Muokattu: 04.01.2019 - 15:15

Avainsanat: Jäsenyys

Liittymislomakkeen ohjeet

Ohje koskee sähköisen liittymislomakkeen täyttämistä.

Liittymislomake: PAMin uusi jäsen täyttää.

Kuka voi liittyä PAMiin?

Palvelualojen ammattiliiton ja työttömyyskassan jäseneksi voivat liittyä kaikki yksityisillä palvelualoilla palkkatyöntekijänä työskentelevät, myös esimiesasemassa olevat. Liiton jäseneksi voivat liittyä myös ammatinharjoittajat ja yrittäjät, jotka työllistävät vain itsensä. Lisäksi PAMiin voivat liittyä palvelualojen ammattiin opiskelevat opiskelijat.

Jäseneksi voi liittyä, jos on voimassa oleva työsuhde, josta saa palkkatuloa. Työtön tai palkattomalla jaksolla oleva ei voi liittyä liiton eikä työttömyyskassan jäseneksi. Palkattomia jaksoja ovat esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu (tällöin voi liittyä opiskelijajäseneksi).

Jäsennumero ja jäsenkortti

Jos annat puhelinnumerosi liittyessäsi, saat jäsennumeron sisältävän tekstiviestin PAMista sen jälkeen, kun jäsentiedot on kirjattu jäsenrekisteriin. Saat myös mobiilijäsenkortin, jolla voit todistaa jäsenyytesi. Kaikki liittyneet saavat 'Tervetuloa jäseneksi' kirjeen postitse, jossa on jäsennumero. Muovisen jäsenkortin voi halutessaan tilata sähköisestä jäsenpalvelusta.

PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa voi hoitaa monia jäsenyyteen liittyviä asioita kätevästi netissä. Jäsenpalvelun käyttäjätunnus on jäsennumerosi. Salasana on ensimmäisellä kirjautumiskerralla syntymäaikasi muodossa PPKKVVVV.

Milloin jäsenyys alkaa?

Työttömyyskassan sääntöjen mukaan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin kirjallinen jäsenhakemus on saapunut liittoon ja kassaan. Työttömyyskassan säännöt löytyvät osoitteesta www.pam.fi/tyottomyyskassa.

Jos annat puhelinnumerosi liittyessäsi, saat liittymisen varmistavan tekstiviestin PAMista heti sen jälkeen, kun jäsentiedot on kirjattu jäsenrekisteriin. Viestissä on myös jäsennumerosi. Saat myös liittymisen perillemenon varmistavan 'Tervetuloa jäseneksi' kirjeen ja jäsennumeron postitse. Muista kuitenkin huolehtia, että jäsenmaksusi on maksettu liittymispäivästä alkaen, koska vasta sen jälkeen jäsenyytesi on voimassa.

Miten siirryn toisesta liitosta ja kassasta PAMiin?

Ruksaa ’valtuutan’ -kohta, jos haluat valtuuttaa PAMin irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä liitosta/työttömyyskassasta. Tällöin sinun ei tarvitse itse ilmoittaa edelliseen liittoosi PAMiin siirtymisestä, vaan liitot hoitavat siirron keskenään.

Ennen kuin siirryt PAMin jäseneksi, varmista, että jäsenmaksusi edelliseen liittoon ja työttömyyskassaan on maksettu siirtymispäivään saakka. Näin siirtymisesi tapahtuu ilman jäsenyyden katkeamista.

Työttömyyskassan jäsenyyden osalta siirtymisen PAMin työttömyyskassaan tulee tapahtua 30 päivän kuluessa, jotta kerrytetty ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan mahdollistava työssäoloehto säilyy. Työttömyyskassalain mukaan henkilö voi kuulua samanaikaisesti vain yhteen työttömyyskassaan.

Jos minulla on useita työsuhteita?

Mikäli sinulla on useita työsuhteita, täytä liittymislomakkeeseen päätoimen tiedot. Kun liittymisesi on kirjattu PAMin jäsenrekisteriin ja olet saanut jäsennumeron, käy lisäämässä tiedot muista työsuhteista PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, ja salasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla syntymäaikasi muodossa PPKKVVVV.

Kaikista työsuhteista tulee maksaa jäsenmaksu sääntöjen määräämällä tavalla, jotta työttömyysturva saadaan koskemaan niitä kaikkia.

Jos työsuhteeni on määräaikainen?

Kun liittymisesi on kirjattu PAMin jäsenrekisteriin ja olet saanut jäsennumeron, käy Ilmoittamassa määräaikaisen työsuhteen päättymisaika PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa. Käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasana ensimmäisellä kirjautumiskerralla syntymäaikasi muodossa PPKKVVVV.

Entä jos olen yrittäjä tai johtotehtävissä?

Mikäli omistat työnantajayhtiöstäsi alla mainittuja osuuksia tai muuten täytät yrittäjyyden ehdot, katsotaan sinut työttömyysturvan osalta pääsääntöisesti yrittäjäksi. Tällöin et välttämättä ole oikeutettu saamaan päivärahaa palkansaajakassasta.

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

  • on YEL- tai MYEL- vakuutusvelvollinen tai
  • kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja
    • työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta)
    • joka työskentelee ilman johtavaa asemaa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta

Yrittäjiksi katsotaan myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet, sekä toiminimen haltijan perheenjäsenet.

Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Entä jos olen ammatinharjoittaja tai työllistän itseni?

Itsensä työllistävät ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat liittyä liiton yrittäjäjäseniksi, mutta eivät voi kuulua Palvelualojen työttömyyskassaan. He maksavat jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta.

Paljonko jäsenmaksu on?

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu on 1,5 % bruttopalkasta. Liiton valtuusto vahvistaa jäsenmaksun määrän vuosittain. Jäsenmaksulla saat kaikki liiton ja työttömyyskassan palvelut sekä jäsenedut.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu maksetaan kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista. Jos sinulla on useita työsuhteita, maksa jäsenmaksu kaikista, jotta työttömyysturva koskee kaikkia töitäsi. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun maksamistaan päivärahoista ja etuuksista. Jäsenmaksu tulee maksaa myös opiskelun ohella tehdystä palkkatyöstä.

Helpoin tapa maksaa jäsenmaksu?

Vaivattomin tapa hoitaa jäsenmaksut on sopia työnantajan kanssa, että se perii jäsenmaksun palkastasi ja tilittää sen PAMille. Työnantaja voi aloittaa jäsenmaksujen perinnän palkasta sen jälkeen, kun olet tehnyt työnantajasi kanssa ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintäsopimuksen. Muista tarkistaa jokaisesta palkkalaskelmastasi tämän jälkeen, että siellä on jokin summa kohdassa ay-jäsenmaksu.

Kun ruksaat kohdan "Työnantaja perii jäsenmaksun", PAM lähettää perintäsopimuksen palkanlaskentaan/työnantajalle jäsenmaksun perinnän aloittamiseksi. Mikäli perintää ei esimerkiksi palkanmaksun kausista johtuen voida aloittaa heti jäsenyyden alusta, saat liitosta tilisiirtolomakkeen. Tällä tilisiirrolla maksat liittymisen ja perinnän käynnistymisen välisen ajanjakson itse. Jos tämä jakso jää sinulta jostain syystä maksamatta, niin jäsenyytesi alkaa vasta siltä palkkajaksolta, jolta automaattinen perintä on käynnistynyt. Käynnistymisen varmistat palkkalaskelmastasi: tarkista että siinä on jokin summa kohdassa ay-jäsenmaksu.

Jos työsuhteesi päättyy, mutta alkaa pian uudelleen samalla työnantajalla, niin sinun on huolehdittava palkanlaskennastasi, että jäsenmaksujen perintä jatkuu.

Jos haluat tai joudut lopettamaan jäsenmaksujen automaattisen perinnän, niin ilmoita siitä liittoon esimerkiksi PAMin nettisivuilla olevan ’Kysy jäsenyydestä’ -lomakkeen kautta. Tämän jälkeen sinun tulee huolehtia itse jäsenmaksun maksamisesta jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Entä jos en voi tai halua ottaa käyttöön automaattista maksujen perintää?

Jos maksat jäsenmaksun itse, ruksaa kohta ’Maksan jäsenmaksun itse (PAM lähettää jäsenmaksuviitteet)’. Helpoin tapa maksaa itse on ottaa käyttöön e-lasku. Saat sen käyttöösi verkkopankkisi kautta. Tällöin saat PAMista joka kuukausi automaattisesti e-laskun verkkopankkiisi oikealla viitteellä. Laskun summa on aina sama kuin edellisessä kuussa maksettu jäsenmaksun määrä. Tämän summan voit muuttaa ennen laskun vahvistamista verkkopankissasi, jos kyseisen kuukauden palkka on ollut erisuuruinen kuin edellisessä kuussa.

Jos et voi tai halua ottaa e-laskua käyttöön, PAM lähettää sinulle kuukausikohtaiset maksuviitteet. Kun maksat kunkin palkanmaksun yhteydessä jäsenmaksun PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa, järjestelmä lisää automaattisesti oikean viitteen antamasi palkkakauden mukaan. Jäsennumerosi on käyttäjätunnus jäsenpalveluun. Salasana on ensimmäisellä kirjautumiskerralla syntymäaikasi muodossa PPKKVVVV.

Jos maksat jäsenmaksun omassa verkkopankissasi kunkin palkanmaksun yhteydessä, sinun on itse kirjoitettava kyseisen kuukauden viitenumero verkkomaksuun.

Entä kun vaihdan työpaikkaa?

Päivitä muuttuneet työpaikkatietosi PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla. Jos työnantajasi perii jäsenmaksusi automaattisesti palkastasi, sinun on myös tehtävä uusi perintäsopimus uuden työnantajan kanssa, jotta jäsenmaksujen automaattinen perintä jatkuu.

Entä jos jään palkattomalle vapaalle?

Palkattomilta jaksoilta sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Ilmoita sähköisen jäsenpalvelun kautta mahdolliset palkattomat ajanjaksot kuten esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla. Kun teet ilmoitukset ajoissa, vältyt aiheettomilta jäsenmaksumuistutuksilta ja jäsenmaksujen perintäkirjeiltä.

Miten pidän jäsentietoni ajan tasalla?

Päivitä muuttuneet yhteystietosi tai työpaikkatietosi PAMin sähköisessä jäsenpalvelussa. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla. Muista myös ilmoittaa sähköisen palvelun kautta mahdolliset palkattomat ajanjaksot (esim. palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha-aika, varusmiespalvelus tai päätoiminen opiskelu), koska näiltä jaksoilta sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Kun teet ilmoitukset ajoissa, vältyt aiheettomilta jäsenmaksumuistutuksilta ja jäsenmaksujen perintäkirjeiltä.

Uusimmat

Suosituimmat