Suhdannebarometri

Päivitetty: 30.08.2021

PAM kerää suhdannebarometrin kautta tietoa pamilaisten kokemasta suhdannetilanteesta. Kyselyssä kartoitetaan sekä vastaajien omaa taloudellista tilannetta että työnantajan tilannetta. Kysymysten avulla on tarkoitus selvittää, miten suhdannetilanne on muuttunut pamilaisilla työpaikoilla.

Kyselyssä on 8−10 kysymystä suhdannetilanteesta sekä taustatietokysymyksiä. Barometrin kautta kerätty tieto tukee päätöksentekoa ja suhdanteiden seurantaa.

Barometrin kerääminen aloitettiin vuoden 2014 heinä−syyskuussa. Kysely toistetaan samoilla kysymyksillä neljä kertaa vuodessa tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa.

Barometrissä kerätään toisinaan tietoa myös erityisaiheista. 

4/2018 kysyttiin vastaajien toissijaisia tulonlähteitä kuten erilaisia sosiaalietuuksia, toista työsuhdetta, alustatyötä, asunnon vuokrausta sekä kirpputori- ja internetin markkinapaikoilla myyntiä.

Vuoden 2020 kyselyissä kysyttiin koronapandemian vaikutuksista.

 

Tuoreimmat barometrit


Vuosi 2021

Barometri 2/2021 keskeiset tulokset

 • Vain harva ravintola- ja matkailualan työntekijöistä kertoi oman talouden tilanteensa parantuneen, vaikka alan yritysten kesäsesonki olikin vahva. Alan vastaajista 42 % kertoi työnantajansa talouden vahvistuneen, mutta vain 22 % koki oman taloudellisen tilanteensa parantuneen viimeisten kolmen kuukauden aikana.
 • Kaupan alalla suhdannetilanne on kohentunut myös koronakriisistä kärsineessä erikoiskaupassa.
 • Myös kiinteistöpalvelualalla yhä useampi työntekijä arvioi nyt työnantajansa taloudellisen tilanteen parantuneen,

Tiedote 26.8.2021

Barometri 1/2021 keskeiset tulokset

 • Matkailu ja ravintola-alan vastaajista historiallisen korkea osuus, 33,3 prosenttia, arvioi, että uuden työpaikan löytämiseen kestäisi yli vuosi tai sellaista ei löytyisi lainkaan.
 • Suurin osuus suhdannebarometrin kaikista vastaajista korona-aikana, 36,8 prosenttia, uskoo työnantajan taloudellisen tilanteen parantuvan tulevan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla vain 6,3 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna.

Tiedote 5.5.2021

Vuosi 2020

Barometri 4/2020 keskeiset tulokset

 • Lähes kaikki (89,7 %) matkailu- ja ravintola-alan vastaajat uskovat koronaepidemian heikentävän myyntiä tulevina kuukausina, mutta tilanteen uskotaan parantuvan tulevan vuoden aikana. Alan vastaajista 34,9 prosenttia uskoo työnantajansa taloudellisen tilanteen parantuvan tulevan vuoden aikana, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli vain 10,4 prosenttia.
 • Kiinteistöpalvelualalla on nähty käänne huonompaan. Vain 4,3 prosenttia vastaajista kertoo työnantajayrityksen taloudellisen tilanteen parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 15,1 prosenttia.
 • Kaupan alan vastaajat kertovat työmarkkinanäkymiensä heikentymisestä. Matalin osuus alan vastaajista suhdannebarometrin historiassa, 8,6 prosenttia, arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan kuukauden sisällä.

Tiedote 3.2.2021

Barometri 3/2020 keskeiset tulokset

 • Matkailu- ja ravintola-alan talven näkymät ovat heikot. Yhdeksän kymmenestä alalla työskentelevästä vastaajasta arvelee, että koronavirusepidemia heikentää työnantajayrityksen myyntiä seuraavien kolmen kuukauden aikana. Tärkeimpänä syynä myynnin heikentymisen nähtiin Suomen hallituksen ja viranomaisten asettamat rajoitukset.
 • Enää 25,3 % kaikista vastaajista arvioi työnantajansa taloustilanteen olevan huonompi kuin kolme kuukautta sitten, kun puolen vuoden takaisessa kyselyssä osuus oli 57,0 %.
 • Vastaajien omat näkymät ovat poikkeuksellisen heikolla tasolla. Kaupan alalla vain 8,6 % vastaajista uskoo oman taloustilanteensa parantuvan tulevan vuoden aikana. Osuus on alhaisin suhdannebarometrin historiassa.

Tiedote 28.10.2020

Barometri 2/2020 keskeiset tulokset

 • Matkailu- ja ravintola-alalla koronan aiheuttama ahdinko jatkui, muut PAMin suuret toimialat ovat selvinneet helpommalla. 
 • 57,8 % vastaajista arvioi työnantajan myynnin kasvaneen tai pysyneen ennallaan vuoden takaiseen verrattuna, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli vain 39,6 %.
 • Työnantajan taloudellisen tilanteen paranemiseen tulevan vuoden aikana uskoo 35,8 % vastaajista, suurin osuus sitten kesän 2018.

Tiedote 13.8.2020

Barometri 1/2020 keskeiset tulokset

 • Kaksi kolmasosaa (67,3 %) alalla työskentelevistä vastaajista kertoo tulleensa lomautetuksi koronavirusepidemian johdosta.
 • Vastaajien arviot oman ja työnantajan taloustilanteen kehityksestä ovat suhdannebarometrin historian heikoimmat. Peräti 57 % vastaajista arvioi työnantajansa taloustilanteen heikentyneen.

