Muokattu: 05.09.2014 - 14:39

Avainsanat: Terveys, Työsuojelu

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Selvitysten perusteella useiden tekijöiden on todettu vaikuttavan työntekijän työkykyyn:

- fyysinen ja psyykkinen terveys
- osaaminen ja ammattitaito
- asenne ja motivaatio
- työn sisältö ja sen asettamat vaatimukset
- työyhteisön toiminta, esimiestyö ja johtaminen

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantaja järjestää työkykyä ylläpitävää toimintaa.

TYKY-toiminnan kohteita ovat:

- työn ja työympäristön kehittäminen
- työyhteisön ja työorganisaatioiden toiminnan parantaminen
- työntekijöiden terveyden edistäminen
- työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen

TYKY-toiminta ja sen suunnittelu on yhteistyötä, johon osallistuvat työterveyshuolto, työsuojeluorganisaatio, linjajohto, henkilöstöhallinto sekä luonnollisesti henkilöstö.

Tyky-toiminnan käytännön muotoja voivat olla:

- töiden organisointi uudelleen ja työtehtävien kehittäminen
- työpisteiden ergonomian parantaminen
- työaikamuutokset: osa-aikatyö, osa-aikaeläke, vaihto yötyöstä päivätyöhön
- esimiesvalmennus, työnohjaus
- ikäohjelmat, ASLAK ja TYK-kuntoutus
- erilaiset liikuntamuodot: taukojumppa, liikuntasetelit, kuntosali, yhteinen liikuntapäivä

Uusimmat

Suosituimmat