Lomautettu henkilö voi saada ansiopäivärahaa

Päivitetty: 05.07.2021

Lomautus kokoaikatyöstä
Lomautus osa-aikatyöstä
Lomautus, vuosiloma ja ansiopäiväraha
Muuta huomioitavaa soviteltua päivärahaa laskettaessa - suojaosuus ja 100 % sääntö

Ansiopäivärahaa maksetaan 17-64-vuotiaille, mutta lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa voi saada myös 65–67-vuotias henkilö silloin, kun hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten työntekijöiden tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen vuoksi.

Päivärahaa voidaan maksaa vain työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella. Tästä syystä lomautetun on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. 

Tutustu ohjeisiin päivärahan hakemisesta täällä

Lomautus kokoaikatyöstä

Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti kokoaikatyöstä, voit saada täyttä päivärahaa täysiltä lomautuspäiviltä.

Työsuhteen koko- tai osa-aikaisuus määräytyy työsopimuksessa sovitun työajan perusteella, ei toteutuneen työajan perusteella. Jos työsopimuksessa sovittu työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, katsotaan työ kokoaikaiseksi.

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä lyhentämällä työaikaa, riippuu palkan sovittelu siitä, millä tavalla työajan lyhentäminen on toteutettu. Kokoaikatyöstä lomautetuilla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jos tarkasteltavan viikon työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei kyseiseltä viikolta ole oikeutta päivärahaan. Kokoaikatyöstä ansaittujen vuosilomien ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Mikäli lomautus toteutetaan kokonaisina työ- ja lomautuspäivinä, maksetaan päiväraha täytenä kokonaisilta lomautuspäiviltä. Kokonaisilta työpäiviltä ei ole oikeutta päivärahaan eikä näiltä päiviltä ansaittua palkkaa oteta huomioon sovittelussa. Lain mukaan korvauspäivien lukumäärä on enintään viisi päivää viikossa ja täydet työpäivät vähentävät korvattavien päivien enimmäismäärää. Tässä tilanteessa suojaosaa ei oteta huomioon, koska täysiltä työpäiviltä maksetaan täyttä päivärahaa eikä ansaittuja tuloja sovitella. 

Esimerkki: Olet ollut lomautettuna viisi kokonaista arkipäivää ja työskennellyt viikonloppuna kaksi kokonaista työpäivää. Päivärahaa voidaan maksaa enintään kolmelta lomautuspäivältä ja kaksi lomautuspäivää hylätään korvauspäivien lukumäärän perusteella.

Tilanteissa, joissa työaika vaihtelee päivittäin, maksetaan päiväraha soviteltuna. Sovittelussa huomioidaan hakujaksolla ansaittu palkka tai hakujaksolla maksettu palkka, lomautuksen luonteesta riippuen. 

Lomautus osa-aikatyöstä

Osa-aikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksen mukainen vähimmäistyöaika on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työn koko- tai osa-aikaisuuden määrittelyyn ei vaikuta siis todelliset tehdyt työtunnit, vaan kokoaikaiseksi työksi katsotaan ainoastaan työ, jossa työaika sopimuksessa ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Osa-aikaisesti työskennellessäsi palkka sovitellaan aina maksuperusteisesti. Päivärahaan vaikuttaa se palkka, joka on maksettu sovittelujakson aikana. Tästä johtuen myös osa-aikatyöstä lomautettujen päivärahan suuruuteen vaikuttaa ennen lomautusaikaa ansaittu palkka, jos se maksetaan sovittelujaksolla.

Esimerkki 1: Jos lomautuksesi alkaa 1.5.2021 ja huhtikuun palkka maksetaan 15.5.2021, vaikuttaa se toukokuun päivärahan määrään. Toisin sanoen saat toukokuulta soviteltua päivärahaa, vaikka olisit kokonaan lomautettu. Työnhaku kannattaa siis pitää voimassa myös lomautuksen päätyttyä, koska osa-aikatyössä olet oikeutettu päivärahaan ilman lomautustakin.