Tiedote 21.4.2020

 

Vuosi 2019

Löydä koko vuoden kooste täältä.

Barometri 4/2019 keskeiset tulokset

 • Oman taloustilanteen haasteet korostuvat osa-aikaisilla. Osa-aikaisista vastaajista 45,7 % kertoo taloustilanteensa heikentyneen menneen kolmen kuukauden aikana.
 • Matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden huoli omasta taloudesta kasvaa, 31,6 % kertoo huolien lisääntyneen.
 • Turvallisuusalan työntekijät kokevat uuden työn löytämisen vaikeutuneen. Vain 50,0 % vastaajista arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan kolmen kuukauden sisällä.

Tiedote 29.1.2020

Barometri 3/2019 keskeiset tulokset

 • Kaupan alalla työskentelevistä peräti 44,7 prosenttia kertoo työantajayrityksen myynnin kasvaneen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta
 • Matkailu- ja ravintola-alan yritysten talouskehitys hiipuu

Tiedote 8.11.2019

Barometri 2/2019 keskeiset tulokset

 • Soviteltua työttömyystukea vastaanotti tuoreimman suhdannebarometrin mukaan huhti−kesäkuussa 9,6 prosenttia palvelualojen työntekijöistä, kun vielä alkuvuoden kyselyssä osuus jäi 3,4 prosenttiin
 • Uudellamaalla (8,3 %) selkeästi koko maan keskiarvoa (10,9 %) pienempi osuus vastaajista. Palvelualan työntekijät joutuivatkin turvautumaan asumistukeen useimmin Kanta-Hämeessä (20,5 %) ja Päijät-Hämeessä (19,2 %).
 • 53,1 prosenttia vastaajista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, ja vain 11,7 prosenttia kertoo sen lisääntyneen viimeisen 3 kuukauden aikana.

Tiedote 21.8.2019.

Barometri 1/2019 keskeiset tulokset

 • Noin puolet (49,7 %) kaikista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa.
 • Ravintola-alalla puolet katsoo työnantajansa myynnin kasvaneen. Osuus on korkein koko mittaushistoriassa. Silti vastaajista 28,0 prosenttia uskoo oman taloudellisen tilanteensa heikkenevän.
 • Kiinteistöpalvelualalla neljäsosa katsoo työnantajansa myynnin kasvaneen. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät tunne lainkaan työttömyyden uhkaa on romahtanut 60,4 prosentista 36,1 prosenttiin.

Tiedote 29.4.2019

 

Vuosi 2018

Löydä koko vuoden kooste täältä.

Barometri 4/2018 keskeiset tulokset

 • 8 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi oman taloudellisen tilanteensa parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Osuus on alin sitten PAMin ensimmäisen suhdannebarometrin syksyllä 2014. 13 prosenttia vastaajista arveli taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla vastaajista vain 4 prosenttia kertoi taloustilanteensa parantuneen.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla vastaajista 10 prosenttia kertoi paremmasta taloustilanteesta.
 • Yli 5 prosentilla kokoaikaisesti työskennelleistä oli toinen työsuhde.

Tiedote 5.2.2019

Barometri 3/2018 keskeiset tulokset

 • Talouskehitys hidastuu. Poikkeuksen tekee vartiointiala.
 • Vartiointialan vastanneista 44 prosenttia uskoo turvapalvelualalla työnantajan myönteiseen talouskehitykseen seuraavan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla 21 prosenttia vastanneista uskoo taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana.21 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista kertoo työnantajansa myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla työntekijöiden oma taloustilanne hieman kohentunut, mutta näkemykset työnantajan taloustilanteesta, myynnistä ja tulevasta talouskehityksestä ovat kaikki laskeneet edellisestä kyselystä.

Tiedote 30.10.2018

Barometri 2/2018 keskeiset tulokset

 • Joka neljäs vastaaja katsoi työnantajansa taloustilanteen kohentuneen edellisen kolmen kuukauden aikana.
 • 18 prosenttia vastanneista uskoo työttömyyden uhkan kasvaneen kohdallaan ja vain 4,6 prosenttia uskoo sen vähentyneen viime aikoina.
 • Työntekijöiden omat taloushuolet ovat lisääntyneet 37,3 prosentilla vastaajista, ja vain 9,2 prosenttia kokee, ettei heillä ole lainkaan taloushuolia.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla vastaajista puolet (50,0 %) kertoi työnantajansa myynnin kasvaneen menneen vuoden aikana.
 • Vartiointialalla 53 prosenttia vastanneista katsoi työnantajan talouden paranevan myös tulevana vuonna,
 • Kiinteistöpalvelualan vastaajista enää 28 prosenttia arveli työnantajan talouden paranevan tulevan vuoden aikana.

Tiedote 23.8.2018

Barometri 1/2018 keskeiset tulokset

 • 28 prosenttia vastaajista kertoo työnantajien taloustilanteen kohentuneen viime kuukausina.
 • Kaupan alalla 49 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna. Alalla vain 8 prosenttia työntekijöistä kertoo oman taloustilanteensa parantuneen ja peräti 28,4 prosenttia katsoo sen heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla myynnin kasvua on havainnut 48 prosenttia vastaajista. Matkailu- ja ravintola-alalla työttömyyden uhan kokee lisääntyneen 24 prosenttia ja vähentyneen vain 4 prosenttia vastaajista
 • Kiinteistöpalvelualalla huolet oman talouden suhteen ovat lisääntyneet 29 prosentilla vastaajista.

Tiedote 2.5.2018Suhdannebarometria koskevat tiedotteet löydät kokonaisuudessaan materiaalipankin tutkimuskansiosta.

 

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle