Työkykyä ylläpitävä toiminta

Selvitysten perusteella useiden tekijöiden on todettu vaikuttavan työntekijän työkykyyn:

- fyysinen ja psyykkinen terveys
- osaaminen ja ammattitaito
- asenne ja motivaatio
- työn sisältö ja sen asettamat vaatimukset
- työyhteisön toiminta, esimiestyö ja johtaminen

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantaja järjestää työkykyä ylläpitävää toimintaa.

TYKY-toiminnan kohteita ovat:

- työn ja työympäristön kehittäminen
- työyhteisön ja työorganisaatioiden toiminnan parantaminen
- työntekijöiden terveyden edistäminen
- työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen

TYKY-toiminta ja sen suunnittelu on yhteistyötä, johon osallistuvat työterveyshuolto, työsuojeluorganisaatio, linjajohto, henkilöstöhallinto sekä luonnollisesti henkilöstö.

Tyky-toiminnan käytännön muotoja voivat olla:

- töiden uudelleen organisointi ja työtehtävien kehittäminen
- työpisteiden ergonomian parantaminen
- työaikamuutokset: osa-aikatyö, osa-aikaeläke, vaihto yötyöstä päivätyöhön
- esimiesvalmennus, työnohjaus
- ikäohjelmat, KIILA- kuntoutus
- erilaiset liikuntamuodot: taukojumppa, liikuntasetelit, kuntosali, yhteinen liikuntapäivä

STM, Työterveyshuolto ja työkyvyn ylläpito

Työterveyslaitos, työkyvyn tuki

Työn muokkauksen keinot kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle