Näin EU toimii

Päivitetty: 17.12.2020

Euroopan unioni, EU, on 27 eurooppalaisen jäsenvaltion yhteenliittymä. Jäsenmaat tekevät läheisempää yhteistyötä kuin mikään muu valtioiden välinen järjestö, mutta kyse ei kuitenkaan ole liittovaltiosta kuten Yhdysvallat.

EU:n toimielimiä ovat esimerkiksi:

  • Euroopan parlamentti, jonka EU-maiden kansalaiset ovat vaaleilla valinneet.
  • Neuvosto, joka edustaa jäsenvaltioiden hallituksia.
  • Ne tekevät päätökset Euroopan komission esittämien ehdotusten perusteella. Komissiolla on samankaltainen rooli kuin hallituksella Suomessa.
  • Lisäksi on muita elimiä, kuten Euroopan keskuspankki, joka vastaa EU:n rahapolitiikasta.

 

Kuinka syntyy koko EU:n alueella pätevä säännöstö vaikkapa työajoista tai vuokratyön käytöstä?

Yleensä aloitteen tekee komissio. Se muotoilee ehdotuksensa direktiivin tai asetuksen sisällöksi. Tämän jälkeen neuvosto ja europarlamentti käsittelevät asian, ja ne voivat myös hylätä koko paketin - usein sisältöön myös tehdään merkittäviäkin muutoksia, vaikka se hyväksyttäisiin. Käsittely voi olla pitkä ja monipolvinen prosessi.

Kun direktiivi on hyväksytty, se siirtyy käsiteltäväksi jäsenmaihin, joissa se siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä maiden parhaaksi katsomalla tavalla. Asetus taas astuu voimaan kaikissa jäsenmaissa heti kun se on EU:n elimissä hyväksytty.

Lisätietoa esimerkiksi EU-komission esitteestä Näin Euroopan unioni toimii.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia