Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos työtön on työllistynyt osittain. Täydestä ansiopäivärahasta vähennetään tällöin puolet siitä tytötulosta, joka ylittää suojaosan. Sovittelujakso on joko kuukauden tai neljän viikon mittainen. Kuukauden sovittelujaksolla suojaosa on 300 euroa. Jos sovittelujakso on neljä viikkoa, suojaosa on 279 euroa. 

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa osa-aikatyön, alle kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomatuksen ajalta, jos työtä tehdään enintään 80% alan enimmäistyöajasta. Lomautustapauksessa työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Muissa tapauksissa työaikaa tarkastellaan joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta soviteltua päivärahaa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä, ellei maksamiselle ole esteitä (5 pv / viikko). Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Esimerkki:
Henkilön täysi päiväraha on 70€/päivä. Hän tekee viikon työtä ja ansaitsee 730€. Palkasta vähennetään suojaosa 300€. Jäljelle jäävästä palkanosasta puolet vaikuttaa vähentävästi päivärahaan (430 / 2 = 215 €). 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (kuukauden sovittelujaksolla jakajana on 21,5 pv eli 215€ / 21,5pv = 10 €/pv).
Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60€ päivässä. (70 - 10 = 60€)

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle