Muokattu: 14.12.2016 - 15:25

Avainsanat: Edunvalvonta, Luottamusmies, Työsuojeluvaltuutettu

Luottamushenkilöiden korvaukset ja vapautusajat ohjelmapalvelualalla

Ohjelmapalveluala

23 § Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

1. Korvaukset

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä korvausta seuraavasti:

korvauksia ei korotettu 1.11.2016

Työntekijämäärä

Korvaus €/kk

1.11.2015 lukien

 20 - 199  71
200 - 299 105
300 - 399 133
400 - 499 160
500 - 599 177
600 - 699 194
700 - 210

2. Työstä vapautusajat

Pääluottamusmiehelle järjestetään luottamusmiessopimuksen edellyttämää säännöllistä vapautusta työstä seuraavasti:

Työntekijämäärä

Vapautustunteja/

3 viikkoa

 30 -   50   6
 51 -   71   9
 71 -   90  12
 91 -  110  14
111 - 150  20
151 - 200  25
201 - 300  38
301 - 400  52
401 - 500  69
501 - 800 104
yli 800 kokonaan työstä vapautettu

Työsuojeluvaltuutetulle järjestetään työsuojelun yhteistoimintasopimuksen edellyttämää säännöllistä vapautusta työstä seuraavasti:

Työntekijämäärä

Vapautustunteja/

3 viikkoa

  10 -  29   4
  30 -  50   6
  51 -  70   9
  71 -  90  12
  91 - 110  14
111 - 150  20
151 - 200  25
201 - 300  38
301 - 400  48
401 - 500  59
501 - 600  68
601 - 700  79
701 - 800  91
yli 800 kokonaan työstä vapautettu

 

Uusimmat

Suosituimmat