Suhdannebarometri

PAM kerää suhdannebarometrin kautta tietoa pamilaisten kokemasta suhdannetilanteesta. Kyselyssä kartoitetaan sekä vastaajien omaa taloudellista tilannetta että työnantajan tilannetta. Kysymysten avulla on tarkoitus selvittää, miten suhdannetilanne on muuttunut pamilaisilla työpaikoilla.

Kyselyssä on 8−10 kysymystä suhdannetilanteesta sekä taustatietokysymyksiä. Barometrin kautta kerätty tieto tukee päätöksentekoa ja suhdanteiden seurantaa.

Barometrin kerääminen aloitettiin vuoden 2014 heinä−syyskuussa. Kysely toistetaan samoilla kysymyksillä neljä kertaa vuodessa tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa.

Barometrissä kerätään toisinaan tietoa myös erityisaiheista.

4/2018 kysyttiin vastaajien toissijaisia tulonlähteitä kuten erilaisia sosiaalietuuksia, toista työsuhdetta, alustatyötä, asunnon vuokrausta sekä kirpputori- ja internetin markkinapaikoilla myyntiä.

Tuoreimmat barometrit

Barometri 2/2019 keskeiset tulokset

 • Soviteltua työttömyystukea vastaanotti tuoreimman suhdannebarometrin mukaan huhti−kesäkuussa 9,6 prosenttia palvelualojen työntekijöistä, kun vielä alkuvuoden kyselyssä osuus jäi 3,4 prosenttiin
 • Uudellamaalla (8,3 %) selkeästi koko maan keskiarvoa (10,9 %) pienempi osuus vastaajista. Palvelualan työntekijät joutuivatkin turvautumaan asumistukeen useimmin Kanta-Hämeessä (20,5 %) ja Päijät-Hämeessä (19,2 %).
 • 53,1 prosenttia vastaajista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, ja vain 11,7 prosenttia kertoo sen lisääntyneen viimeisen 3 kuukauden aikana.

Tiedote 21.8.2019.

Barometri 1/2019 keskeiset tulokset

 • Noin puolet (49,7 %) kaikista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa.
 • Ravintola-alalla puolet katsoo työnantajansa myynnin kasvaneen. Osuus on korkein koko mittaushistoriassa. Silti vastaajista 28,0 prosenttia uskoo oman taloudellisen tilanteensa heikkenevän.
 • Kiinteistöpalvelualalla neljäsosa katsoo työnantajansa myynnin kasvaneen. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät tunne lainkaan työttömyyden uhkaa on romahtanut 60,4 prosentista 36,1 prosenttiin.

Tiedote 29.4.2019

Barometri 4/2018 keskeiset tulokset

 • 8 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi oman taloudellisen tilanteensa parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Osuus on alin sitten PAMin ensimmäisen suhdannebarometrin syksyllä 2014. 13 prosenttia vastaajista arveli taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla vastaajista vain 4 prosenttia kertoi taloustilanteensa parantuneen.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla vastaajista 10 prosenttia kertoi paremmasta taloustilanteesta.
 • Yli 5 prosentilla kokoaikaisesti työskennelleistä oli toinen työsuhde.

Barometri 3/2018 keskeiset tulokset

 • Talouskehitys hidastuu. Poikkeuksen tekee vartiointiala.
 • Vartiointialan vastanneista 44 prosenttia uskoo turvapalvelualalla työnantajan myönteiseen talouskehitykseen seuraavan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla 21 prosenttia vastanneista uskoo taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana.21 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista kertoo työnantajansa myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla työntekijöiden oma taloustilanne hieman kohentunut, mutta näkemykset työnantajan taloustilanteesta, myynnistä ja tulevasta talouskehityksestä ovat kaikki laskeneet edellisestä kyselystä.

Barometri 2/2018 keskeiset tulokset

 • Joka neljäs vastaaja katsoi työnantajansa taloustilanteen kohentuneen edellisen kolmen kuukauden aikana.
 • 18 prosenttia vastanneista uskoo työttömyyden uhkan kasvaneen kohdallaan ja vain 4,6 prosenttia uskoo sen vähentyneen viime aikoina.
 • Työntekijöiden omat taloushuolet ovat lisääntyneet 37,3 prosentilla vastaajista, ja vain 9,2 prosenttia kokee, ettei heillä ole lainkaan taloushuolia.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla vastaajista puolet (50,0 %) kertoi työnantajansa myynnin kasvaneen menneen vuoden aikana.
 • Vartiointialalla 53 prosenttia vastanneista katsoi työnantajan talouden paranevan myös tulevana vuonna,
 • Kiinteistöpalvelualan vastaajista enää 28 prosenttia arveli työnantajan talouden paranevan tulevan vuoden aikana.

Barometri 1/2018 keskeiset tulokset

 • 28 prosenttia vastaajista kertoo työnantajien taloustilanteen kohentuneen viime kuukausina.
 • Kaupan alalla 49 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna. Alalla vain 8 prosenttia työntekijöistä kertoo oman taloustilanteensa parantuneen ja peräti 28,4 prosenttia katsoo sen heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla myynnin kasvua on havainnut 48 prosenttia vastaajista. Matkailu- ja ravintola-alalla työttömyyden uhan kokee lisääntyneen 24 prosenttia ja vähentyneen vain 4 prosenttia vastaajista
 • Kiinteistöpalvelualalla huolet oman talouden suhteen ovat lisääntyneet 29 prosentilla vastaajista.

Kooste vuoden 2018 barometrien tiedotteista


Suhdannebarometria koskevat tiedotteet löydät kokonaisuudessaan materiaalipankin tutkimuskansiosta.