Muokattu: 18.08.2014 - 15:40

Avainsanat: Sopimusneuvottelut, Edunvalvonta

Lakkoavustus

Lakkoavustus maksetaan vain liittoon kuuluville työntekijöille. Jäsenmaksut pitää olla maksettu, jotta lakkokorvaus voidaan maksaa. Maksamisen edellytys on, että ilmoittaudut lakkoon ensimmäisenä lakkopäivänä kulloinkin ilmoitetulla tavalla.

Lakkoavustuksen maksamisesta ja suuruudesta päättää PAMin hallitus tai johtoryhmä. Työnantajan toimeenpanema työsulku rinnastetaan työntekijäin lakkoon, ja se oikeuttaa lakkoavustukseen.

Mikäli työnantaja julistaa alalle työsulun tai liiton hallitus päättää lakon laajentamisesta, käsittelee hallitus lakkoavustuksen maksamiseen liittyvät kysymykset uudelleen. Muihin liittoihin järjestäytyneille lakon piiriin kuuluville työntekijöille maksetaan lakkoavustusta samoin perustein kuin PAMin jäsenille.

Tarvittaessa hallitus täydentää lakkoavustukseen liittyviä päätöksiä.

Aiheeseen liittyvät