Muokattu: 13.02.2015 - 08:34

Avainsanat: Osa-aikatyö, Työehdot, Työehtosopimus

Lisätyön tarjoaminen

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajan tarjoamaan lisätyötä jo palveluksessa olevalle osa-aikaiselle työntekijälle ennen uusien työntekijöiden palkkaamista. Jos siis työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä sellaiseen tehtävään, johon osa-aikainen työntekijä on sopiva, pitää työtä tarjota hänelle. Tarvittaessa työnantaja on velvollinen käyttämään työehtosopimuksen mukaisia, yrityksessä käytössä olevia työaikajärjestelyjä lisätyön tarjoamisvelvoitteen täyttämiseksi.

Työsuhteen alkamisen ajankohta ei vaikuta lisätyön tarjoamiseen. Vuosia työnantajan palveluksessa ollut työntekijä ei ole etusijalla verrattuna viikko sitten palkattuun henkilöön. Jos työn vastaanottaminen edellyttää koulutusta, jonka työnantaja voi kohtuudella järjestää, on koulutus järjestettävä.

Työnantajan on tarjottava lisätyötä kaikille halukkaille oma-aloitteisesti ja mahdollisimman tasapuolisesti. Sen sijaan jos työsopimus on osa-aikainen työntekijän aloitteesta tai työntekijä on ilmoittanut työnantajalle, että ei halua lisätunteja, lisätyötä ei tarvitse tarjota. Työntekijä voi milloin tahansa ilmoittaa työnantajalle halukkuudestaan lisätyöhön, jolloin hänet on noteerattava normaalisti lisätyötä tarjottaessa.

Työaikakalenteri auttaa lisätyövuorojen valvonnassa

PAMin työaikakalenteri helpottaa omien oikeuksiesi ja etujesi valvonta. Merkitse kalenteriin kaikki tekemäsi työvuorot ja pidä kirjaa mahdollisuudesta lisätyöhön. Voit tilata PAMin työaikakalenterin maksutta. 

Lisätyön tarjoamisen muistilista:

 • Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä.
 • Työtä on tarjottava työhön soveltuvalle osa-aikatyöntekijälle.
 • Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai on tarjolla ”ylimääräisiä” työtunteja.
 • Lisätyötä ei tarvitse pyytää – työnantajan on tarjottava työtä. Tästä huolimatta on hyvä ilmaista halukkuutensa työhön.
 • Työntekijä voi koska tahansa ilmoittaa halukkuudestaan ottaa vastaan lisätyötä määrätystä ajankohdasta lukien – vaikka olisi aiemmin ilmoittanut toisin.
 • Työnantajan on järjestettävä kohtuullinen koulutus, jos työn vastaanottaminen sitä edellyttää
 • Työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta lisätyön tarjoamisessa.
 • Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä lisätyön tarjoamisvelvollisuutensa täyttämiseksi.
 • Työtä on tarjottava yleensä 37,5 viikkotuntiin saakka.
 • Ylityötä ei tarvitse tarjota.
 • Työvuorolistat ovat tärkeitä lisätyöoikeuden selvittämiseksi ja korvauksen laskemiseksi.
 • Työntekijä tai hänen valtuuttamansa edustaja voi pyytää työvuoroluetteloja – ellei se onnistu, apua saa työsuojeluviranomaiselta.
 • Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä toimitettava jäljennös työvuoroluetteloista.
 • Luottamusmiehellä on tiedonsaantioikeus yrityksen työsuhteista (ks. oman alasi työehtosopimus).

Katso myös

Lisätyöopas

Uusimmat

Suosituimmat