Suhdannebarometri

Päivitetty: 27.01.2023

PAM kerää suhdannebarometrin kautta tietoa pamilaisten kokemasta suhdannetilanteesta. Kyselyssä kartoitetaan sekä vastaajien omaa taloudellista tilannetta että työnantajan tilannetta. Kysymysten avulla on tarkoitus selvittää, miten suhdannetilanne on muuttunut pamilaisilla työpaikoilla.

Kyselyssä on 8−10 kysymystä suhdannetilanteesta sekä taustatietokysymyksiä. Barometrin kautta kerätty tieto tukee päätöksentekoa ja suhdanteiden seurantaa.

Barometrin kerääminen aloitettiin vuoden 2014 heinä−syyskuussa. Kysely toistetaan samoilla kysymyksillä neljä kertaa vuodessa tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa.

Barometrissä kerätään toisinaan tietoa myös erityisaiheista. 

Vuoden 2022 ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen barometreissä kysyttiin, miten elintarvikkeiden, asumisen ja autoilun kustannusten nousu on vaikuttanut vastaajien talouteen.

 

Tuoreimmat barometrit

Vuosi 2022

Barometri 4/2022 keskeiset tulokset

 • Palvelualojen työntekijöiden taloustilanne on heikentynyt jopa laajemmin kuin koronaepidemian johdosta asetettujen rajoitustoimien aikana. Suhdannebarometrin vastaajista 44,8 prosenttia kertoo oman taloustilanteensa heikentyneen edeltävän kolmen kuukauden aikana. Koronarajoitusten pahimmat vaikutukset koskivat vain tiettyjä kuluttajapalveluita, mutta nykyinen elinkustannusten kasvu koskettaa kaikkia.
 • Matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden huolet työnantajayritysten talouskehityksen suhteen ovat hellittäneet. Työnantajan taloudellisen tilanteen uskoo tulevan vuoden aikana heikentyvän vain 16,7 prosenttia alan vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 24,4 prosenttia.
 • Myös kiinteistöpalvelualalla työskentelevien vastauksissa on havaittavissa positiivinen käänne alan tilanteessa. Vuoden takaiseen verrattuna työnantajansa myynnin kertoo kasvaneen 22,0 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus jäi 16,8 prosenttiin. Tulevan vuoden aikana työnantajan taloudellisen tilanteen arvioi paranevan 20,4 prosenttia ja heikentyvän vain 9,0 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista. Jälkimmäinen osuus on pienin sitten alkuvuoden 2018.

Tiedote 27.1.2023

Barometri 3/2022 keskeiset tulokset

 • Palvelualojen työllisyystilanne jatkuu vahvana, mutta kasvavat kustannukset heikentävät arvioita niin työntekijöiden kuin työnantajayritystenkin talouden kehityksestä. Matkailu- ja ravintola-alan toipuminen koronaepidemian vaikutuksista on jatkunut rohkaisevana.
 • Suhdannebarometrin vastaajista 45,9 prosenttia odottaa taloudellisen tilanteensa heikkenevän tulevan vuoden aikana ja vain 11,8 prosenttia uskoo sen paranevan.
 • Vastaajien työllisyystilanne on vahvistunut erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla. Peräti 50,4 prosenttia alalla työskentelevistä vastaajista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa. Osuus on suurin sitten syksyn 2019. Samalla niiden matkailu- ja ravintola-alan vastaajien osuus, jotka odottavat työnantajansa taloustilanteen heikkenevän tulevan vuoden aikana, on kuitenkin kasvanut edellisen kyselyn 13,8 prosentista 24,4 prosenttiin.
 • Suhdannebarometrissa tiedusteltiin kohonneiden kustannusten vaikutusta vastaajien taloustilanteeseen autoilun, asumisen sekä elintarvikkeiden kuluryhmissä edellisen vuoden aikana. Vastaajista 59,6 prosenttia kertoi elintarvikkeiden hinnannousun heikentäneen taloustilannettaan kuluneen vuoden aikana hieman ja 23,2 prosenttia kertoi sen heikentäneen taloustilannettaan vakavasti.

