Näin EU toimii

Päivitetty: 09.05.2019

Euroopan unioni, EU, on 27 eurooppalaisen jäsenvaltion yhteenliittymä. Jäsenmaat tekevät läheisempää yhteistyötä kuin mikään muu valtioiden välinen järjestö, mutta kyse ei kuitenkaan ole liittovaltiosta kuten Yhdysvallat.

EU:n toimielimiä ovat esimerkiksi:

 • Euroopan parlamentti, jonka EU-maiden kansalaiset ovat vaaleilla valinneet.
 • Neuvosto, joka edustaa jäsenvaltioiden hallituksia.
 • Ne tekevät päätökset Euroopan komission esittämien ehdotusten perusteella. Komissiolla on samankaltainen rooli kuin hallituksella Suomessa.
 • Lisäksi on muita elimiä, kuten Euroopan keskuspankki, joka vastaa EU:n rahapolitiikasta.

Euroopan parlamentissa EU-maiden kansalaisten äänestämät edustajat toimivat poliittisissa ryhmissä. Esimerkiksi Suomesta valittiin 13 edustajaa vaalikaudelle 2014-2019.

He jakautuivat  eri ryhmiin seuraavasti:

 • Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP 3 edustajaa
 • Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattinen ryhmä S&D 2 edustajaa
 • Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä ALDE 4 edustajaa
 • Vihreät / EVA -ryhmä 1 edustaja
 • Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä EKR 2 edustajaa
 • Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä GUE/NGL  1 edustaja

EUROOPAN PARLAMENTIN PAIKKAJAKO 2014 – 2015

Kuinka sitten syntyy koko EU:n alueella pätevä säännöstö vaikkapa työajoista tai vuokratyön käytöstä?

Yleensä aloitteen tekee komissio. Se muotoilee ehdotuksensa direktiivin tai asetuksen sisällöksi. Tämän jälkeen neuvosto ja europarlamentti käsittelevät asian, ja ne voivat myös hylätä koko paketin - usein sisältöön myös tehdään merkittäviäkin muutoksia, vaikka se hyväksyttäisiin. Käsittely voi olla pitkä ja monipolvinen prosessi.

Kun direktiivi on hyväksytty, se siirtyy käsiteltäväksi jäsenmaihin, joissa se siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä maiden parhaaksi katsomalla tavalla. Asetus taas astuu voimaan kaikissa jäsenmaissa heti kun se on EU:n elimissä hyväksytty.

Lisätietoa esimerkiksi EU-komission esitteestä Näin Euroopan unioni toimii.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle