Muokattu: 09.10.2014 - 13:31

Avainsanat: Koulutus

Näyttötutkinnot

Ammatillisia perustutkintoja on mahdollista suorittaa paitsi (nuorten) ammatillisena peruskoulutuksena myös (aikuisten) näyttötutkintona.

Omaa osaamistaan on mahdollista kehittää myös suorittamalla näyttötutkintoina ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Näyttötutkinnon suorittaminen ei ole sidoksissa ammattitaidon hankkimistapaan, vaikka suurin osa tutkinnon suorittajista käy läpi tutkintoon valmistavaa koulutusta.

Näyttötutkintojen järjestämisestä vastaavat kolmikantaiset tutkintotoimikunnat. PAMilla on edustajia useissa palvelualojen tutkintoja hallinnoivissa tutkintotoimikunnissa.

Aiheeseen liittyvät