Muokattu: 07.12.2016 - 14:40

Avainsanat: Koulutus, Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettujen koulutus

Oletko juuri tehtävään valittu?

Tutustu työsuojeluvaltuutetun tehtäviin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin verkossa tehtävän perehdytysmateriaalin avulla. Materiaalin löydät tästä.

Ole yhteydessä valintasi jälkeen oman alueesi PAMin aluetoimistoon, joka auttaa sinut alkuun. PAMin aluetoimistot järjestävät perehdytystilaisuuksia uusille luottamushenkilöille. Perehdyttäminen tuo ensi tietoa tehtävästä, työvälineistä ja oikeuksista. Perehdytystilaisuus auttaa myös yhteistyökumppaneiden löytämiseen.

Työsuojelun peruskurssille mahdollisimman pian

Työsuojelun peruskurssi antaa kokonaiskuvaa työsuojelusta; siihen kuuluvat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset asiat. Kurssi perehdyttää tehtävään, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, työsuojelulakeihin ja sopimuksiin. Lisäksi harjaannutaan yhteistyöhön ja neuvottelutoimintaan. Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja välitehtävä. Kurssin kesto on 3 pv + 2 pv.

Työsuojeluvaltuutetulle peruskurssi on yleensä palkallinen ja kuuluu työnantajan tuen piiriin. Tarkista kuitenkin asia alakohtaisesti. Kurssi soveltuu myös työsuojeluasiamiehille ja työsuojelutoimikunnan jäsenille.

- Kurssille haetaan aina varsinaisella kurssihakemuksella!

- Katso tästä työsuojelun peruskurssin rakenne.

Paikka 1. osa 2. osa Ilmoittaudu viimeistään
Tampere 17.-19.1. 15.-16.2. 13.12.2016
Vantaa 7.-9.2. 15.-16.3. 3.1.
Turku 21.-23.3. 26.-27.4. 14.2.
Oulu 4.-6.4. 3.-4.5. 28.2.
Tampere 5.-7.9. 4.-5.10. 1.8.
Vantaa 26.-28.9. 25.-26.10. 22.8.

Työsuojelun jatkokurssille noin vuoden päästä peruskurssin suorittamisesta

Noin vuoden jälkeen peruskurssin suorittamisesta voit suorittaa jatkokurssin. Kurssilla syvennetään työsuojelutietoutta ja kehitetään valmiuksia työsuojelutoiminnan suunnitteluun. Avainsisältöjä ovat työ ja hyvinvointi, työoikeus sekä työpaikkatoiminnan kehittäminen. Lisäksi käsitellään palvelualojen työsuojelun erityiskysymyksiä työterveyshuollon, viranomaistoiminnan ja oman tarkastustoiminnan kautta. Koulutuksen kesto on 5 pv + 5 pv ja toteutus on yhdessä Kiljavan opiston kanssa.

Työsuojeluvaltuutetulle jatkokurssi on yleensä palkallinen ja kuuluu työnantajan tuen piiriin. Tarkista kuitenkin asia alakohtaisesti.

Paikka 1. osa 2. osa Ilmoittaudu viimeistään
Oulu 3.-7.4. 8.-12.5. 27.2.
Kiljava 28.8.-1.9. 9.-13.10. 24.7.

Luottamushenkilöiden täydentävä koulutus

Jos olet jo käynyt luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun peruskurssin, voit syventää ja päivittää osaamistasi täydennyskoulutuksessa esimerkiksi Kiljavan opistolla. PAMin tilaamien kurssien lisäksi voit valita Kiljavan kurssitarjonnasta yhden vapaavalintaisen lyhytkurssin vuosittain. Lisätietoja kursseista ja ajankohdista Kiljavan opiston sivuilta. Ilmoittaudu Kiljavan kursseille aina PAMin kurssisihteerin kautta: kurssisihteeri(at)pam.fi.

PAM järjestää luottamushenkilöille myös alakohtaista täydennyskoulutusta. Näihin osallistujat kutsutaan.

Osa täydentävistä kursseista saattaa kuulua työnantajatuen piiriin, jolloin sinulle maksetaan palkkasi suuruinen ansionmenetyskorvaus. Muutoin luottamushenkilöiden osallistumista tuetaan kurssipäivärahan ja -stipendin muodossa.

Kurssi Aika Ilmoittaudu viimeistään
Työsuojelulainsäädännön kurssi, KIO 28.-30.3.   7.3.
Minä ja työyhteisöni muutoksessa: työpsykologia, KIO - kimppakurssi 4.-8.9.   14.8.
Johdatus työyhteisösovitteluun 30.-31.10. 27.-28.11. 25.9.

Aiheeseen liittyvät