Näin haet ansiopäivärahaa

Päivitetty: 09.07.2021

Jos jäät työttömäksi  tai sinut lomautetaan, toimi näin:

 1.  Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. TE-toimiston ohjeistuksen löydät täältä ja toimipaikkojen yhteystietoihin pääset täältä.
   
 2. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet valmiiksi ja toimita ne kassalle ensimmäisen hakemuksen yhteydessä. Liitteet voi toimittaa myös erillisenä tiedostona jälkikäteen. Lisäohjeita tarvittavista liitteistä löydät tältä sivulta  sekä hakemuslomakkeesta. 
   
 3. Toimita kassalle hakemus, kun työttömyyden alkamisesta on kulunut kaksi (2) viikkoa. Voit täyttää ja lähettää hakemuksen verkkopalvelussamme. Löydät verkkohakemuksen täyttöohjeet täältä

  Mikäli haluat lähettää hakemuksen postitse tai liitetiedostona, löydät tulostettavat hakemuslomakkeet  Lomakkeet ja liitteet -sivulta 

  Lähetä paperiset hakemukset ja liitekopiot aina osoitteeseen:
  Palvelualojen työttömyyskassa
  PL 93
  00531 HELSINKI

Voit tulostaa yllä olevan ohjeistuksen täältä.

Täytä päivärahahakemus huolellisesti

Täytä ensimmäinen hakemus aina vähintään kahdelta viikolta (14 vrk). Päivärahaa ei voi hakea ennakkoon vaan sitä haetaan aina takautuvasti menneeltä jaksolta. Hakemus tulee toimittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä haettavasta päivästä. Jatkohakemuksen voi toimittaa, vaikka ensimmäistä hakemusta ei ole vielä käsitelty.

Lapsikorotuksen ja korotetun ansio-osan hakeminen tehdään päivärahahakemuksella. Jos tarvitset alkuperäisiä liiteasiakirjoja vielä myöhemmin, lähetä kassalle kopiot.

Ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Palkkatodistus 26 viikolta eli työssäoloehdon täyttäviltä viikoilta päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistukseen tulee merkitä työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä, ansaittu ennakonpidätyksen alainen palkka, lomarahat ja lomakorvaukset sekä kaikki palkattomat jaksot. (Työttömyyskassa saa tulotiedot myös tulorekisteristä, mutta erityisesti koronaepidemian aikana palkkatodistus voi nopeuttaa käsittelyä.) Ohjeet palkkatodistuksen kirjoittamiseen palkanlaskijalle löydät täältä.
 • Kopio työsopimuksesta ja irtisanomisilmoituksesta 
 • Verokortti, jos olet pyytänyt muutosverokortin etuutta varten Verohallinnolta. Huomioithan, että palkkaa varten annettu veroprosentti korotetaan päivärahaa maksettaessa 25 prosenttiin. Muutosverokortin etuutta varten voi tilata OmaVero -palvelusta. Merkitse etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa.
 • Jos työsopimuksesi työaika on vähemmän kuin 18 tuntia viikossa (esimerkiksi tarvittaessa työhön kutsuttava), toimita selvitys viikoittaisista työtunneista. Selvityksessä tulee olla työnantajan allekirjoitus. Lomakkeen löydät täältä.
 • Mikäli työssäoloehto (26 palkallista, 18h työviikkoa) ei täyty viimeisen 28kk ajalta, toimita selvitys työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävistä hyväksyttävistä syistä (Kelan päätös, opiskelutodistus tms.)
 • Selvitys saamistasi/perheesi saamista päivärahan maksuun vaikuttavista sosiaalietuuksista (esim. Kelan päätös perheelle myönnetystä kotihoidontuesta).
 • Kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä, jos sinulla on maa-, metsä- tai porotaloudesta saatua ansiotuloa.

Jatkohakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Kokonaan työttömän tai kokonaan lomautetun jatkohakemukseen ei tarvita liitteitä
 • Käytämme tulorekisterin palkkatietoja ja pyydämme lisätietoja ainoastaan tarvittaessa. Mikäli hakujaksolla maksettuun palkkaan sisältyy sairausajan- tai loma-ajan palkkoja, toimita palkkakuitti, josta näkyy sairausajan- tai loma-ajan palkka.
 • Selvitykset saamistasi muista päivärahan maksuun vaikuttavista etuuksista ja niiden muutoksista.

Jos olet tehnyt työtä, sinun tulee maksaa jäsenmaksu saamastasi bruttopalkasta. Ansiopäivärahasta työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti.

Pyydämme lisäselvitykset hakemuksen käsittelyn yhteydessä, mikäli niitä tarvitsemme.

Liikkuvuusavustushakemus

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustushakemuksen voi lähettää verkkopalvelumme kautta. Hakemuslomake löytyy myös lomakkeet ja liitteet -sivulta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.