Sivutoiminen yrittäjyys

Päivitetty: 05.05.2021

Pienimuotoinen yritystoiminta ei estä Palvelualojen työttömyyskassaan kuulumista eikä työttömyysturvan maksamista. TE-toimisto tekee päätöksen siitä, onko hakijan yritystoiminta riittävän pienimuotoista, että sen ohella voi olla kokoaikatyön hakijana TE-toimissa ja  saada ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa tekee päivärahapäätöksen TE-toimiston antaman lausunnon pohjalta.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, katsotaan yritystoiminta automaattisesti pienimuotoiseksi eli sivutoimiseksi ensimmäisen neljän (4) kuukauden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen neljän (4) kuukauden ajan ainoastaan yritystoiminnan tulot vaikuttavat päivärahaan. Muista ilmoittaa hakemuksesi yhteydessä yritystoiminnastasi ja lähettää kassalle tulo- ja menoselvitys yritystoiminnasta kuukausittain. Neljän kuukauden jälkeen TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi ollut niin laajaa, että se estää päivärahan maksamisen jatkossa.  Jos aloitat yritystoiminnan uudelleen samana ansiopäivärahan enimmäisaikana, tutkitaan yritystoiminnan laajuus heti. 

Jos yritystoimintasi kestää enintään 2 viikkoa, yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita. Näitä enintään 2 viikkoa kestäviä yritystoimintajaksoja voi olla enimmäisajan sisällä rajoittamaton määrä.
Muista aina ilmoittaa yli kaksi (2) viikkoa kestävästä yritystoiminnasta TE-toimistoon. Enintään 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta riittää ilmoitus kassaan, joka huomioi yritystoiminnan tulosi päivärahassa.

Sivutoimisesta yritystoiminnasta saadut tulot sovitellaan samalla tavalla kuin osa-aikatyöstä saadut palkat. Yritystoiminta ei kuitenkaan kerrytä työssäoloehtoa eikä yritystoimintaan käytettyjä työtunteja tule ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa.

Myös osuuskunnan tai laskutusyrityksen kautta laskutettu työ katsotaan yrittäjänä tehdyksi työksi, koska työtä tehdään muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta. 

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.