Tiedote 1.11.2022

Barometri 2/2022 keskeiset tulokset

 • Barometriin vastanneista palvelualojen työntekijöistä 36,8 prosenttia odottaa taloudellisen tilanteensa heikentyvän tulevan vuoden aikana ja vain 11,7 prosenttia arvioi sen parantuvan.
 • Suhdannebarometriin vastanneiden arviot työnantajana toimivan yrityksen kehityksestä ovat heikentyneet hieman. Vastaajista 17,6 prosenttia arvioi työnantajansa taloudellisen tilanteen heikentyvän tulevan vuoden aikana, kun vielä edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 11,9 prosenttia.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevistä vastaajista enää 37,5 prosenttia odottaa työnantajansa taloudellisen tilanteen paranevan tulevan vuoden aikana, kun vielä kolmen kuukauden takaisessa kyselyssä vastaava osuus oli 54,2 prosenttia.
 •  Palvelualojen työntekijöiden työmarkkinatilanne koetaankin edelleen laajalti vahvana. Esimerkiksi kaupan alan vastaajista peräti 61,5 prosenttia ei tunne lainkaan työttömyyden uhkaa ja matkailu- ja ravintola-alan vastaajista peräti 30,1 prosenttia arvioi löytävänsä uuden työpaikan tarvittaessa jo kuukauden sisällä.

Tiedote 15.8.2022

Barometri 1/2022 keskeiset tulokset

 • Työllisyystilanne koettiin poikkeuksellisen vahvaksi. Peräti 21,5 prosenttia kaikista suhdannebarometriin vastanneista palvelualojen työntekijöistä uskoo löytävänsä uuden työpaikan tarvittaessa jo kuukauden sisällä. Kiinteistöpalvelualan vastaajista 60 % kertoo, etteivät he koe tällä hetkellä lainkaan työttömyyden uhkaa. Turvallisuusalalla vastaava osuus on 57,8 %.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevistä vastaajista 31,5 prosenttia alan vastanneista kertoo työnantajansa taloudellisen tilanteen parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana.
 • Vahvasta työmarkkinatilanteesta huolimatta vain harva vastaaja kertoo oman taloustilanteensa parantuneen. Vaikka työllisyys on parantunut, eivät työntekijöiden reaaliansiot ole yksinkertaisesti pysyneet kasvavien kustannusten tahdissa.

 • Autoilun kallistuminen koetaan vaikeaksi erityisesti turvallisuusalan työntekijöiden keskuudessa ja asumiseen liittyvien kustannusten kasvu heikentää vastaajien taloustilannetta laajimmin kaupan alalla.

Tiedote 12.5.2022

Vuosi 2021

Barometri 4/2021 keskeiset tulokset

 • Suhdannebarometriin vastanneista kiinteistöpalvelualan työntekijöistä 58,1 % kertoo, ettei koe lainkaan työttömyyden uhkaa. Osuus vastaajista on korkein sitten loppuvuoden 2018.
 • Vaikka kiinteistöpalvelualan työnantajien taloustilanne vaikuttaakin poikkeuksellisen vakaalta, vain 11,2 % alalla työskentelevistä kertoo oman taloustilanteensa parantuneen. 24,8 prosentilla oma taloustilanne on heikentynyt kolmen kuukauden takaiseen verrattuna.
 • Myös vartiointialalla työmarkkinatilanne nähdään poikkeuksellisen vahvana. Vastaajista 55,8 % ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa ja 32,7 % arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan jo kuukauden sisällä. 
 • Matkailu- ja ravintola-alan vastauksissa näkyy selvästi kyselyn ajoittuminen keskelle omikronaaltoa ja ravintoloiden aukiololle asetettuja uusia rajoituksia. Alan vastaajista 32,7 % uskoo oman taloudellisen tilanteensa heikentyvän tulevan vuoden aikana, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 13,9 %. Lisäksi 45,8 % vastaajista kertoo, että heidän kokemansa huolet omasta taloustilanteestaan ovat lisääntyneet.

