Muokattu: 13.04.2018 - 11:52

Avainsanat: Työsuojelu

Tupakointi työpaikalla

Tupakansavu


Tupakansavu on syöpävaarallinen aine. Tupakkalain useiden muutosten tavoitteena on ollut tupakkatuotteiden käytön vähittäinen loppuminen. Viimeisin muutos tuli voimaan 1.10.2010.

Tupakkatuotteiden myymistä koskevat ohjeistukset tiukkenevat ja siten vaativat myyjienkin tarkkuutta. Työnantajan on perehdytettävä työntekijöitä lain vaatimusten noudattamisessa. Tarkoituksena on vähentää lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen edellytyksiä ja rajoittaa tupakointia heidän kasvuympäristössään. Tupakkatuotteiden esilläpitoa ja saatavuutta lasten ja nuorten arkielämän piirissä rajoitetaan.

Tupakkalaissa kielletään
1) tupakkatuotteiden esilläpito vähittäismyyntipaikoissa 1.1.2012 lähtien (ei koske tupakkakauppaa, josta tuotteita ei saa näkyä ulkopuolelle);
2) tupakkatuotteiden luovutus, maahantuonti ja hallussapito 18 vuotta nuoremmilta;
3) tupakkatuotteiden myynti mm. päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa ja niiden ulkoalueilla;
4) suussa käytettävän tupakan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen (maahantuonti sallitaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön matkatavarana 30 rasiaa);
5) tupakkatuotteiden vähittäismyynti automaateista (4 vuoden siirtymäaika) ja
6) tupakkasponsorointi.

Tupakkatuotteiden myyjän tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Sitä nuorempi henkilö saa kuitenkin myydä tupakkatuotteita, jos myynti tapahtuu 18 vuotta täyttäneen henkilön valvonnan alaisena.

Esilläpito
Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyyntipaikassa kielletään. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua myyntipisteessä tupakkatuotteiden kuvastoon ja saada mukaansa tupakkatuotteista ja niiden hinnoista painettu luettelo. Tupakkatuotteiden esilläpitokielto tulee voimaan 1.1.2012.

Tupakkatuotteiden saatavuus
Tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myyminen tai välittäminen alle 18-vuotiaalle sekä nuuskan myyminen tai välittäminen on rangaistavaa. Alaikäisille ei saa myydä, välittää tai tarjota tupakkatuotteita. Kielto koskee myös yksityishenkilöitä. Samoin kielletään tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito alaikäisiltä. Rangaistavuus edellyttää tahallisuutta.

Nuuska
Nuuskan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen kielletään. Ulkomailta palaava matkustaja saa kuitenkin tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään 30 kappaletta 50 gramman rasioita.

Automaattimyynti
Myös tupakkatuotteiden myynti automaatista kielletään neljän vuoden siirtymäajan kuluttua. Automaattimyynnin kielto vähentää tupakkatuotteiden saatavuutta ja niiden tavaramerkkien näkyvyyttä.

Nikotiinikorvaushoitotuotteet
Nikotiinikorvaushoitotuotteiden myynti laajeni ravitsemisliikkeisiin.

Tupakkasponsorointi
Kaikki sellainen julkiselle tai yksityiselle tapahtumalle, toiminnalle tai henkilölle annettavaa tuki, jonka tavoitteena taikka suorana tai epäsuorana vaikutuksena on tupakkatuotteen myynnin edistäminen on kiellettyä.

Tupakointikiellot
Tupakointikiellot laajenivat koskemaan tilanteita, joissa tupakansavu voi vaarantaa sivullisten terveyttä.

Tupakointi on kiellettyä:

 • perhepäivähoidon sisä-ja ulkotiloissa
 • peruskoulujen, amattikoulujen ja lukioiden sisä-, ja ulkotiloissa
 • virastojen ja julkisten laitosten sisätiloissa
 • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
 • työpaikan yhteisissä, yleisissä ja asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa
 • yleisissä kulkuneuvoissa
 • asuinkiinteistöjen yhteisissä sisä- ja ulkotiloissa
 • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa

Tupakointi työpaikalla


Tupakansavulle altistumista työssä on lainsäädännöllä estetty niin, että nykypäivänä on jäljellä vain vähän työtehtäviä, joissa joutuu alttiiksi tupakansavulle. Tupakointi on kielletty työpaikoilla yhteisissä, yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa tiloissa. Työpaikalle on mahdollista järjestää erillinen tupakointitila. Tupakansavu ei saa levitä tupakointitilasta alueille, joissa tupakointi ei ole sallittua. Tupakointitilaa ei ole pakollista rakentaa.

Tupakointia ei voida sallia missään olosuhteissa seuraavissa tiloissa:

 • maisemakonttorit,
 • työpaikkaruokalat ja kahvihuoneet,
 • porraskäytävät ja hissit,
 • kokoushuoneet,
 • kirjastot,
 • peseytymis- ja pukeutumistilat sekä WC-tilat.

Useimmissa tapauksissa tupakointia ei voi sallia teollisuushalleissa eikä kahden tai useamman työntekijän työhuoneissa.

Ravitsemisliikkeissä on tupakointi kielletty. Ainoastaan erillisissä tupakointitiloissa saa tupakoida, jos niissä ei ole tarjoilua eikä siellä ole muuta oheistoimintaa. Sinne ei ole myöskään sallittua viedä juomia tai ruokia.

Työntekijöiden oman tupakoinnin salliminen


Työntekijöiden omaa tupakointia koskevat ohjeet ovat olleet kirjavia. Tupakkalain mukaan työnantajan on huolehdittava tupakoinnin kieltämisestä tiloissa, jotka laki määrää savuttomiksi, sekä valvottava kiellon noudattamista.

Tupakoinnin salliminen on viime kädessä kiinni työn luonteesta ja tupakoinnille sopivan paikan olemassaolosta - työnantajalla ei ole velvollisuutta ryhtyä sellaista järjestämään. Tupakoinnin salliminen ulkotiloissa edellyttää, että löytyy sellainen paikka, josta savu ei pääse kulkeutumaan sisätiloihin esimerkiksi ilmastointikanavien kautta. Tupakointitilat tai -paikat on merkittävä opastein. Ennen tupakoinnin kieltämistä tai rajoittamista työnantajan tulee neuvotella tupakointirajoituksista työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

SAK:n päälakimies: Savuttomuus voi johtaa syrjintään työpaikalla

Uusimmat

Suosituimmat