Muokattu: 05.09.2014 - 12:09

Avainsanat: Työsuojeluvaltuutettu, Luottamusmies, Työsuojelu

Korvaavan työn pelisäännöt

Työlainsäädäntöön on viime aikoina tullut sairastamiseen liittyviä muutoksia. Niiden myötä työpaikoille saattaa tulla yhä enemmän käytäntöjä ja tilanteita, joissa työntekijä työskentelee osa-aikaisesti tai kevennetyissä työtehtävissä sairausloman sijaan tai palatessaan työhön pitkältä sairauslomalta.

PAM ja Kaupan liitto neuvottelivat korvaavan työn soveltamisohjeista 31.1.2014 saakka. Neuvotteluissa ei saavutettu yhteisymmärrystä korvaavan työn käytöstä. Korvaavasta työstä ei siis tullut työehtosopimukseen pykälää. Suurin erimielisyys liittyi korvaavan työn vapaaehtoisuuden rajaamiseen.

Työpaikalla tulee olla tarkkana eri termien käytössä ja miettiä, tarkoitetaanko omaa, vakiintunutta, työsopimuksen mukaista työtä vai ihan muuta työtä. Tavoitteena on, että kaikkeen sairausloman sijaan tehtävään työhön noudatetaan samoja pelisääntöjä.

PAM katsoo, että seuraavin ehdoin voi yhteistoiminnassa sopia korvaavan työn käyttöönotosta:

 • korvaavan työn tekeminen on työntekijälle aina vapaaehtoista
 • korvaavalla työllä tulee olla työterveyslääkärin hyväksyntä
 • korvaavaa työtä ei käytetä esim. kuume-, flunssa- tai vatsatautitapauksissa
 • korvaavaa työtä käytetään ensisijaisesti 1+9 sairastamispäivän jälkeen
 • työnantajan tulee vastata kustannuksista, jotka syntyvät korvaavaan työhön liittyvistä lääkärinkäynneistä (käynti, matkat, menetetty ansio)
 • työntekijä tulee perehdyttää korvaavaan työhön ja sen turvalliseen suorittamiseen
 • korvaava työ tulee voida keskeyttää
 • korvaavassa työssä ansio ei saa laskea
 • korvaavaa työtä ei käytetä vuosilomalla sairastuessa
 • työpaikan muiden työntekijöiden työolot tai työehdot eivät saa heiketä
 • luottamushenkilölle annetaan tieto kaikesta korvaavan työn käytöstä

Katso myös ohjeistus korvaavasta työstä työntekijälle.

Uusimmat

Suosituimmat