Muokattu: 27.08.2018 - 11:44

Lomautus ja muu samanaikainen poissaolo

Jos työntekijän lomautus ja jokin muu poissaolo, kuten sairausloma, osuvat samaan aikaan, noudatetaan yleensä aikaprioriteettiperiaatetta. Se tarkoittaa, että työntekijän poissaolon syytä ja sen vaikutuksia arvioidaan ensimmäisen poissaolosyyn perusteella. Jos ensimmäisen poissaolon syy loppuu, mutta toinen jatkuu, poissaoloa arvioidaan tämän jälkeen jälkimmäisen syyn perusteella. Lomautustilanteissa tarkasteluhetkeksi on otettu lomautusilmoituksen antaminen.

Lomautus voi viedä sairausajan ja äitiysvapaan palkan

Jos esimerkiksi työntekijä sairastuu ja jää sairauslomalle lomautusilmoituksen jälkeen tai lomautuksen aikana, poissaolo katsotaan johtuvan lomautuksesta. Silloin työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan (KKO 1997:121). Periaate toimii myös toisinpäin. Lomautuksen alkaminen ei vapauta työnantajaa sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta, jos työntekijä on jäänyt sairauslomalle ennen lomautusilmoituksen antamista.

Työtuomioistuimen käsittelemässä tapauksessa (TT 2004:124) työntekijällä oli kolme peräkkäistä sairauslomaa samalla taudinmäärityksellä. Työnantaja ilmoitti ensimmäisen sairauslomajakson aikana, että työntekijä lomautetaan kun sairausjakso päättyy. Työtuomioistuin katsoi kuitenkin, että työntekijän koko työkyvyttömyysaika oli yhtenäinen sairausloma ja poissaolo johtui samasta sairaudesta, joka ilmeni ennen lomautusta. Siten hänellä oli oikeus sairausajan palkkaan.

Aikaprioriteetti vaikuttaa myös oikeuteen saada työehtosopimuksen mukaista äitiysvapaan palkkaa kolmelta kuukaudelta. Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaan palkkaa, jos työntekijä on lomautettuna kun äitiysloma alkaa (TT 1993:104), koska poissaolo johtuu ensisijaisesti lomautuksesta. Myös äitiysvapaan palkan osalta periaate toimii toisinkin päin. Jos työntekijä on jäänyt äitiyslomalle ennen lomautusilmoituksen antamista, lomautuksen alkaminen ei vapauta työnantajaa äitiysvapaan palkanmaksusta. Tilanteissa, joissa lomautus loppuu ennen palkallisen äitiysvapaan päättymistä, työnantajan on maksettava palkkaa lomautuksen jälkeen, jos palkallista äitiysvapaata on vielä jäljellä.

Lyhyet työkeikat eivät katkaise lomautusta

Työnantajan on työsopimuslain mukaan tarjottava työtä lomautetuille, jos lyhytkestoista työtä ilmaantuu lomautuksen aikana.

Työnantaja oli tarjonnut työntekijälle kaksi lyhyempää työkeikkaa lomautuksen aikana. Työntekijä sairastui toisen keikan aikana ja jäi sairauslomalle. Hänellä ei kuitenkaan ollut oikeutta palkkaan toisen työkeikan jälkeiseltä sairausajalta. Työtuomioistuin (TT 2005:128) totesi, että kyse oli samasta lomautuksesta, joka oli alkanut jo ennen sairastumista. Lyhyet työkeikat lomautuksen aikana eivät siis automaattisesti katkaise lomautuksia.

Uusimmat

Suosituimmat