Muokattu: 06.05.2019 - 10:54

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Ohjeita työttömäksi jäävälle

Jos jäät työttömäksi ja haet työttömyyskassalta ansiopäivärahaa, toimi näin:

1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Toimistot TEMin sivulla.
2. Täytä hakemuslomake. Sähköisen hakemuksen voi lähettää verkkopalvelussamme. Hakemusomakkeita saa myös työ- ja elinkeinotoimistosta tai tulostamalla lomakkeet ja liitteet -sivulta.
3. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet. Lisäohjeita tällä sivulla sekä hakemuslomakkeessa. Kysy työttömyyskassalta, jos olet epävarma tarvittavista liitteistä.
4. Lähetä hakemus työttömyyskassalle. Lähetä paperiset hakemukset aina tähän osoitteeseen:

Palvelualojen työttömyyskassa PL93 00531 HELSINKI

Täytä päivärahahakemus huolellisesti

Täytä ensimmäinen hakemus aina vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta ja lähetä se työttömyyskassalle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Lapsikorotusta ja korotettua ansio-osaa haetaan samalla lomakkeella. Hakemus lähetetään aina jälkikäteen eli aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Jos tarvitset alkuperäisiä liiteasiakirjoja vielä myöhemmin, lähetä kassalle kopiot.

Ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet:

- Palkkatodistus 26 viikolta eli työssäoloehdon täyttäviltä viikoilta päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistukseen tulee merkitä työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä, ansaittu ennakonpidätyksen alainen palkka, lomarahat ja lomakorvaukset sekä kaikki palkattomat jaksot.
- Kopio työsopimuksesta, työtodistuksesta ja irtisanomisilmoituksesta
- Verokortti vain, jos sinulla on porrasverokortti tai jos olet pyytänyt muutosverokortin verotoimistosta. Muutosverokortin etuutta varten voi tilata verottajan OmaVero -palvelusta. Merkitse etuuden maksajaksi Palvelualojen työttömyyskassa. 
- Selvitys viikoittaisista työajoista ja palkoista, jos sinulla on välillä ollut alle 18-tunnin työviikkoja. Selvitykseen työnantajan allekirjoitus. Lomakkeen löydät täältä.
- Selvitys kaikista työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävistä hyväksyttävistä syistä (Kelan päätös, opiskelutodistus tms.)
- Selvitys saamistasi/perheesi saamista päivärahan maksuun vaikuttavista sosiaalietuuksista (esim. Kelan päätös perheelle myönnetystä kotihoidontuesta).
- Talonkirjaote, jos haet lapsikorotusta avio-/avopuolison lapsista. Hakijan omista alle 18-vuotiaista lapsista työttömyyskassa saa väestörekisterikeskuksesta lapsitiedot. (Lapsikorotusta haetaan merkitsemällä lapset hakemuslomakkeen ko. kohtaan.)
- Kopio viimeksi vahvistetusta verotustodistuksesta, jos sinulla on maa-, metsä- tai porotaloudesta saatua ansiotuloa.

Jatkohakemukseen tarvittavat liitteet:

- Kokonaan työttömän jatkohakemukseen ei tarvita liitteitä
- Palkkalaskelmat tai -todistus haettavalta jaksolta, jos olet tehnyt työtä hakujaksolla.
- Selvitykset saamistasi muista päivärahan maksuun vaikuttavista etuuksista ja niiden muutoksista.

Jos olet tehnyt työtä, sinun tulee maksaa jäsenmaksu saamastasi bruttopalkasta. Ansiopäivärahasta työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti.

Liikkuvuusavustushakemus

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustushakemuksen voi lähettää verkkopalvelumme kautta. Hakemuslomake löytyy myös lomakkeet ja liitteet -sivulta.

Uusimmat

Suosituimmat