Tiedote 9.2.2022

Barometri 3/2021 keskeiset tulokset

 • Matkailu- ja ravintola-alan vastaajien usko työnantajan taloudellisen tilanteen kehitykseen oli vahvinta suhdannebarometrin historiassa. Alan vastaajista 62,8 prosenttia arvioi työnantajayrityksen talouden paranevan tulevan vuoden aikana.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla työskentelevät vastaajat kokivat myös työmarkkinatilanteensa vahvistuneen, ja 24,6 prosenttia heistä arvioikin löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan jo kuukauden sisällä. Vielä vuoden ensimmäisessä kyselyssä vastaava osuus oli vain 6,4 prosenttia.
 • Kiinteistöpalvelualalla työskentelevistä vastaajista 26,1 prosenttia uskoi löytävänsä uuden työpaikan kuukauden sisällä, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 16,0 prosenttia. Lisäksi 56,8 prosenttia kertoi, etteivät he koe lainkaan työttömyyden uhkaa.
 • Matkailu- ja ravintola-alan vastaajista 65,3 prosenttia koki toimipisteensä henkilöstömäärän olevan alimitoitettu. Myös kiinteistöpalveluissa sekä kaupan alalla työskentelevistä reilusti yli puolet kertoivat henkilöstömäärän olevan liian pieni suhteessa työn määrään.

Tiedote 29.10.2021

Barometri 2/2021 keskeiset tulokset

 • Vain harva ravintola- ja matkailualan työntekijöistä kertoi oman talouden tilanteensa parantuneen, vaikka alan yritysten kesäsesonki olikin vahva. Alan vastaajista 42 % kertoi työnantajansa talouden vahvistuneen, mutta vain 22 % koki oman taloudellisen tilanteensa parantuneen viimeisten kolmen kuukauden aikana.
 • Kaupan alalla suhdannetilanne on kohentunut myös koronakriisistä kärsineessä erikoiskaupassa.
 • Myös kiinteistöpalvelualalla yhä useampi työntekijä arvioi nyt työnantajansa taloudellisen tilanteen parantuneen,

Tiedote 26.8.2021

Barometri 1/2021 keskeiset tulokset

 • Matkailu ja ravintola-alan vastaajista historiallisen korkea osuus, 33,3 prosenttia, arvioi, että uuden työpaikan löytämiseen kestäisi yli vuosi tai sellaista ei löytyisi lainkaan.
 • Suurin osuus suhdannebarometrin kaikista vastaajista korona-aikana, 36,8 prosenttia, uskoo työnantajan taloudellisen tilanteen parantuvan tulevan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla vain 6,3 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna.

Tiedote 5.5.2021

Vuosi 2020

Barometri 4/2020 keskeiset tulokset

 • Lähes kaikki (89,7 %) matkailu- ja ravintola-alan vastaajat uskovat koronaepidemian heikentävän myyntiä tulevina kuukausina, mutta tilanteen uskotaan parantuvan tulevan vuoden aikana. Alan vastaajista 34,9 prosenttia uskoo työnantajansa taloudellisen tilanteen parantuvan tulevan vuoden aikana, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli vain 10,4 prosenttia.
 • Kiinteistöpalvelualalla on nähty käänne huonompaan. Vain 4,3 prosenttia vastaajista kertoo työnantajayrityksen taloudellisen tilanteen parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli 15,1 prosenttia.
 • Kaupan alan vastaajat kertovat työmarkkinanäkymiensä heikentymisestä. Matalin osuus alan vastaajista suhdannebarometrin historiassa, 8,6 prosenttia, arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan kuukauden sisällä.

