Lomautettu henkilö voi saada ansiopäivärahaa

Lomautuksen ajalta työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa, jos siihen on oikeus. Päivärahaa voi hakea sähköisellä lomakkeella työttömyyskassan verkkopalvelussa. Paperisia lomakkeita saa esim. työ- ja elinkeinotoimistoista.

Päivärahaa voidaan maksaa vain työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella. Tästä syystä lomautetun on ilmoittauduttava te-toimistossa viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä työttömäksi työnhakijaksi ja haettava kokoaikatyötä.

Päivärahaa haetaan aina jälkikäteen. Ensimmäisen hakemuksen voi lähettää kahdelta viikolta ja sen jälkeen aina neljän viikon tai kuukauden välein. Hakemuksen liitteenä tulee olla kopio lomautustodistuksesta ja palkkatodistus riittävän pitkältä ajalta.

Jos päivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa, palkkatodistuksen tulee olla vähintään 26 viikon ajalta ennen lomautusta. Jos edellisestä työttömyys- tai lomautusjaksosta on kulunut vähemmän aikaa, palkkatodistuksen lähettäminen työttömyysjaksojen väliseltä ajalta riittää.

Kun hakijan työssäoloehto (26 työviikkoa) täyttyy, maksamista ennen otetaan 5 arkipäivän pituinen omavastuuaika, pääsääntöisesti kuitenkin enintään kerran vuodessa. Omavastuuaika on kerättävä 8 viikon kuluessa. Lomautustilanteissa voi omavastuuaika joskus jäädä kertymättä, jos lyhyttä lomautusta seuraa yli 8 viikon työjakso ennen uutta lyhyttä lomautusta. Tällöin päivärahaa ei lomautusajalta voida maksaa.

Jos päivärahaa on maksettu aiemmin, mutta työssäoloehto ei vielä täyty, maksaminen aloitetaan heti ensimmäisestä lomautuspäivästä.

Ansiopäivärahaa myös jos viikoittaista tai päivittäistä työaikaa on lyhennetty

Mikäli lomautus ei ole kokoaikainen vaan on tehty viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä, päivärahahakemukseen on merkittävä tehdyt työtunnit. Hakemuksen liitteenä tulee olla palkkalaskelma tai -todistus, josta käy ilmi hakujaksolla ansaittu palkka.

Päivärahaa voidaan maksaa, jos työaika on korkeintaan 80% kokoaikaisen työntekijän työajasta. Työaikaa tarkastellaan lomautustapauksissa viikoittain. Jos henkilö tekee työviikon aikana kokonaisia työpäivä ja on osan päivistä kokonaan lomautettu, hänelle maksetaan lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa. Jos hänen työpäiviään on lyhennetty, päivärahaa maksetaan soviteltuna viideltä päivältä.

Esimerkki 1: Työntekijä tekee täysiä työpäiviä ma-ke ja kokonaan lomautettuna to-su. Hänelle maksetaan kyseisellä viikolla täyttä päivärahaa kahdelta päivältä.

Esimerkki 2: Työntekijä on lomautettu työpäivää lyhentämällä. Hän tekee kolme puolikasta työpäivää ma-ke ja on kokonaan lomautettu to-su. Hänelle maksetaan soviteltua päivärahaa kyseiseltä viikolla viideltä päivältä.

Esimerkki 3: Osa-aikatyötä tekevä työntekijä lomautetaan. Hänen ansiopäivärahansa sovittelujakso säilyy normaalina eli esimerkiksi kuukautena. Ansiopäiväraha sovitellaan kuten osa-aikatyö.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle