Muokattu: 18.09.2019 - 19:54

Avainsanat: Työelämä, Työehdot, Edunvalvonta

Yhteistoiminta

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jossa tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä.

Jotta tämä voisi onnistua, henkilöstölle olisi saatava riittävät ja oikea-aikaiset tiedot yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. Usein ajatellaan, että yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut koskevat vain irtisanomisia, mutta lain mukaan näin ei ole. 

Merkittävin yhteistoimintaa säätävä laki on yhteistoimintalaki. Yhteistoimintalaissa on luettelo yhteistoiminnan piiriin kuuluvista asioista. Tällaisia ovat muun muassa:

  • henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset muutokset työtehtävissä,
  • työmenetelmissä ja töiden järjestelyssä,
  • siirrot tehtävistä toisiin,
  • henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan laatiminen,
  • taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja liikkeen luovutuksesta johtuvat irtisanomiset ja lomauttamiset.

Yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Tätä pienemmissäkin yrityksissä voidaan harjoittaa yhteistoimintaa joko työehtosopimuksen ohjein tai työpaikalla sovittavin menetelmin.

Yhteistoimintalaki velvoittaa neuvottelemaan

Yhteistoimintalaki asettaa työnantajalle neuvotteluvelvoitteen muun muassa taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin perustuvissa irtisanomistilanteissa. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintaneuvottelua edellyttävistä asioista, hänen on neuvoteltava työntekijöiden kanssa. Joissakin asioissa riittää pelkkä tiedottaminen työntekijöille. (Lähde: Yhteistoimintaopas)

Yhteistoimintalain tarkoituksena on parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin, vaikka lopullinen päätösvalta olisikin työnantajalla. Neuvotteluissa käydään läpi työnantajan esittämien muutosten perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot. (Yhteistoimintaopas)

Mikäli neuvotteluvelvollisuus on laiminlyöty ja muutoksesta seuraa työsopimuksen irtisanominen, lomautus tai osa-aikaistaminen, voidaan työnantaja velvoittaa suorittamaan irtisanotulle työntekijälle hyvitys. Yhteistoimintavelvollisuuksia laiminlyönyt työnantaja tai sen edustaja voidaan tuomita myös sakkorangaistukseen.

Yhteistoimintalaki

Uusimmat

Suosituimmat