Muokattu: 13.04.2018 - 14:32

Avainsanat: Työsuojelu

Työyhteisön ilmapiiri ja vuorovaikutus

Työyhteisön sisäinen toimivuus ja hyvä työilmapiiri tukevat sekä yrityksen menestystä että työntekijöiden hyvinvointia.

Huono työilmapiiri ja työkulttuuri ilmenevät usein kiusaamisena ja epäasiallisena käytöksenä työpaikalla, jossa johtamisessa on puutteita ja sisäiset toimintatavat ovat kehittymättömiä. Töiden selkeät järjestelyt, yhteisesti sovitut pelisäännöt, toiminnan jatkuva arviointi ja tavoitteita tukeva organisaatio ovat osa yrityksen muuta kehittämistoimintaa.
Työilmapiirikyselyjä voidaan käyttää apuna kehittämistyössä. Kartoituksen suunnittelu ja valmistelu tulee tehdä yhdessä henkilöstön kanssa ja tulokset pitää käsitellä yhdessä koko työyhteisössä.

Esimiehet ovat työyhteisön kehittämisessä avainasemassa.

  • Työntekijöiden tehtävät ja vastuut tulee määritellä selkeästi.
  • Uusi työntekijä tulee perehdyttää omaan työhönsä huolellisesti ja selvittää, mitä häneltä odotetaan ja mitkä ovat työn tavoitteet.
  • Työntekijän tulee saada asiallista palautetta työstään, ja hänen tulee voida myös itse voida antaa palautetta tarvitsematta tuntea asemaansa uhatuksi.
  • Säännöllinen kehityskeskustelu on monessa työpaikassa todettu hyväksi tilaisuudeksi molemminpuolisen palautteen antamiseen.

Työyhteisöjen ristiriidat jäävät usein elämään pinnan alle, koska työyhteisöllä ei ole kokemusta ristiriitojen asiallisesta käsittelystä. Esimies ei saa pitkittää ongelmaan puuttumista. Kun ratkaisua etsitään, on kuultava kaikkia osapuolia ja otettava huomioon myös muut työyhteisön jäsenet. Jos ongelma ei omin voimin ratkea, apua voi hakea esimerkiksi työterveyshuollosta.

Linkkejä:

Toimiva työyhteisö Ttl

Työyhteisötaidot TTK

Uusimmat

Suosituimmat