Muokattu: 12.08.2014 - 13:15

Avainsanat: Työsuojelu, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunta valitaan työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Työntekijät valitsevat toimikuntaan työsuojeluvaltuutetun ja vara-valtuutetut ja muut työntekijöiden edustajat. Toimikuntaan on tarpeen saada mukaan edustajat kaikista mahdollisista henkilöstöryhmistä.

Työsuojelutoimikunnan tehtävät

 • laatia vuosittainen toimintasuunnitelma ja ottaa suunnitelmissaan huomioon työpaikan työsuojelun toimintaohjelma
 • käsitellä työolojen tilaa ja kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia työnantajalle
 • käsitellä työoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteuttamista ja seurantaa
 • käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä
 • käsitellä työpaikan sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia
 • käsitellä työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja muita työoloja koskevia suunnitelmia sekä antaa niistä lausuntoja ja seurata niiden toteutumista
 • käsitellä työterveyshuollon toimeenpanoa
 • käsitell ätyösuojelutiedotuksen järjestämistä työpaikalla
 • tehdä esityksiä työterveyshuollon kehittämisestä
 • käsitellä työsuojelukoulutuksen järjestämisestä työpaikalla
 • osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla
 • osallistua tarvittaessa työsuojelutarkastuksiin ja -tutkimuksiin

Uusimmat

Suosituimmat