Muokattu: 22.06.2016 - 13:33

Avainsanat: Edunvalvonta, Työehdot, Työsuojelu

Omailmoitus – Työterveyslaitoksen selvitys

Työterveyslaitoksen vuoden 2016 alussa julkaiseman selvityksen mukaan sairauspoissaolojen omailmoituskäytännöstä on työpaikoilta saatu hyviä kokemuksia sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Käytäntö vähentää turhia lääkärissä käyntejä ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Omailmoituskäytäntö lyhensi yksittäisten poissaolojen kestoa, mutta lisäsi sen verran lyhyiden poissaolojen määrää, että sairauspoissaolojen kokonaismäärä ei juurikaan muuttunut.

Sen sijaan työterveyshuollon käynnit vähenivät 20 - 40 % ja lääkärin kirjoittamien poissaolotodistusten määrä lähes puolittui. Työterveyshuoltopalvelujen käyttö siis väheni ja yritysten kustannukset vuositasolla laskivat 5 - 10 %. Lisäksi huomattiin, että mitä pidempään käytäntöä oli yrityksessä noudatettu, sitä paremmin se toimi, ja pidemmällä ajanjaksolla sairauspoissolot olivat laskeneet jopa 10 %.

Omailmoituskäytännön todettiin myös vaikuttavan myönteisesti työyhteisöjen kokemaan luottamukseen ja työilmapiiriin. Työntekijät sitoutuivat paremmin yritykseen ja sen tavoitteisiin ja kantoivat paremmin vastuuta työtehtävästään. Työntekijöiden ei todettu käyttäneen menettelyä väärin, vaan luottamukseen vastattiin luottamuksella.

Työterveyslaitos arvioi, että koko Suomen tasolla saataisiin 7,5 – 15 miljoonan euron vuotuinen säästö terveydenhoidon kustannuksissa, jos 300 000 työpaikkaa siirtyy omailmoitukseen ja jos säästö ei korvaudu muilla työterveyshuollon palveluilla. Ensisijaisesti säästyneet rahat pitäisi käyttää ennaltaehkäisevään työhön, joka on työterveyshuollon varsinainen tarkoitus.

Lisää tietoa linkeistä:
Omailmoitus - tutkimus sairauspoissaolojen omailmoituksen käyttöönotosta ja vaikutuksista. Sanna Pesonen, Jaana I. Halonen, Juha Liira. Työterveyslaitos 2016. www.julkari.fi


Omailmoitus –ohje työpaikoille omailmoituksen käytöstä, Pesonen, Halonen, Liira, Martimo

Uusimmat

Suosituimmat