Kysymyksiä ja vastauksia työtaisteluista

Päivitetty: 29.01.2020

Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?

Ei tarvitse. Lakkoon osallistumiseen on työntekijällä laillinen oikeus. Työriitojen sovittelusta annetussa laissa (1962/420, 7 § mukaan) edellytetään, että työnseisauksesta tai sen laajentamisesta tulee kirjallisesti ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen valtakunnansovittelijan toimistoon sekä vastapuolelle. Tämän ilmoituksen toimittaa liitto. Työntekijöiden ei tarvitse enää ilmoittaa lakosta työnantajalle.Lopettamistyöt tehdään asiallisesti huolehtien ovien lukituksesta ja muista normaalistikin tehtävistä päättämistöistä.

Pitääkö liittoon ilmoittaa osallistuvansa lakkoon?

Saadaksesi lakkoavustuksen sinun pitää ilmoittautua PAMin ohjeiden mukaisesti PAMiin. Lakkoavustuksia maksetaan liittoon kuuluville jäsenille ja maksamisen edellytyksenä on lakkoon ilmoittautuminen. 

Milloin ilmoittaudun lakkoon?

Voit ilmoittautua lakkoon aikaisintaan ensimmäisen lakkopäivänä sähköisellä lomakkeella, joka on samalla lakkoavustushakemus.

Miten saan lakkoavustusta ja paljonko se on?

Lakkoavustus maksetaan vain liittoon kuuluville työntekijöille. Jäsenmaksut pitää olla maksettu, jotta lakkoavustus voidaan maksaa. Maksamisen edellytys on, että ilmoittaudut lakkoon ensimmäisenä lakkopäivänä kulloinkin ilmoitetulla tavalla. 

Saanko palkkaa lakon aikana?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa. Erääntyneet työsuhteesta johtuvat palkka- yms. saatavat maksetaan kuitenkin lakon aikana normaaleina palkanmaksupäivinä. Työntekijällä ei ole lakkopäiviltä oikeutta myöskään työnantajan kustantamiin luontaisetuihin kuten lounaisseteleihin.

Voiko työnantaja purkaa työsuhteeni työtaistelun aikana?

Työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan tai määräaikaisen työsuhdetta. Työnantaja ei saa syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää esim. kun päätetään työtunneista, työajoista, palkankorotuksista ym. asioista (Rikoslaki 47 luku, 3 §).

Työnantaja uhkailee tuntien vähenemisellä, jos menen lakkoon. Mitä pitäisi tehdä?

Lakko on laillinen ja siihen on jokaisella laillinen oikeus osallistua. Rikoslaki kieltää työnsyrjinnän eli lakkoon osallistumisen vuoksi ei saa asettaa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan. Ota yhteyttä omaan luottamusmieheen tai PAMin aluetoimistoon, jos työnantajasi sinua uhkailee.

Jokainen uhkaus otetaan vakavasti ja selvitetään. Älä jää asian kanssa yksin. PAMin johtoryhmällä on myös valtuudet päättää saarrosta tai boikotista sellaista yritystä kohtaan, joka värvää tilapäistä/ulkopuolista työvoimaa lakon ajaksi, painostaa työntekijöitä tulemaan lakon aikana töihin, muuttaa ennalta ilmoitettuja työvuoroja lakon vuoksi, uhkaa asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sen mukaan osallistuuko lakkoon vai ei.

Miten lakko vaikuttaa vuosilomaani?

Lakon alkaminen ei keskeytä jo aloitettua vuosilomaa. Työnantajan on maksettava lomapalkka ja lomaraha normaalisti ennen loman alkamista. Jos lakko alkaa ennen sovittua vuosilomaa, on työntekijä lakossa ja loma siirtyy. Jos lakko ja ennalta ilmoitettu loma alkavat samana päivänä, työntekijä on vuosilomalla, sillä vuosiloma alkaa kello 00.00 ja lakko vasta tämän jälkeen (eli silloin kun työvuoro alkaisi).

Lomaa ei voida määrätä alkavaksi lakon aikana.

Mikä on lakkotoimikunta?

Aluelakkotoimikunta hoitaa tietyn alueen lakkoon liittyviä tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat mm.yhteydenpito lakossa olevien toimipaikkojen luottamusmiehiin ja yhdyshenkilöihin.

Mitä lakkovahti tekee?

Lakkovahdit hoitavat järjestystä lakossa olevan työpaikan edessä, jakavat lakkotiedotteita, ilmoittavat työpaikalle tuleville lakosta, seuraavat työnantajien toimenpiteitä sekä raportoivat lakkotoimikunnalle kuluttajien kommenteista ja mielialoista sekä mahdollista rikkureista ym.

Lakkovahdeilla ei ole oikeutta estää kenenkään pääsyä työpaikalle tai kokoontua luvatta työpaikan sisällä.

Voinko minä ryhtyä lakkovahdiksi? Miten?

Kyllä voit ja se onkin suotavaa. Lakkovahtina voit olla passissa myös sellaisen lakossa olevan toimipisteen ulkopuolella, jossa et itse ole työssä. Lakkovahdiksi voit ilmoittautua oman aluetoimiston sähköpostiosoitteeseen. Vahtivuorot järjestetään etukäteen ja vuorojen pituudet sovitaan työpaikan työaikojen ja olosuhteiden mukaan. Lakkovahdeilla on aina mukanaan PAMin tunnus.

Jos sairastun ennen lakon alkua?

Jos sairastut ennen lakon alkamista, sinulle on maksettava sairausajan palkkaa myös lakon ajalta. Toimita työnantajalle välittömästi lääkärintodistukset ja tieto tervehtymisestäsi, vaikka liitytkin lakkoon sairausajan päättyessä. Jos taas työntekijä sairastuu ryhdyttyään lakkoon, hänelle ei oikeuskäytännön mukaan tarvitse maksaa sairausajan palkkaa lakkopäiviltä. Sen sijaan hänellä on oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

Vaikuttaako lakko työttömyysturvaan?

Kun työttömyys on alkanut ennen lakkoa, lakko ei vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen. Lakko ei myöskään vaikuta työttömyyspäivärahan maksamiseen lomautustilanteessa, jos lomautusilmoitus on annettu ennen lakkovaroitusta ja lomautus alkaa ennen lakon alkamista.

Voinko osallistua lakon aikana koulutukseen?

Mikäli kyseessä on työpaikan ulkopuolella tapahtuva koulutus, voit siihen osallistua.

Miten töihin paluu tapahtuu?

Jos lakko on lyhytaikainen, noudatetaan lakon päättymisen jälkeen töihin palattaessa ennalta laadittua työtuntiluetteloa, muutoin toimitaan lopettamissopimuksen mukaan. Lakon lopettamissopimuksella sovitaan toimet ja ehdot, joilla lakko lopetetaan.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle