Ohjeita työttömäksi jäävälle

Päivitetty: 10.03.2021

Jos jäät työttömäksi  tai sinut lomautetuaan, toimi näin:

 1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Toimistot TE-palveluiden sivulta.
 2. Täytä hakemuslomake. Sähköisen hakemuksen voi lähettää verkkopalvelussamme. Katso hakemuksen täyttöohjeet täältä. Hakemusomakkeita saa myös työ- ja elinkeinotoimistosta tai tulostamalla lomakkeet ja liitteet -sivulta
 3. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet. Lisäohjeita tällä sivulla sekä hakemuslomakkeessa. Kysy työttömyyskassalta, jos olet epävarma tarvittavista liitteistä.
 4. Lähetä hakemus työttömyyskassalle. Lähetä paperiset hakemukset aina tähän osoitteeseen: Palvelualojen työttömyyskassa PL93 00531 HELSINKI

Voit tulostaa hakuohjeet täältä. Löydät sivuiltamme lisätietoja ansiopäivärahasta ja omavastuuajasta

Täytä päivärahahakemus huolellisesti

Täytä ensimmäinen hakemus aina vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta ja lähetä se työttömyyskassalle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Lapsikorotusta ja korotettua ansio-osaa haetaan samalla lomakkeella. Hakemus lähetetään aina jälkikäteen eli aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Jos tarvitset alkuperäisiä liiteasiakirjoja vielä myöhemmin, lähetä kassalle kopiot.

Ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Palkkatodistus 26 viikolta eli työssäoloehdon täyttäviltä viikoilta päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistukseen tulee merkitä työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä, ansaittu ennakonpidätyksen alainen palkka, lomarahat ja lomakorvaukset sekä kaikki palkattomat jaksot. (Työttömyyskassa saa tulotiedot myös tulorekisteristä, mutta erityisesti koronaepidemian aikana palkkatodistus voi nopeuttaa käsittelyä.) Ohjeet palkkatodistuksen kirjoittamiseen palkanlaskijalle löydät täältä.
 • Kopio työsopimuksesta ja irtisanomisilmoituksesta 
 • Verokortti, jos olet pyytänyt muutosverokortin verotoimistosta.  Huomaathan, että palkkaa varten annettu veroprosentti korotetaan päivärahaa maksettaessa 25%:iin. Muutosverokortin etuutta varten voi tilata OmaVero -palvelusta. Merkitse etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa.
 • Selvitys viikoittaisista työajoista ja palkoista, jos sinulla on välillä ollut alle 18-tunnin työviikkoja. Selvitykseen työnantajan allekirjoitus. Lomakkeen löydät täältä.
 • Selvitys kaikista työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävistä hyväksyttävistä syistä (Kelan päätös, opiskelutodistus tms.)
 • Selvitys saamistasi/perheesi saamista päivärahan maksuun vaikuttavista sosiaalietuuksista (esim. Kelan päätös perheelle myönnetystä kotihoidontuesta).
 • Kopio viimeksi vahvistetusta verotustodistuksesta, jos sinulla on maa-, metsä- tai porotaloudesta tai yritystoiminnasta saatua ansiotuloa.

Jatkohakemukseen tarvittavat liitteet:

 • Kokonaan työttömän jatkohakemukseen ei tarvita liitteitä
 • Palkkalaskelmat tai -todistus niistä palkoista, joiden maksupäivä on hakujaksolla.
 • Selvitykset saamistasi muista päivärahan maksuun vaikuttavista etuuksista ja niiden muutoksista.

Jos olet tehnyt työtä, sinun tulee maksaa jäsenmaksu saamastasi bruttopalkasta. Ansiopäivärahasta työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti.

Liikkuvuusavustushakemus

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustushakemuksen voi lähettää verkkopalvelumme kautta. Hakemuslomake löytyy myös lomakkeet ja liitteet -sivulta.

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.