PAMin ympäristövastuullisuus

Päivitetty: 06.10.2020

PAMin ympäristöperiaatteet ovat:

  • Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen kehittämällä PAMin keskustoimiston ja aluetoimistojen ekotehokkuutta
  • Ilmastonmuutoksen hidastaminen säästämällä energiaa ja lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä
  • Kestävien elämäntapojen edistäminen lisäämällä PAMin työntekijöiden ympäristötietoutta.

Lähtökohtanamme PAMin eettisyydessä on vastuullisuus sekä ihmisistä että luonnosta. Toiminnassamme edistämme mm. ihmisoikeuksien ja ay-oikeuksien toteutumista, eriarvoisuuden, köyhyyden ja lapsityövoiman poistamista, suvaitsevaisuuden lisääntymistä sekä luonnon ja ympäristön hyvinvoinnin edistämistä.

Ekologisina tavoitteina ovat mm. luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen, kestävien elämäntapojen edistäminen ja ilmastonmuutoksen hidastaminen.

PAMilla on Green Office -merkin käyttöoikeus sen kaikissa aluetoimistoissa ja keskustoimistossa. Green Office on WWF:n myöntämä merkki sellaisille toimistoille, jotka täyttävät Green Office -ohjelman kriteerit.

Lue lisää: Kaikilla PAMin toimistoilla on nyt Green Office -merkki

Jäsenedut

    Muutoksia