Työskentelyn vaikutus ansiopäivärahaan

Päivitetty: 07.04.2021

Jos työskentelet ansiopäiväraha-aikana, sinun tulee ilmoittaa työskentelystä TE-toimistoon ja kassalle. Kaikki työskentely ei estä ansiopäivärahan saamista. Mikäli työskentelet osa-aikaisesti tai sinut on lomautettu lyhennetylle työajalle, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa. Sinulla on oikeus soviteltuun päivärahaan myös enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikaisen työn ajalta. 

Työsuhteen koko- tai osa-aikaisuus määräytyy työsopimuksessa sovitun työajan perusteella. Osa-aikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksen mukainen vähimmäistyöaika on enintään 80 % työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta. Työn koko- tai osa-aikaisuuden määrittelyyn ei vaikuta siis todelliset tehdyt työtunnit. Jos työaika sopimuksessa ylittää 80 %, on kyseessä kokoaikainen työ. 

Soviteltua ansiopäivärahaa haetaan neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Soviteltua päivärahaa maksetaan sellaisilta jaksoilta, joiden aikana maksetun palkan maksukauden mukainen tuntimäärä ei ylitä 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Jakson aikana maksetusta palkasta vähennetään suojaosa ja suojaosan ylittävästä määrästä puolet vähentää päivärahaa. Soviteltu päiväraha ja osa-aikatyön tai satunnaisen kokoaikatyön palkka voivat yhteensä kuitenkin olla enintään päivärahasi perusteena olevan palkan verran. 

Osa-aikaisesti työskennellessäsi palkka sovitellaan maksuperusteisesti eli päivärahaan vaikuttaa se palkka, joka on maksettu haettavan jakson aikana. Tästä johtuen myös osa-aikatyöstä lomautettujen päivärahan suuruuteen vaikuttaa ennen lomautusaikaa ansaittu palkka, jos se maksetaan lomautusjaksolla.

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, sovitellaan päiväraha ansaintaperusteisesti.  Tämä tarkoittaa, että sovitellussa huomioidaan saman hakujakson aikana ansaittu palkka.  Lisätietoa päivärahan käsittelystä lomautustilanteissa löydät täältä.

Mikäli työllistyt kokoaikatyöhön yli kahdeksi viikoksi, ei sinulla ole oikeutta päivärahaan. Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ansaittu palkka ei myöskään vaikuta työn päättymisen jälkeen maksettavaan päivärahaan. 

Lisätietoa sovitellusta päivärahasta ja siihen liittyvistä erityistilanteista löydät täältä.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle