Muokattu: 20.08.2014 - 13:10

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelun yhteistoiminta kauppakeskuksissa

Kauppakeskus on tyypillinen paikka, jossa usean työnantajan palveluksessa olevat työntekijät tekevät töitä, samoissa tiloissa ja olosuhteissa jolloin vaaratilanteet ja terveyshaitatkin ovat samanlaiset.

Kaikkia koskevia vaaroja ja haittoja voi aiheutua yhteisillä alueilla esimerkiksi kaikkien käytössä olevilla kulkuväylillä, varastoalueella, lastausalueella ja jätteiden huoltopisteissä. Lisäksi poikkeustilanteet kuten tulipalot ja suuremmat väkivaltauhat koskettavat kaikkia. Suurelta osin yhteiset vaarat koskettavat myös kauppakeskuksissa asioivia ihmisiä.

Kauppakeskuksessa jokaisella yrityksellä on työturvallisuuslain mukainen velvoite huolehtia omien työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä työssä, perehdyttää ja opastaa terveellisiin ja turvallisiin työskentelytapoihin. Tässä yhteydessä on myös käsiteltävä kauppakeskuksen muiden toimijoiden ja olosuhteiden aiheuttamia vaaroja. Työnantajat ovat velvollisia tiedottamaan toisiaan vaaroista jotka saattavat koskettaa useamman työnantajan työntekijöitä.

Järjestöt ovat suositelleet, että kauppakeskuksissa yrittäjät ja yritysten henkilöstö yhdessä huolehtivat vaarojen ja haittojen torjumisesta,

Näitä asioita voidaan kauppakeskuksissa käsitellä yhdessä:

1. Kauppakeskuksen vaara- ja haittatekijöiden selvittämisen ja seurannan periaatteet ja tapa. Käytettävissä on Kauppakeskuksen riskienarviointi -työkalu.
2. Turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat kauppakeskuksen kehittämistavoitteet ja -ohjelmat.
3. Turvallisuuteen vaikuttavat asiat kauppakeskuksessa, esimerkiksi kiinteistön kunto ja huolto, muutostyöt, työympäristö ja työolosuhteet, asiakkaiden ja oleskelijoiden aiheuttamat vaarat, tavaroiden ja aineiden varastointi ja kuljetus, poikkeustilanteet, pelastussuunnitelma ja ohjeistukset.
4. Työntekijöille järjestettävän yhteisen koulutuksen, ohjauksen tai perehdyttämisen tarve haittojen ja vaarojen estämiseksi ja torjumisiksi.
5. Kauppakeskuksen turvallisuuteen liittyvät yleistä vaaraa tai haittaa aiheuttaneet seurantatiedot sovituista asioista, esimerkiksi tapaturmista sekä vaara-, uhka- ja väkivaltatilanteista.
6. Kauppakeskuksen turvallisuuteen liittyvä tiedottaminen.
Tieto vaaraa ja haittaa aiheuttavista epäkohdista ja niiden ehkäisemistä koskevat aloitteet toimitetaan esimiehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai -asiamiehelle edelleen toimitettavaksi kauppakeskuksen johdolle toimenpiteitä varten.

Uusimmat

Suosituimmat