Muokattu: 21.01.2015 - 11:09

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Sosiaaliedut voivat vaikuttaa työttömyyskassan maksamiin etuuksiin. Etuudet saattavat vähentää ansiopäivärahan määrää tai estää sen maksun kokonaan.

Ansiopäivärahan maksamisen estäviä etuuksia ovat mm. :
- useat eläkkeet
- sairauspäiväraha (sairauspäivärahan omavastuuajalta ansiopäivärahaa voidaan maksaa)
- äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
- kuntoutusraha

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat mm. :
- osatyökyvyttömyyseläke
- valtion eläkelain mukaiset eläkkeet
- lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta. Etuus huomioidaan perhekohtaisesti eli myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi pois työmarkkinoilta.

Ansiopäivärahan maksamiseen eivät vaikuta mm. :
- lapsilisä
- asumistuki
- toimeentulotuki
- vammaistuki
- perhe-eläke

Aiheeseen liittyvät