Tiedote 3.2.2021

Barometri 3/2020 keskeiset tulokset

 • Matkailu- ja ravintola-alan talven näkymät ovat heikot. Yhdeksän kymmenestä alalla työskentelevästä vastaajasta arvelee, että koronavirusepidemia heikentää työnantajayrityksen myyntiä seuraavien kolmen kuukauden aikana. Tärkeimpänä syynä myynnin heikentymisen nähtiin Suomen hallituksen ja viranomaisten asettamat rajoitukset.
 • Enää 25,3 % kaikista vastaajista arvioi työnantajansa taloustilanteen olevan huonompi kuin kolme kuukautta sitten, kun puolen vuoden takaisessa kyselyssä osuus oli 57,0 %.
 • Vastaajien omat näkymät ovat poikkeuksellisen heikolla tasolla. Kaupan alalla vain 8,6 % vastaajista uskoo oman taloustilanteensa parantuvan tulevan vuoden aikana. Osuus on alhaisin suhdannebarometrin historiassa.

Tiedote 28.10.2020

Barometri 2/2020 keskeiset tulokset

 • Matkailu- ja ravintola-alalla koronan aiheuttama ahdinko jatkui, muut PAMin suuret toimialat ovat selvinneet helpommalla. 
 • 57,8 % vastaajista arvioi työnantajan myynnin kasvaneen tai pysyneen ennallaan vuoden takaiseen verrattuna, kun edellisessä kyselyssä vastaava osuus oli vain 39,6 %.
 • Työnantajan taloudellisen tilanteen paranemiseen tulevan vuoden aikana uskoo 35,8 % vastaajista, suurin osuus sitten kesän 2018.

Tiedote 13.8.2020

Barometri 1/2020 keskeiset tulokset

 • Kaksi kolmasosaa (67,3 %) alalla työskentelevistä vastaajista kertoo tulleensa lomautetuksi koronavirusepidemian johdosta.
 • Vastaajien arviot oman ja työnantajan taloustilanteen kehityksestä ovat suhdannebarometrin historian heikoimmat. Peräti 57 % vastaajista arvioi työnantajansa taloustilanteen heikentyneen.

Tiedote 21.4.2020

 

Vuosi 2019

Löydä koko vuoden kooste täältä.

Barometri 4/2019 keskeiset tulokset

 • Oman taloustilanteen haasteet korostuvat osa-aikaisilla. Osa-aikaisista vastaajista 45,7 % kertoo taloustilanteensa heikentyneen menneen kolmen kuukauden aikana.
 • Matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden huoli omasta taloudesta kasvaa, 31,6 % kertoo huolien lisääntyneen.
 • Turvallisuusalan työntekijät kokevat uuden työn löytämisen vaikeutuneen. Vain 50,0 % vastaajista arvioi löytävänsä tarvittaessa uuden työpaikan kolmen kuukauden sisällä.

Tiedote 29.1.2020

Barometri 3/2019 keskeiset tulokset

 • Kaupan alalla työskentelevistä peräti 44,7 prosenttia kertoo työantajayrityksen myynnin kasvaneen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta
 • Matkailu- ja ravintola-alan yritysten talouskehitys hiipuu

Tiedote 8.11.2019

Barometri 2/2019 keskeiset tulokset

 • Soviteltua työttömyystukea vastaanotti tuoreimman suhdannebarometrin mukaan huhti−kesäkuussa 9,6 prosenttia palvelualojen työntekijöistä, kun vielä alkuvuoden kyselyssä osuus jäi 3,4 prosenttiin
 • Uudellamaalla (8,3 %) selkeästi koko maan keskiarvoa (10,9 %) pienempi osuus vastaajista. Palvelualan työntekijät joutuivatkin turvautumaan asumistukeen useimmin Kanta-Hämeessä (20,5 %) ja Päijät-Hämeessä (19,2 %).
 • 53,1 prosenttia vastaajista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa, ja vain 11,7 prosenttia kertoo sen lisääntyneen viimeisen 3 kuukauden aikana.

Tiedote 21.8.2019.

Barometri 1/2019 keskeiset tulokset

 • Noin puolet (49,7 %) kaikista ei koe lainkaan työttömyyden uhkaa.
 • Ravintola-alalla puolet katsoo työnantajansa myynnin kasvaneen. Osuus on korkein koko mittaushistoriassa. Silti vastaajista 28,0 prosenttia uskoo oman taloudellisen tilanteensa heikkenevän.
 • Kiinteistöpalvelualalla neljäsosa katsoo työnantajansa myynnin kasvaneen. Niiden vastaajien osuus, jotka eivät tunne lainkaan työttömyyden uhkaa on romahtanut 60,4 prosentista 36,1 prosenttiin.

Tiedote 29.4.2019

 

Vuosi 2018

Löydä koko vuoden kooste täältä.

Barometri 4/2018 keskeiset tulokset

 • 8 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi oman taloudellisen tilanteensa parantuneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Osuus on alin sitten PAMin ensimmäisen suhdannebarometrin syksyllä 2014. 13 prosenttia vastaajista arveli taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla vastaajista vain 4 prosenttia kertoi taloustilanteensa parantuneen.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla vastaajista 10 prosenttia kertoi paremmasta taloustilanteesta.
 • Yli 5 prosentilla kokoaikaisesti työskennelleistä oli toinen työsuhde.

Tiedote 5.2.2019

Barometri 3/2018 keskeiset tulokset

 • Talouskehitys hidastuu. Poikkeuksen tekee vartiointiala.
 • Vartiointialan vastanneista 44 prosenttia uskoo turvapalvelualalla työnantajan myönteiseen talouskehitykseen seuraavan vuoden aikana.
 • Kiinteistöpalvelualalla 21 prosenttia vastanneista uskoo taloustilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana.21 prosenttia kiinteistöpalvelualan vastaajista kertoo työnantajansa myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla työntekijöiden oma taloustilanne hieman kohentunut, mutta näkemykset työnantajan taloustilanteesta, myynnistä ja tulevasta talouskehityksestä ovat kaikki laskeneet edellisestä kyselystä.

Tiedote 30.10.2018

Barometri 2/2018 keskeiset tulokset

 • Joka neljäs vastaaja katsoi työnantajansa taloustilanteen kohentuneen edellisen kolmen kuukauden aikana.
 • 18 prosenttia vastanneista uskoo työttömyyden uhkan kasvaneen kohdallaan ja vain 4,6 prosenttia uskoo sen vähentyneen viime aikoina.
 • Työntekijöiden omat taloushuolet ovat lisääntyneet 37,3 prosentilla vastaajista, ja vain 9,2 prosenttia kokee, ettei heillä ole lainkaan taloushuolia.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla vastaajista puolet (50,0 %) kertoi työnantajansa myynnin kasvaneen menneen vuoden aikana.
 • Vartiointialalla 53 prosenttia vastanneista katsoi työnantajan talouden paranevan myös tulevana vuonna,
 • Kiinteistöpalvelualan vastaajista enää 28 prosenttia arveli työnantajan talouden paranevan tulevan vuoden aikana.

Tiedote 23.8.2018

Barometri 1/2018 keskeiset tulokset

 • 28 prosenttia vastaajista kertoo työnantajien taloustilanteen kohentuneen viime kuukausina.
 • Kaupan alalla 49 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan myynnin kasvaneen vuodentakaiseen verrattuna. Alalla vain 8 prosenttia työntekijöistä kertoo oman taloustilanteensa parantuneen ja peräti 28,4 prosenttia katsoo sen heikentyneen viimeisen kolmen kuukauden aikana.
 • Matkailu- ja ravintola-alalla myynnin kasvua on havainnut 48 prosenttia vastaajista. Matkailu- ja ravintola-alalla työttömyyden uhan kokee lisääntyneen 24 prosenttia ja vähentyneen vain 4 prosenttia vastaajista
 • Kiinteistöpalvelualalla huolet oman talouden suhteen ovat lisääntyneet 29 prosentilla vastaajista.

Tiedote 2.5.2018Suhdannebarometria koskevat tiedotteet löydät kokonaisuudessaan materiaalipankin tutkimuskansiosta.

 

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme