Palvelualat ja PAM korona-aikana

Päivitetty: 02.02.2021

Miten maaliskuussa 2020 alkanut COVID-19-pandemia on vaikuttanut yksityisiin palvelualoihin ja niiden työntekijöihin ovat? Mitä tilanne on merkinnyt ammattiliitolle? PAMon koonnut loppukesästä 2020 lähtien tilasto- ja muuta tietoa yksiin kansiin tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi.

Sivun alalaidasta (klikkaa tästä) voit ladata diasarjan pdf-tiedostona.

Ohessa aikajärjestyksessä myös kulloiseenkin päivitykset liittyvät uutiset.

Päivitys 2.2.2021

Syksystä tuttu suunta on pysynyt suhteellisen ennallaan myös vuoden lopussa.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset näkyvät edelleen palvelualojen yritysten liikevaihdoissa ja työntekijöiden tekemissä työtunneissa. Erityisen kovasti pandemiarajoitukset ovat osuneet majoitus- ja ravitsemisalaan. Odotukset liiketoiminnan suunnasta ovat koronakriisin keskellä edelleen melko negatiivisia.

Kuten tunnettua, vuonna 2020 PAMin työttömyyskassa koki ennennäkemättömän hakemusten tulvan. Joulukuussa hakemusten (ensimmäiset, jatko- ja sovitellut päivärahat) määrä säilyi suunnilleen samalla tasolla edelliseen kuukauteen verrattuna. Lomautusten määrä palvelualoilla vaikuttaa kesän jälkeen tasaantuneen vuoden loppupuolella.

Konkurssien määrä on pysynyt suhteellisen vähäisenä konkurssilainsäädännön määräaikaisista muutoksista johtuen. Muutoksien päättyessä riski on, että edessä on konkurssien määrän merkittävä kasvu ennen kuin kärsineet toimialat ovat ehtineet palautua.

Päivitys 25.11.2020 

Työttömyys kääntyi kasvuun

Tuoreimmat tilastot kertovat, että pandemian toisen aallon vahvistuminen ja sen vaatimat rajoitustoimet alkoivat jo lokakuussa näkyä alalla työttömyyden kääntymisenä kasvuun.

Kuluvan vuoden keväällä pandemian aiheuttamien poikkeusolojen seurauksena työttömyys kasvoi rajusti matkailu ja ravintola-alalla.

Kesällä alan työttömyystilanne kääntyi parempaan suuntaan, kun pandemiatilanne oli maassamme hyvin hallinnassa.

Missään vaiheessa työttömyys ehtinyt laskea alkuvuoden tilanteeseen.

Seuraavat teemat päivitetty

 • Talous ja työllisyys (esim. liikevaihto, konkurssit, tehtyjen työtuntien määrä, avointen työpaikkojen määrä ja työntekijöiden arvioita koronapandemian vaikutuksesta työnantajayrityksen myyntiin).
 • Työttömyyskassan tilastot
 • PAMin syksyllä 2020 antamat koronapandemiaan liittyvät lausunnot
 • Koronaan liittyvät lakimuutokset

 

Päivitys 2.10.2020

Yksityiset palvelualat ovat joutuneet vastaanottamaan COVID-19-pandemian taloudelliset vaikutukset rajulla tavalla. Monet yritykset ja niiden työntekijät ovat kohdanneet odottamattoman myrskyn, johon alkuvuoden 2020 tyvenessä ei kukaan osannut valmistautua. Suomen siirryttyä maaliskuussa valmiuslain mukaisiin poikkeusoloihin tulevaisuus muuttui hyvin epävarmaksi. 

Liikevaihdot kehittyivät eri suuntiin

COVID-19-pandemia on kohdellut yksityisiä palveluita monin eri tavoin. Vähittäiskaupassa myynti keväällä kasvoi, kun majoitus- ja ravitsemisalalla liikevaihto väheni rajusti. Ulkomaisen matkailun tyrehtyminen ja ravintoloiden sulkeminen lähes kahdeksi kuukaudeksi ajoivat monia alan yrityksiä vakaviin ongelmiin, jotka edelleen jatkuvat. Kiinteistöpalveluissa ja turvallisuusalalla muutokset ovat olleet toistaiseksi pienempiä. 

Työehdot joustivat

Suomessa on toimiva sopimusjärjestelmä. Sen sijaan, että yritysten talousvaikeudet olisivat konkretisoituneet irtisanomisina, on voitu käyttää lomautuksia. Lomautuksien käyttöä helpotettiin lainsäädännön määräaikaisilla muutoksilla, joista työmarkkinajärjestöt keväällä sopivat. Myös Palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvottelemiin työehtosopimuksiin tehtiin pikatahtia lukuisia määräaikaisia muutoksia. Samoin PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat ponnistelleet yhteisillä esityksillään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden pelastamiseksi pandemian aiheuttamassa kriisissä. 

Työttömyys kasvoi
Monet PAMin jäsenistä ovat olleet kovilla maaliskuun jälkeen. Palvelualojen työttömyyskassaan tulevien ansiopäivärahahakemusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti, kun lomautukset keväällä alkoivat. Ihmisten epätietoisuus ja hätä konkretisoituivat nopeasti. 

Avoimien työpaikkojen määrä sukelsi maaliskuussa rajusti ja uuden työn löytäminen kadonneen tilalle oli vaikeaa. Yksityisillä palvelualoilla työmarkkinat hiljenivät hyvin alkaneen vuoden alun jälkeen.

Todellisuudet työmarkkinoilla alkoivat erkaantua toisistaan ja työmarkkinoiden jakolinjat tulivat näkyviin.  Työnsä säilyttäneillä pienipalkkaisilla asiakaspalvelutyöntekijöillä ei ollut mahdollisuutta siirtyä etätöihin. Jos töitä oli, niin ne tehtiin työpaikalla siellä missä asiakkaatkin ovat.

Liiton palveluille valtava kysyntä

Yhteydenotot liittoon lisääntyivät merkittävästi ja esimerkiksi luottamushenkilöiden opastamiseksi avattiin oma puhelinlinja.

Maaliskuussa liittoon tulleiden puheluiden määrä (22 080 kpl) oli 65 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. PAM tarjosi infoa lomautustilanteisiin ja työttömyysturvan hakemiseen mm. omalla Youtube-kanavallaan. PAMin verkkosivustolla oli kävijöitä maaliskuun 17. päivä yli 40000. Pian kävi ilmi, ettei pelkkä neuvonta-apu kuitenkaan riittänyt. Jäsenten arjessa tulojen romahtaminen aiheutti akuuttia avuntarvetta. PAM ryhtyi tarjoamaan jäsenilleen ruoka-apua.  

PAMin koronatilinpäätös piirtää kuvan yksityisten palvelualojen toimialojen ja niillä työskentelevien PAMin jäsenten vastoinkäymisistä COVID-19-epidemian aikana. Samalla siitä käy selville ammattiliittoihin kuulumisen tärkeys. Oman liittonsa puoleen voi kääntyä aina, mutta eritoten silloin, kun työelämään tulee epävarmuutta tai tapahtuu jotain odottamatonta.  

Koko aineisto (ladattavana pdf)

 

Jos PDF ei näy, kokeile sivun uudelleen lataamista.

Korona välitilinpäätös

Lataa tiedosto

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.