Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen liikkuvuusavustusta, joka korvaa työmatka- ja muuttokuluja. Avustusta voi saada myös työsuhdetta edeltävään työhön liittyvään koulutukseen. Työttömyyskassa tutkii avustuksen edellytykset itsenäisesti. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus ja sitä tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa ajasta, johon hakemus kohdistuu.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa henkilölle, joka saa työttömyysetuutta liikkuvuusavustuksen perusteena olevan työsuhteen tai työhön liittyvän koulutuksen alkaessa. Työsuhteen tulee kestää vähintään 2 kuukautta. Vuodenvaihteesta alkaen liikkuvuusavustusta on voitu maksaa myös siinä tapauksessa, että työtä on alle 18-tuntia viikossa. Työn on oltava työsuhteessa tehtävää eli liikkuvuusavustusta ei makseta, jos kyseessä on yritystoiminta.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen ja siihen voi saada lapsikorotusta. Etuutta maksetaan viideltä päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien. Osa-aikatyötä tekevälle avustusta maksetaan työpäiviltä. Avustusta maksetaan kuukauden ajalta, jos työsuhteen pituus on 2 kuukautta. Jos työsuhteen pituus on 3 kuukautta, etuutta maksetaan 1,5 kuukautta ja vähintään 4 kuukautiseen työsuhteeseen etuutta maksetaan 2 kuukauden ajalta. Enimmäiskesto ei pitene, vaikka etuutta maksettaisiin vähemmältä kuin viideltä päivältä viikossa.

Kokoaikatyössä edestakaisen työmatka-ajan on oltava työsuhteen alkaessa keskimäärin yhteensä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä keskimäärin yhteensä yli 2 tuntia päivässä. Liikkuvuusavustukseen voi saada myös korotusosan, joka maksetaan, jos työpaikka (tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka) sijaitsee yli 200 km päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle