Palvelualan pohjoismainen unioni SUN

SUN on vuonna 1945 perustettu kiinteistö-, vakuutus-, pankki-, sosiaalivakuutus-, siivous- ja vartiointialan työntekijöitä järjestävien ammattiliittojen pohjoismainen yhteisjärjestö. Kolmikirjaiminen lyhenne muodostuu unionin skandinaavisista kieliversioista, esim. ruotsiksi Service- och tjänstebranschens Union i Norden.

Järjestö toimii Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta ja sen jäseninä on yksityisten, kunnallisten ja valtiollisten alojen ammattiliittoja. Suomesta jäseninä ovat Palvelualojen ammattiliitto PAM ry kiinteistöpalveluiden ja vartioinnin osalta ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry kiinteistöpalvelualan työntekijöiden osalta.

SUNin tehtävä on edistää jäsenliittojen ja kunkin alan jäsenten välistä ay-solidaarista yhteistyötä sekä koordinoida lailliseen työtaisteluun ryhtyville jäsenliitoille annettava tuki. SUNin puitteissa kerätään tietoa ja kokemuksia eri Pohjoismaissa toimivien ammattiliittojen ja työpaikka-aktiivien toiminnasta.

SUN jakautuu neljään eri sektoriin: kiinteistö-, siivous-, vartiointi- ja sosiaalivakuutusalan sektoreihin. Jokaisella toimialalla on oma hallitus. Eri toimialat järjestävät pohjoismaisia kursseja joissa käsitellään mm. jäsenhankintaa, koulutusta, luottamusmiesten oikeuksia, työsuojeluasioita jne. Kursseille osallistuu lähinnä luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja.

SUNin hallituksen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Magnus Pettersson Ruotsin kiinteistötyöntekijäin liitosta (Fastighets). Hallituksen varapuheenjohtajana toimii Palvelualojen ammattiliiton edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Uusimmat

Suosituimmat