Omavastuuaika

Päivitetty: 13.04.2021

Omavastuuaika otetaan, kun tulet ensimmäisen kerran ansiopäivärahan hakijaksi tai kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen.

Omavastuuaika on viisi täysin työtöntä päivää ja sen ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika voidaan huomioida vain sellaiselta ajalta, millä työnhaku on ollut TE-toimistossa voimassa, eikä päivärahan maksamiselle ole muita esteitä (esimerkiksi karenssia tai taloudellisen etuuden jaksotusta). 

Osa-aikatyöntekijän omavastuuaika lasketaan tunteina. Omavastuuaikaan lasketaan täyden työajan ja tehtyjen tuntien välinen erotus ja se täyttyy, kun viittä työpäivää vastaava tuntimäärä on täynnä. 

Esimerkki: Täysi työaika alalla 37,5h viikossa ja työtä on viikolla 20h. Omavastuuseen kertyy kyseiseltä viikolta 37,5h-20h= 17,5h. Omavastuun keräämistä on siis jatkettava seuraavalle viikolle. 

Omavastuuaika pitää saada kerättyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Sitä ei voida laskea ajalta, jolla työaika ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Omavastuu työssäoloehdon täyttyessä uudelleen

Omavastuuaikaa otetaan uudelleen, mikäli edellisen enimmäisajan alusta (= ensimmäisestä maksetusta päivästä) on kulunut yli vuosi tai jos päivärahaa ei ole maksettu yhtään päivää edellisen enimmäisajan alkamisen jälkeen. 

Esimerkki 1: Lomautus on alkanut 3.2.2020 ja omavastuu on saatu ajalle 3.2.2020 – 9.2.2020 ja päivärahan maksaminen on alkanut 10.2.2020 maanantaina. Uusi lomautus alkaa 1.3.2021 ja työssäoloehto 26 viikkoa on täyttynyt. Koska edellisen enimmäisajan alkamisesta (10.2.2020) on kulunut yli vuosi aikaa, omavastuu otetaan ajalla 1.3.2021 – 7.3.2021 ja maksaminen alkaa 8.3.2021.

Esimerkki 2: Lomautus on alkanut 3.2.2020 ja omavastuu on saatu ajalle 3.2.2020 – 9.2.2020 ja päivärahan maksaminen on alkanut 10.2.2020 maanantaina. Toinen lomautusjakso on alkanut 15.8.2020. Työssäoloehto 26 viikkoa täyttyi, mutta omavastuuaikaa ei asetettu, koska edellisestä enimmäisajan alkamisesta (10.2.2020) on kulunut alle vuosi. Maksaminen aloitetaan 15.8.2020. Kolmas lomautusjakso alkaa 1.3.2021 ja työssäoloehto 26 viikkoa on täyttynyt. Koska edellisen maksukauden alkaessa (15.8.2021) ei omavastuuta ole otettu, omavastuu otetaan ajalla 1.3.2021 – 7.3.2021 ja maksaminen alkaa 8.3.2021. 

Omavastuuaikaa ei oteta uudelleen, mikäli edellisestä enimmäisajan alusta (=ensimmäisestä maksetusta päivästä) on alle vuosi ja omavastuuaika on silloin otettu.

Esimerkki: Lomautus alkanut 1.6.2020 ja omavastuu on saatu ajalla 1.6-7.6.2020 ja päivärahan maksaminen on alkanut 8.6 maanantaista. Uusi lomautus on alkanut 1.2.2021 ja työssäoloehto 26 viikkoa on jälleen täyttynyt. Koska edellisestä enimmäisajan alkamisesta (8.6.2020) on alle vuosi ja omavastuu on silloin otettu, ei omavastuuta oteta uudelleen 1.2.2021 alkaen vaan päivärahaa aletaan maksaa 1.2.2021 alkaen.  
 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.