Työllistymistä edistävät palvelut

Päivitetty: 22.03.2018

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistävään palveluun, jonka ajalta maksetaan ansiopäivärahaa ja mahdollinen korotusosa. Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan ansiopäivärahan lisäksi kulukorvausta. Omaehtoisten opintojen ajalta maksetaan korotettu ansio-osa mutta ei kulukorvausta.

Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä. Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

 • työnhakuvalmennus
 • uravalmennus
 • kokeilu
 • työvoimakoulutus
 • omaehtoinen opiskelu
 • kuntouttavaa työtoiminta

Ansiopäivärahan 400 päivän enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta. Päivärahahakemuksessa tulee ilmoittaa mihin palveluun osallistuu.

Poissaolot

Jos olet poissa työllistymistä edstävästä palevelusta, poissaolo ja sen syy on ilmoitettava päivärahahakemuksessa. Oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy ovat hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta. Tällöin poissaolon ajalta maksetaan ansiopäiväraha ilman kulukorvausta.

Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää.

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisten opintojen ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

Myös palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolot työttömyyskassalle

Myös työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista työttömyyskassalle. Jos palvelun järjestäjän ilmoitus poissaolosta tulee sen jälkeen, kun työttömyysetuus on jo maksettu, palvelun järjestäjän ilmoitusta käytetään hakijan ilmoittamien tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Palvelun järjestäjä voi lähettää ilmoituksen työttömyyskassalle esimerkiksi nettisivultamme löytyvällä lomakkeella. Pdf-lomakkeen voi lähettää työttömyyskassalle samalta sivulta löytyvästä Lähetä liitteitä -linkistä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle