Taitava Työnhakija I-IV -kurssit verkossa

PAM Urapalvelu -portaalista löytyy Taitava Työnhakija –verkkokurssien kokonaisuus.
Työtön PAMin jäsen voi halutessaan täyttää aktiivimallin mukaisen aktiivisuusehdon osallistumalla näille kursseille ja välttää työttömyyspäivärahaan kohdistuvat leikkaukset 1.4. ja sen jälkeen alkavilla seurantajaksoilla.

Taitava Työnhakija –kurssit ovat käytännössä työllistymistä tukevaa itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Voit kehittää kursseilla työnhakutaitojasi ja hioa työnhaun asiakirjojasi. Saat neuvoja mm. oman video-cv:n tekemiseen ja vinkkejä miten hyödyntää erilaisia työnhakukanavia. Verkkokurssien toteutuksesta vastaa UP!Partners Oy.

Kurssin aloittaminen

Taitava Työnhakija -kurssille osallistumista varten tarvitset tietokoneen tai tabletin sekä internet-yhteyden ja selaimen sekä muutamia perusohjelmia (esim. videoiden katselu). Kurssit suoritetaan verkossa PAM Urapalvelussa ja kaikki mitä tarvitset kurssien suorittamiseen löytyy sieltä. Kurssilla on myös ohjeita aloittamiseen ja opiskeluun.

Kirjaudu käyttäjäksi PAM Urapalveluun

Aloittaaksesi Taitava Työnhakija -kurssilla sinun tulee kirjautua PAM Urapalveluun, johon tarvitset henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen. Voit luoda käyttäjätunnuksen ja hakea urapalvelun käyttöoikeutta palvelun kirjautumissivulla.

Kun olet antanut tietosi (jäsennumero pakollinen), jäsenyytesi tarkistetaan ja saat sähköpostiisi ilmoituksen urapalveluiden käytöstä. Kun vielä vahvistat hakemuksesi viestin ohjeiden mukaan, voit aloittaa PAM Urapalvelun käytön. Jos sinulla on jo käyttäjätunnus PAM Urapalveluun, kirjaudu sillä. Aktiivisuusehdon täyttävä Taitava Työnhakija I –kurssi löytyy PAM Urapalvelusta kohdasta verkkokurssit.

Kurssien rakenne vastaa aktiivimallin seurantajaksoa (tarkastelujaksoa)

Taitava Työnhakija -verkkokursseja on neljä: Taitava työnhakija I-IV. Yksittäinen kurssi koostuu viidestä eri osasta eli jaksosta, joiden kunkin suorittamiseen on varattu aikaa 1 päivä. Kukin Taitava Työnhakija –kurssi kestää ajallisesti (aktiivimallin vaatimat) viisi päivää 65 päivän seurantajakson (tarkastelujakson) aikana.

Sinun tulee tehdä yhtä päivää kohti kurssista vain yksi jakso, kun haluat täyttää aktiivimallin vaatimukset.* Vaikka haluaisitkin opiskella enemmän kuin yhden jakson yhtenä päivänä, kurssijärjestelmä toimii niin, että yhden päivän aikana suoritetaan yksi jakso, ja seuraava jakso aukeaa seuraavana päivänä.

Taitava Työnhakija I –kurssi

Kun uusi seurantajaksosi on alkamassa (1.4.19 tai sen jälkeen), voit aloittaa Taitava Työnhakija I –kurssilla.** Jos haluat kerryttää kurssilla aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, suorita kurssi ensimmäisen 65 päivän tarkastelujakson aikana.

Mikäli et työllisty kurssin aikana, voit sen tehtyäsi siirtyä seuraavalle kurssille. Silloin voit myös valita kolmesta eri kurssista, minkä niistä haluat seuraavaksi suorittaa. Osallistumalla Taitava Työnhakija -verkkokursseille voit käytännössä täyttää aktiivisuusehdon jopa neljä kertaa 65 päivän seurantajakson ajan.

Kurssilla opiskelu

Aineisto ja tehtävät

Kurssin aineisto (tekstit, kuvat ja videot) on laadittu niin, että voit edetä niissä itsenäisesti. Tehtävät täydentävät ja tukevat opittavaa asiaa.

Tehtävillä syvennät ja sovellat omaan tilanteeseesi jaksossa käisteltävää asiaa. Tavallisimmin tehtävä sisältää lyhyen videoalustuksen ja siihen liittyviä kysymyksiä. Tehtävä voi olla esim. oman ansioluettelon läpikäyminen ja päivittäminen tai oman esittäytymispuheen miettiminen. Jokaisen jakson lopussa on lyhyt testi, jolla saat palautetta omasta oppimisestasi. Kurssiin liittyvät tehtävät kirjautuvat verkkoon kurssille. Sinun ei tarvitse lähettää niitä esim. sähköpostilla eteenpäin.

Opiskeluun varattava aika

Yhden jakson opiskeluun kuluu vähintään 1,5 tuntia riippuen omasta opiskelurytmistäsi. Mitä paremmin hyödynnät kurssin sisällön, sitä enemmän myös aikaa kuluu. Voit suorittaa yhden kurssin jaksoja haluamassasi rytmissä, esim. 5 peräkkäisenä päivänä tai 5 erillisenä päivänä oman seuranta-/tarkastelujaksosi aikana. Seuraa oman seurantajaksosi päivien kulumista ja tee kurssi mahdollisuuksien mukaan loppuun hyvissä ajoin.

Osallistumistodistus

Toimita jokaisesta Taitava työnhakija -kurssista osallistumistodistus Palvelualojen työttömyyskassaan tai Kelaan kurssin suoritettuasi. Todistuksen voi itse ladata talteen verkosta kurssin lopussa ja toimittaa sen eteenpäin liitetiedostona.

Voit myös suorittaa kurssilla yksittäisiä jaksoja (päiviä). Sinun tulee toimittaa jokaisesta jaksosta erikseen todistus kassalle/kelaan ne tehtyäsi. Myös niistä voit ladata todistuksen kurssilta. Huom! Tällöin myös viiden päivän aktiivisuusehtoa pitää täydentää puuttuvilta osin.***

*-*** selitykset

*Aktiivimallin laajennukseen liittyvän asetuksen tarkemman tulkinnan mukaan työnhakijan tulee suorittaa verkkokurssia viitenä eri päivänä. Tästä syystä, vaikka suorittaisit yhtä päivää kohti useamman kuin yhden jakson kurssista, ne kaikki kirjautuisivat yhden päivän opinnoiksi. Tämän estämiseksi järjestelmä antaa sinun opiskella vain yhden jakson yhtenä päivänä.

** Sinun ei tarvitse varmistaa erikseen TE-toimistostasi, Palvelualojen työttömyyskassasta tai Kelasta saatko osallistua Taitava Työnhakija -kurssille, jos voit suorittaa koko seurantajakson osallistumalla PAMin järjestämään, työllistymistä tukevaan toimintaan (myös korttikoulutukset).

*** Aktiivimallin vaatimukset voi täyttää 1.4. alkaen:
1) tekemällä 18 tuntia palkkatyötä (palkan on oltava TES:n mukainen).
2) ansaitsemalla yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2019 noin 246 euroa).
3) olemalla viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä tai tukevassa palvelussa.
4) osallistumalla työkokeiluun/koulutuskokeiluun/omaehtoisella opiskelulla (pää- ja sivutoimiset opinnot).
5) 1.4.2019 lähtien osallistumalla palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun tai toimintaan viiden päivän ajan. Tähän luetaan mm. ammattiliiton järjestämä, työllistämistä tukeva valmennus.

Samassa seurantajaksossa (tarkastelujaksossa) aktiivisuuden tulee kertyä yhden aktiivisuusehdon täyttämistavan (1-5). sisällä. Eri tavat ovat vaihtoehtoisia, eikä niitä voi yhdistää saman seurantajakson aikana.

Esimerkki: Jos olet yhden päivän töissä seurantajakson aikana ja myös mukana Taitava Työnhakija –kurssilla, sinun on tehtävä kaikki kurssin sisällä olevat 5 jaksoa täyttääksesi aktiivisuusehdon kurssille osallistumisella. Vastaavasti taas, jos täytät aktiivisuusehdon muulla tavoin kokonaan - tai osittain PAMin hyväksymillä, aktiivisuusehdon täyttävillä korttikoulutuksilla - voit tehdä yksittäisiä jaksoja Taitava Työnhakija -kurssista.

LINKIT

PAM Urapalvelu (kirjautuminen ja tunnuksen luominen)

Opasvideo PAM Urapalveluihin kirjautumisesta ja sisällöstä

PAM uutinen aktiivisuuden osoittamisen laajenenmisesta 1.4.19

Sosiaali- ja terveysministeriö:
Usein kysyttyä työttömyysturvan aktiivimallista

Kiinnostaako aihe? Lue lisää