Muokattu: 03.12.2015 - 12:15

Avainsanat: Työsuojelu

Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus (Tyk)

TYK-kuntoutus on Kelan rahoittamaa ammatillista kuntoutusta, johon hakijalla on lakisääteinen oikeus valintakriteereiden täyttyessä.

TYK on tarkoitettu kuntoutujille, jotka ovat kuntoutuksen alkaessa työssä tai joiden työsuhde on voimassa. TYK-kuntoutujan työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi tai työkyvyttömyys on uhkaamassa lähimmän viiden vuoden kuluessa.

Tyk-toiminnan tavoitteena on mahdollistaa, että kuntoutuja voi jatkaa omaa työtään tai sitä vastaavaa työtä samalla työpaikalla. Kuntoutuksessa hyödynnetään kuntoutujan ja työpaikan kehitysprosessia. Työpaikalla käydään keskusteluja, joiden avulla pyritään tarvittaviin muutoksiin työolosuhteissa, asenteissa ja työilmapiirissä. Kuntoutujan ja työpaikan kehitysprosessin avulla hyödynnetään kuntoutuksen aikana hyviksi todettuja menetelmiä muidenkin työntekijöiden kohdalla samalla työpaikalla/työyksikössä.

Tyk-toiminnan rakenne

Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus on aina yksilöllisesti suunniteltua, vaikka se voidaan toteuttaa myös ammattiala- tai työpaikkakohtaisina ryhminä. Ryhmäkuntoutuksessa ryhmän koko on yleensä 4-10 henkilöä.

Tyk-toiminta jakaantuu selvitys- ja valmennusjaksoon. Selvitysjakson pituus on enintään 12 vuorokautta ja valmennusjakson pituus on enintään 21 vuorokautta. Kuntoutusjaksot voidaan toteuttaa myös lyhyissä jaksoissa, joiden välillä työskennellään omalla työpaikalla. Kuntoutusjaksojen yhteispituus on 33 vrk. Tyk-toiminnan kuntoutusprosessi toteutetaan 1-2 vuoden aikana.

Hakeminen

Hakija tarvitsee työterveyslääkärin laatiman B-lääkärilausunnon, jossa on selvitetty kuntoutustarve ja työterveyshuollon tai työpaikan toimenpiteet työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Perusteellinen lääkärinlausunto on ehdoton edellytys kuntoutukseen pääsemiseen.

Hakija täyttää Kelan kuntoutushakemuslomakkeen KU 102 (löytyy Kelan sivuilta). Hakemus lähetetään paikalliseen Kelan toimistoon ja siihen liitetään mukaan työterveys-/terveydenhuollon selvityslomake KU 108, lomake KU 109 työpaikalla tehdyistä toimenpiteistä sekä B-lääkärinlausunto. Kielteisestä Kelan kuntoutuspäätöksestä on mahdollista valittaa muutoksenhakulautakuntaan.

Kustannusten korvaaminen

Kela korvaa matkakustannukset omavastuun ylittävältä osalta sekä maksaa ansioon suhteutettua kuntoutusrahaa vähintään 22,04 euroa arkipäivältä. Jos kuntoutusaika on palkallista, Kela maksaa kuntoutusrahan työnantajalle.

Uusimmat

Suosituimmat