Nuorten ja kesätyöntekijöiden palkat marava-aloilla

Päivitetty: 07.08.2020

Työehtosopimuksissa on määräyksiä nuorten, koululaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksesta, minkä lisäksi palkkaus määräytyy kokemusvuosien ja/tai tehtävässä hyödynnettävän koulutuksen perusteella.

Työnantajan pitää ottaa huomioon myös kesätyöntekijän koulutus ja aikaisempi työkokemus.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskeva työehtosopimus – työntekijät

Harjoitteluaika

- Työsuhteen alussa on harjoitteluaika. Harjoitteluaika on kuusi kuukautta. Mikäli työntekijällä on työtehtävän edellyttämä ammatillinen koulutus, harjoitteluaika on kaksi kuukautta. Harjoitteluaikaa lyhentää mahdollinen työkokemus.

- Harjoittelijan palkka on 80 prosenttia kyseisen työtehtävän mukaisesta 0-2 vuoden palkkataulukosta.

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaalle maksetaan 80 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta, mikäli hänellä ei ole alan ammattitaitoa tai pätevyyttä.

Koululainen

- Peruskoulun ja lukion oppilaalle voidaan maksaa koululaisen palkkaa enintään kahdelta kuukaudelta. Koululaisen palkka on 70 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Harjoitteluaika

- Työsuhteen alussa on kuuden kuukauden harjoitteluaika, jonka ajalta on maksettava vähintään 90 prosenttia taulukkopalkasta. Harjoitteluaikaa vähentää mahdollinen työkokemus.

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijän palkka on 80 prosenttia asianomaisen paikkakuntakalleusluokan vaativuusryhmä A:n taulukkopalkasta.

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijän palkka on 80 prosenttia asianomaisen paikkakuntakalleusluokan vaativuusryhmä A:n taulukkopalkasta.

Uusi työntekijä alalla

- Alalle uutena työntekijänä tulevalle maksetaan yhdessä tai useammassa työsuhteessa tehtyjen ensimmäisten 300 työtunnin ajalta 85 prosenttia taulukkopalkasta.

Apuopas

- Apuoppaalle (yleensä alaikäinen tai opiskelija) voidaan maksaa 70 prosenttia A-palkkaryhmän lähtötasopalkasta.

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Alle 18-vuotias työntekijä

- Alle 18-vuotiaan työntekijälle voidaan A- ja B-palkkaryhmissä maksaa työsuhteen ensimmäisen neljän kuukauden ajalta 90 prosenttia asianomaisen palkkaryhmän palkasta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Materiaalit

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle