Muokattu: 26.01.2016 - 14:16

Avainsanat: Matkailuala, Ravintola-ala, Vapaa-ajanpalveluala, Työehdot

Työaikaa lyhentävät JP-päivät matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöillä ja esimiehillä

Juhla- ja pyhäpäivälyhennystä kutsutaan JP-päiväksi. Näitä ovat loppiainen, pitkäperjantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannuspäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto sekä joulupäivä.

Kenellä on oikeus JP-vapaaseen?

JP-vapaaseen on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään yhden kokonaisen työvuoron viikolla, jolle edellä mainittu juhla- ja pyhäpäivä sijoittuu. 

Työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa, viikolta toiselle siirretty X-päivä, JP-vapaa ja lomaltapaluurahavapaa.

Mikäli työvuoro osuu kahdelle eri viikolle, katsotaan sen sijoittuneen sille viikolle, jolla työvuoro on alkanut.

Kenellä ei ole oikeutta JP-vapaaseen?

JP-vapaaseenei ole oikeutta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevillä eikä työntekijöillä, joiden työsuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä kuukautta ennen kyseessä olevaa juhla- ja pyhäpäivää.

Kuukausipalkkainen vs. osa-aikainen

Kuukausipalkkaisissa työaikamuodoissa JP-vapaan työaikaa lyhentävä vaikutus lasketaan jakamalla työsopimuksen mukainen työaika luvulla 15 (esim. 111/ 15= 7,4)

Osa-aikatyöntekijälle JP-vapaan pituus lasketaan suhteellisesti siten, että kyseistä JP-päivää edeltäneen kolmen täyden kolmenviikonjakson työaika jaetaan luvulla 45 (esim. 28.9-29.11.2015, osa-aikatyöntekijä on työskennellyt 60+60+80= yht. 200h:45, JP-vapaa itsenäisyyspäivästä 6.12.2015 on 4,5 h) JP-vapaa voi kuitenkin olla enintään 7,4 h.

Osa-aikatyöntekijälle JP-vapaa voidaan myös korvata maksamalla ansaittua vapaata vastaava rahakorvaus JP-päivää seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Miten JP-päivät tulee antaa ja milloin?

JP-päivät tulee antaa kokonaisina vapaapäivinä. Tammi-kesäkuussa ansaitut tulee antaa viimeistään  joulukuun loppuun mennessä ja heinä- joulukuussa ansaitut kesäkuun loppuun mennessä.

Korvaukset

Sunnuntaina ja kirkollisina juhlapäivinä, sekä vappuna ja itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 % korotettu palkka. Myös ilta- ja yötyö- sekä varavastaavan lisiä korotetaan vastaavasti.

Jouluaattona, uudenvuodenaattona, vappuaattona, pääsiäislauantaina ja juhannusaattona   kello 15 jälkeen tehty työ korvataan 50 %:lla korotetulla palkalla.  Myös ilta- ja yötyö- sekä varavastaavan lisiä korotetaan vastaavasti.

Muita määräyksiä

Jouluaatto ja joulupäivä

Jouluaattona työ päättyy pääsääntöisesti kello 15.00.

Työnantajan tulee järjestää jouluaaton iltavuoro ja joulupäivä vapaaksi, jos työntekijä sitä pyytää. Pyyntö vapaasta on tehtävä viikkoa ennen joulun sisältävän työvuorolistan tekemistä. Jos pyyntö vapaasta on esitetty, tulee joulupäivän kohdalle aina merkitä työvuorolistaan V- tai X- päivä.

Velvollisuutta vapaan järjestämiseen ei ole majoitusliikkeissä, kausi- ja liikenneravintoloissa, sairaaloiden ja huoltoasemien kahviloissa sekä henkilöstöravintoloissa.

Vappupäivä

Työntekijän pyynnöstä vappupäivän on järjestettävä aamuvuorosta vapaaksi kello 13.00 saakka, tai mikäli mahdollista kello 16.00 saakka. Työntekijän on ilmoitettava tästä työnantajalle viimeistään viikkoa ennen kyseisen työvuorolistan laatimista.

Aiheeseen liittyvät