Ohjeita työttömäksi jäävälle

Päivitetty: 15.04.2020

Huom! Jos sinut on lomautettu koronaepidemian vuoksi, kannattaa tutustua myös lyhyisiin toimintaohjeisiimme verkkosivuillamme. Epidemian vuoksi työttömyysturvalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia esimerkiksi omavastuuaikaan ja työssäoloehtoon liittyen:
Lomautus koronan vuoksi? - toimi näin

Jos jäät työttömäksi ja haet työttömyyskassalta ansiopäivärahaa, toimi näin:

1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Toimistot TEMin sivulla.
2. Täytä hakemuslomake. Sähköisen hakemuksen voi lähettää verkkopalvelussamme. Hakemusomakkeita saa myös työ- ja elinkeinotoimistosta tai tulostamalla lomakkeet ja liitteet -sivulta.
3. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet. Lisäohjeita tällä sivulla sekä hakemuslomakkeessa. Kysy työttömyyskassalta, jos olet epävarma tarvittavista liitteistä.
4. Lähetä hakemus työttömyyskassalle. Lähetä paperiset hakemukset aina tähän osoitteeseen:

Palvelualojen työttömyyskassa PL93 00531 HELSINKI

Täytä päivärahahakemus huolellisesti

Täytä ensimmäinen hakemus aina vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta ja lähetä se työttömyyskassalle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Lapsikorotusta ja korotettua ansio-osaa haetaan samalla lomakkeella. Hakemus lähetetään aina jälkikäteen eli aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Jos tarvitset alkuperäisiä liiteasiakirjoja vielä myöhemmin, lähetä kassalle kopiot.

Ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet:

 • - Palkkatodistus 26 viikolta eli työssäoloehdon täyttäviltä viikoilta päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistukseen tulee merkitä työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä, ansaittu ennakonpidätyksen alainen palkka, lomarahat ja lomakorvaukset sekä kaikki palkattomat jaksot. (Työttömyyskassa saa tulotiedot myös tulorekisteristä, mutta erityisesti koronaepidemian aikana palkkatodistus voi nopeuttaa käsittelyä.)
 • - Kopio työsopimuksesta ja irtisanomisilmoituksesta (Jos sinut lomautettu koronaepidemian vuoksi, hakemuksen liitteeksi riittävät palkkatodistus ja lomautusilmoitus)
 • - Verokortti vain, jos sinulla on porrasverokortti tai jos olet pyytänyt muutosverokortin verotoimistosta. Muutosverokortin etuutta varten voi tilata verottajan OmaVero -palvelusta. Merkitse etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa. 
 • - Selvitys viikoittaisista työajoista ja palkoista, jos sinulla on välillä ollut alle 18-tunnin työviikkoja. Selvitykseen työnantajan allekirjoitus. Lomakkeen löydät täältä.
 • - Selvitys kaikista työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävistä hyväksyttävistä syistä (Kelan päätös, opiskelutodistus tms.)
 • - Selvitys saamistasi/perheesi saamista päivärahan maksuun vaikuttavista sosiaalietuuksista (esim. Kelan päätös perheelle myönnetystä kotihoidontuesta).
 • - Kopio viimeksi vahvistetusta verotustodistuksesta, jos sinulla on maa-, metsä- tai porotaloudesta saatua ansiotuloa.

Jatkohakemukseen tarvittavat liitteet:

 • - Kokonaan työttömän jatkohakemukseen ei tarvita liitteitä
 • - Palkkalaskelmat tai -todistus niistä palkoista, joiden maksupäivä on hakujaksolla.
 • - Selvitykset saamistasi muista päivärahan maksuun vaikuttavista etuuksista ja niiden muutoksista.

Jos olet tehnyt työtä, sinun tulee maksaa jäsenmaksu saamastasi bruttopalkasta. Ansiopäivärahasta työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti.

Liikkuvuusavustushakemus

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustushakemuksen voi lähettää verkkopalvelumme kautta. Hakemuslomake löytyy myös lomakkeet ja liitteet -sivulta.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle