Vuorottelukorvaus

Päivitetty: 30.04.2021

Vuorotteluvapaalle voi jäädä työnantajansa kanssa asiasta sopimuksen tehnyt henkilö, jonka työaika on ollut vähintään 75 % kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vapaan ajalta työttömyyskassa maksaa vuorottelukorvausta.

Vuorottelukorvauksen saamisen ehdot

 1.  Vuorotteluvapaalle jäävä on tehnyt kokoaikatyötä (yli 75% alan enimmäistyöajasta).
   
 2.  Vuorotteluvapaalle siirtymisestä on tehty sopimus työnantajan kanssa.
   
 3. Työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan työssäoloon. 
   
 4. Työhistoriaa on vähintään 20 vuotta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos et ole varma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, voit tarkistuttaa asian kassalla. Lähetä tässä tapauksessa osoitteeseen kassa@pam.fi kopio työeläkotteestasi. Muista tarkistaa, että otteessa on varmasti kaikki työsuhteet. 

Vapaan kesto on 100 - 180 päivää. Vuorotteluvapaa tulee pitää yhdessä jaksossa. Jos sovitun vuorotteluvapaan ajankohtaa tai sen kestoa vapaan aikana haluaa muuttaa, asiasta tulee sopia työnantajan kanssa ja ottaa yhteyttä TE-toimistoon. Vuorotteluvapaan ajankohtaa voi siirtää sopimalla asiasta ennen vapaan alkamista. Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava kaksi kuukautta ennen vapaan päättymistä.

Vuorotteluvapaan käyttö on sidottu vanhuuseläkeikään. Vapaan yläikäraja on vanhuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.

Mikäli saanut aiemmin vuorottelukorvausta, työssäoloaikaa on oltava vähintään viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Korvauksen määrä on 70% siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaus määritellään vapaata edeltäneen vähintään 52 viikon palkkatuloista. Korvausta laskettaessa ei oteta huomioon työttömyysturvalain mukaisia lapsikorotuksia eikä ansio-osan korotuksia.

Omalta työnantajalta saadut tulot estävät vuorottelukorvauksen maksamisen. Muut tulot vaikuttavat siten, että vuorottelukorvaus lasketaan sovitellusta ansiopäivärahasta. Toisin kuin ansiopäivärahassa, vuorottelukorvauksessa ei ole 300 euron suojaosaa työtuloille.

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos

 • saat omalta työnantajaltasi palkkaa tai vuosilomapalkkaa
 • olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun työnantajan palveluksessa
 • olet päätoiminen yrittäjä
 • saat työttömyysturvalain mukaisia etuuksia
 • saat sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, erityishoitorahaa tai sinulle on myönnetty lomaa raskauden, synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
 • suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle