaa työtä ei käytetä esim. kuume-, flunssa- tai vatsatautitapauksissa
 • korvaavaa työtä käytetään ensisijaisesti 1+9 sairastamispäivän jälkeen
 • työnantajan tulee vastata kustannuksista, jotka syntyvät korvaavaan työhön liittyvistä lääkärinkäynneistä (käynti, matkat, menetetty ansio)
 • työntekijä tulee perehdyttää korvaavaan työhön ja sen turvalliseen suorittamiseen
 • korvaava työ tulee voida keskeyttää
 • korvaavassa työssä ansio ei saa laskea
 • korvaavaa työtä ei käytetä vuosilomalla sairastuessa
 • työpaikan muiden työntekijöiden työolot tai työehdot eivät saa heiketä
 • luottamushenkilölle annetaan tieto kaikesta korvaavan työn käytöstä

Alla ohje työntekijöille, mikäli korvaavasta työstä ei ole sovittu työpaikalla yhteistoiminnassa.

Työnteko sairaana?

Lääkäri voi joissain tapauksissa todeta työntekijän sairaaksi mutta tarkentaa, että työntekijä voi tietyin rajoituksin tehdä työtä. Jos lääkärintodistuksessa todetaan täysi työkyvyttömyys, ei työnantaja voi vaatia työntekijää tekemään töitä.

Lähtökohtana on, että työntekijällä on oikeus sairauslomaan, kun hän on sairauden tai tapaturman johdosta kykenemätön tekemään työtä. Työnantaja ei arvioi työntekijän työkykyä, vaan sairaaksi itsensä tuntevan työntekijän on mentävä lääkäriin.

Vaikka työpaikalla ei olisi sovittu työskentelystä sairausaikana (esim. korvaava työ, mukautettu työ tms.), voi lääkäri todeta työntekijän sairaaksi mutta tarkentaa, että sairaus aiheuttaa vain osittaista työkyvyttömyyttä. Kuumetaudit, yleiskuntoa muuten alentavat tai tartuntavaaraa aiheuttavat sairaudet estävät työskentelyn aina kokonaan.

Lääkäri arvioi työkyvyn ja toteaa lääketieteellisen harkinnan perusteella, onko työntekijä kokonaan työkyvytön vai voiko hän tietyin rajoituksin tehdä työtä (pois lukien esim. seisominen, kantaminen). Todistuksessa tulee silti todeta työkyvyttömyysaika työntekijän normaaliin työhön.

Toisinaan työnantaja voi yrittää tarjota työtä, vaikka lääkärintodistuksessa yksiselitteisesti todetaan täysi työkyvyttömyys. Tällöin työnantaja ei voi vaatia työntekoa, mutta saattaa vaatia uutta lääkärinkäyntiä nimeämällänsä lääkärillä (yleensä työterveyslääkärillä).

Työpaikalla työnantaja voi tarjota työtä, joka sopii lääkärin asettamiin rajoitteisiin. Vaihtoehtona saattaa olla myös jokin työhön liittyvä koulutus tai kurssi. Tarkoituksenmukaista ei ole ryhtyä keksimään työpaikalle uusia töitä, eikä osoittaa työntekijää työhön, joka on hänelle täysin vierasta.

Vaikka työntekijä epäilisi, pystyykö hän tekemään työnantajan tarjoamaa työtä, siitä kieltäytyminen saattaa aiheuttaa ongelmia. Tarjottua työtä voi ainakin kokeilla. Mikäli työ ei suju tai oire pahenee, on ilmoitettava työnantajalle, ettei pysty kyseistä työtä tekemään, jolloin työnantaja saattaa ohjata uudestaan lääkäriin. Muussa tapauksessa voi mennä sairastamaan kotiin alkuperäiseen lääkärintodistukseen merkityksi ajaksi.

Työnantaja on aina velvollinen huolehtimaan työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Uusimmat

Suosituimmat