Osa-aikatyötä tekevillä ja osa-aikatyöstä lomautetuilla työaikaa tarkastellaan sovittelujakson mukaisesti. Sovittelujakso määräytyy palkanmaksukauden mukaan ollen kuukauden tai neljä viikkoa. Mikäli maksupäivänä maksettujen työtuntien määrä ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta, ei kyseiseltä hakujaksolta ole oikeutta soviteltuun päivärahaan. Tarkasteltavassa työajassa otetaan huomioon myös palkalliset vuosiloma- ja sairausajat.

Osa-aikatyötä tekevän kannattaa pitää työnhaku voimassa ja hakea päivärahaa myös lomautuksen jälkeen.

Lomautus, vuosiloma ja ansiopäiväraha

Vuosiloma, lomapalkka ja lomaraha voivat vähentää päivärahaa. Niiden vaikutus riippuu siitä, ovatko loma ja siitä saatavat korvaukset kertyneet kokoaikatyöstä vai osa-aikatyöstä. Lisäksi lomapalkan ja lomarahan maksupäivällä on merkitystä, sillä ne vaikuttavat osa-aikaisen työntekijän päivärahaan maksuperusteisesti.

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, et ole oikeutettu vuosiloman ajalta päivärahaan. Lomarahat ja loma-ajan palkka eivät vaikuta päivärahasi määrään, vaikka niiden maksupäivä osuisi lomautusjaksolle. Kokoaikatyöksi luokitellaan työ, jonka työaika on yli 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Osa-aikatyöstä ansaitun loman ajalta on oikeus työttömyyspäivärahaan edellyttäen, että työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Lomapäivät merkitään hakemukseen maksettujen lomatuntien mukaisesti. Lomapalkka ja lomarahat huomioidaan sovittelussa sillä hakujaksolla, jolla ne on maksettu hakijan tilille.  Osa-aikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksen mukainen työaika on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

Muuta huomioitavaa soviteltua päivärahaa laskettaessa

Sovitellussa päivärahassa on suojaosuus. Suojaosuudella tarkoitetaan rahamäärää, jonka voit bruttona tienata ilman, että se vaikuttaa päivärahasi suuruuteen. Jos hakujaksosi on kuukausi, suojaosuutesi on 500 €. Jos hakujaksosi on neljä viikkoa, suojaosuutesi on 465 €. Puolet suojaosuuden ylittävästä palkasta  vähentää maksettavaa päivärahaa.

Esimerkki:  Saat osa-aikatyöstä palkkaa 1000 €/kk. Tällöin päivärahaasi vähentävä osuus on 250 € ((1000 €–500 €) / 2 = 250 €).

HUOM: Mikäli lomautus toteutetaan kokonaisina työ- ja lomautuspäivinä, maksetaan päiväraha täytenä kokonaisilta lomautuspäiviltä. Kokonaisilta työpäiviltä oikeutta päivärahaan ei ole eikä tuloja oteta ollenkaan huomioon eli sovitella päivärahaa maksettaessa. Tässä tapauksessa myöskään suoja-osalla ei ole merkitystä.

Nykyiset suojaosat ovat voimassa 30.9.2021 saakka. 1.10.2021 alkaen suojaosa on 300 € kuukaudessa tai 279 € neljässä viikossa.

Kassan maksama soviteltu päiväraha ja saamasi palkka voivat yhteensä olla enintään päivärahasi perusteena olevan palkan verran. Tätä kutsutaan niin sanotuksi sadan prosentin säännöksi. 

Enimmäismäärä tarkistetaan vähentämällä päiväkohtainen työtulo päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Jos summa on nolla tai sen alle, ei päivärahaa jää maksettavaksi. Enimmäismäärää tarkasteltaessa ei suojaosuutta huomioida vaan ansaittu tulo vaikuttaa päivärahan määrään kokonaisuudessaan.
 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.