Perhevapaat kaupan alalla

Päivitetty: 19.03.2020

HUOM! Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi PAM on yhdessä työnantajaliittojen kanssa sopinut määräaikaisista muutoksista työehtosopimuksen määräyksiin. Ne astuivat voimaan 19.3. Kaikki määräaikaiset muutokset löydät täältä: Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

Kun perheeseen syntyy tai adoptoidaan lapsi, vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan lasta kotiin eli pitää perhevapaata lapsen ensimmäiset kolme vuotta. Oikeus perhevapaisiin perustuu työsopimuslakiin ja perhevapaan ajalta maksettavan palkan määräykset löytyvät työehtosopimuksessa, kun taas perhevapaan ajalta maksettavat etuudet määritellään sairausvakuutuslaissa.

Työsopimuslain mukaan perhevapailla tarkoitetaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, osittaista vanhempainvapaata, hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata ja muita pakottavia poissaoloja perhesyistä johtuen.

Äitiys-, adoptio- ja isyysvapaan palkka

Äitiys- tai adoptiovapaan ajalta työnantajalla on velvollisuus maksaa kolmen kuukauden palkka, jos työsuhde on kestänyt vähintään 9 kk ennen äitiysvapaan alkamista ja työntekijä aikoo palata töihin perhevapaan jälkeen. Jos työntekijä ei palaa töihin perhevapaan jälkeen, työnantajalla on oikeus periä maksamansa palkka takaisin.

Alle 37,5 tuntia viikossa tekevälle äitiysajan palkka määräytyy edeltävän 9 kuukauden keskimääräisen viikkotyöajan mukaan. Jos keskimääräinen viikkotyöaika jää alle työsopimuksessa sovitun viikkotyöajan, maksetaan palkkaa työsopimuksessa sovitun viikkotyöajan mukaan.

Isällä on oikeus palkalliseen isyysvapaaseen kuudelta arkipäivältä.

Muut perhevapaat ovat edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta palkattomia. Muista perhevapaan etuuksista voit lukea lisää täältä.

Oikeus tilapäiseen poissaoloon

Työntekijällä on oikeus kolmen päivän palkalliseen poissaoloon, jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti ja poissaolo on välttämätöntä lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Lisäksi työntekijän tulee antaa poissaolostaan työnantajan hyväksymä selvitys.

Yksinhuoltajilla on automaattisesti oikeus kolmen päivän palkalliseen poissaoloon lapsen hoitamiseksi. Muilla kuin yksinhuoltajilla oikeus palkalliseen poissaoloon on vasta, kun toisella huoltajalla ei ole mahdollisuutta hoitaa itse tai järjestää hoitoa lapselle. Toisella huoltajalla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa sekä lapsen huoltajaa, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa, mutta jonka kanssa on yhteishuoltajuus. Työntekijällä on oikeus jäädä tilapäisesti kotiin sairaan lapsen kanssa, jos toisen huoltajan työaika, osallistuminen työvoimapalveluihin, välimatka, asevelvollisuus tai siviilipalveluksen suorittaminen estävät häntä hoitamasta lasta. Työnantajalla on oikeus pyytää toisen huoltajan esteestä selvitys.

Työntekijällä on oikeus kolmen päivän palkalliseen poissaoloon lapsen sairastumisesta vasta kun työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden.

Oikeus pidempään poissaoloon

Työntekijän tulee sopia asiasta aina erikseen työnantajan kanssa. Lähtökohtaisesti on oikeus palkattomaan vapaaseen esimerkiksi vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi. 

Vuosiloman kertyminen

 Eritysäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaiden aikana työntekijälle kertyy vuosilomaa enintään kuuden kuukauden ajalta. Hoitovapaan aikana sen sijaan työntekijä ei ansaitse vuosilomaa. Lue lisää täältä.

 

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle