Muokattu: 27.10.2016 - 12:18

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Ohjeita työttömäksi jäävälle

Jos jäät työttömäksi ja haet työttömyyskassalta ansiopäivärahaa, toimi näin:

1. Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Toimistot TEMin sivulla.
2. Täytä hakemuslomake. Sähköisen hakemuksen voi lähettää verkkopalvelussamme. Hakemusomakkeita saa myös työ- ja elinkeinotoimistosta tai tulostamalla lomakkeet ja liitteet -sivulta.
3. Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet. Lisäohjeita tällä sivulla sekä hakemuslomakkeessa. Kysy työttömyyskassalta, jos olet epävarma tarvittavista liitteistä.
4. Lähetä hakemus työttömyyskassalle. Lähetä paperiset hakemukset aina tähän osoitteeseen:

Palvelualojen työttömyyskassa PL93 00531 HELSINKI

Täytä päivärahahakemus huolellisesti

Täytä ensimmäinen hakemus aina vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta ja lähetä se työttömyyskassalle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Lapsikorotusta ja korotettua ansio-osaa haetaan samalla lomakkeella. Hakemus lähetetään aina jälkikäteen eli aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Jos tarvitset alkuperäisiä liiteasiakirjoja vielä myöhemmin, lähetä kassalle kopiot.

Ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet:

- Palkkatodistus 26 viikolta eli työssäoloehdon täyttäviltä viikoilta päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistukseen tulee merkitä työsuhteen alku- ja loppupäivämäärä, ansaittu ennakonpidätyksen alainen palkka, lomarahat ja lomakorvaukset sekä kaikki palkattomat jaksot.
- Kopio työsopimuksesta, työtodistuksesta ja irtisanomisilmoituksesta
- Verokortti vain, jos sinulla on porrasverokortti tai jos olet pyytänyt muutosverokortin verotoimistosta. Verokortin tulee olla alkuperäinen.
- Selvitys viikoittaisista työajoista ja palkoista, jos sinulla on välillä ollut alle 18-tunnin työviikkoja. Selvitykseen työnantajan allekirjoitus. Lomakkeen löydät täältä.
- Selvitys kaikista työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävistä hyväksyttävistä syistä (Kelan päätös, opiskelutodistus tms.)
- Selvitys saamistasi/perheesi saamista päivärahan maksuun vaikuttavista sosiaalietuuksista (esim. Kelan päätös perheelle myönnetystä kotihoidontuesta).
- Talonkirjaote, jos haet lapsikorotusta avio-/avopuolison lapsista. Hakijan omista alle 18-vuotiaista lapsista työttömyyskassa saa väestörekisterikeskuksesta lapsitiedot. (Lapsikorotusta haetaan merkitsemällä lapset hakemuslomakkeen ko. kohtaan.)
- Kopio viimeksi vahvistetusta verotustodistuksesta, jos sinulla on maa-, metsä- tai porotaloudesta saatua ansiotuloa.

Jatkohakemukseen tarvittavat liitteet:

- Kokonaan työttömän jatkohakemukseen ei tarvita liitteitä
- Palkkalaskelmat tai -todistus haettavalta jaksolta, jos olet tehnyt työtä hakujaksolla.
- Selvitykset saamistasi muista päivärahan maksuun vaikuttavista etuuksista ja niiden muutoksista.

Jos olet tehnyt työtä, sinun tulee maksaa jäsenmaksu saamastasi bruttopalkasta. Ansiopäivärahasta työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti.

Aiheeseen liittyvät