Nuorten ja kesätyöntekijöiden palkat marava-aloilla

Työehtosopimuksissa on määräyksiä nuorten, koululaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksesta, minkä lisäksi palkkaus määräytyy kokemusvuosien ja/tai tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella.

Työnantajan pitää ottaa huomioon myös kesätyöntekijän koulutus ja aikaisempi työkokemus.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät

Harjoitteluaika

- Työsuhteen alussa on harjoitteluaika. Harjoitteluaika on kuusi kuukautta. Mikäli työntekijällä on työtehtävän edellyttämä ammatillinen koulutus, harjoitteluaika on kaksi kuukautta. Harjoitteluaikaa lyhentää mahdollinen työkokemus.

- Harjoittelijan palkka on 80 prosenttia kyseisen työtehtävän mukaisesta 0-2 vuoden palkkataulukosta.

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaalle maksetaan 80 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta, mikäli hänellä ei ole alan ammattitaitoa tai pätevyyttä.

Koululainen

- Peruskoulun ja lukion oppilaalle voidaan maksaa koululaisen palkkaa enintään kahdelta kuukaudelta. Koululaisen palkka on 70 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Harjoitteluaika

- Työsuhteen alussa on kuuden kuukauden harjoitteluaika, jonka ajalta on maksettava vähintään 90 prosenttia taulukkopalkasta. Harjoitteluaikaa vähentää mahdollinen työkokemus.

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijän palkka on 80 prosenttia asianomaisen paikkakuntakalleusluokan vaativuusryhmä A:n taulukkopalkasta.

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijän palkka on 80 prosenttia asianomaisen paikkakuntakalleusluokan vaativuusryhmä A:n taulukkopalkasta.

Uusi työntekijä alalla

- Alalle uutena työntekijänä tulevalle maksetaan yhdessä tai useammassa työsuhteessa tehtyjen ensimmäisten 300 työtunnin ajalta 85 prosenttia taulukkopalkasta.

Apuopas

- Apuoppaalle (yleensä alaikäinen tai opiskelija) voidaan maksaa 70 prosenttia A-palkkaryhmän lähtötasopalkasta.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijälle voidaan A- ja B-palkkaryhmissä maksaa työsuhteen ensimmäisen neljän kuukauden ajalta 90 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Materiaalit

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle