Yrittäjän työttömyysturva

Päivitetty: 05.05.2021

Työttömyysturvalain mukaan olet yrittäjä, jos teet ansiotyötä muussa kuin työ- tai virkasuhteessa. Kyse voi olla työstä yritykselle, jonka omistat itse, freelancerina tehdystä työstä tai perheyritykselle tehdystä työstä. Myös esimerkiksi osuuskunnan tai laskutusyrityksen kautta lasketut työt katsotaan yritystoiminnaksi. 

Päätoimisen yritystoiminnan aikana voi kuulua palkansaajakassaan vain rajoitetusti, eikä työttömyysturvaa makseta. Päätoimiset yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa

Jos olet palkkatyössä yritystoiminnan lisäksi ja yritystoiminta on pienimuotoista eli sivutoimista, ei yritystoiminta estä palkansaajakassaan kuulumista eikä työttömyysturvan maksamista. TE-toimisto tutkii yritystoiminnan laajuuden ja päättää, onko hakijan yritystoiminta pää- vai sivutoimista. 

Työttömyysturvalain mukaan olet yrittäjä, jos:

 • Työskentelet yrityksessä johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja omistat yksin vähintään 15 % tai yhdessä perheenjäsentensi kanssa vähintään 30 % yhtiöstä. 
 • Työskentelet yrityksessä työntekijänä ja omistat yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 50 % yhtiöstä. 

Perheyrityksessä työskentely

Yrittäjänä voidaan pitää myös työsuhteessa olevaa henkilöä, joka työskentelee perheensä yrityksessä. Jos työskentelet perheyrityksessä, kannattaa tarkistaa, kuulutko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin. Perheenjäseniksi katsotaan puoliso ja samassa taloudessa asuvat lapset ja vanhemmat. 

Jos työskentelet perheenjäsenen omistamassa yrityksessä, mutta et itse omista osuutta siitä, et ole työttömyysturvalain mukaan yrittäjä. Yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto on 52 viikkoa ajalta, jolloin hän on työskennellyt yrityksessä eikä ole omistanut yrityksestä mitään. Tätä työssäoloehtoa ei voi yhdistää tavalliseen 26 viikon työssäoloehtoon. Jos omistusosuuksista on luovuttu, pitää henkilön olla katkotta 12 kuukautta omistamatta mitään yrityksestä, jotta hän voisi täyttää 52 viikon työssäoloehdon.

Sivutoiminen yrittäjyys

Pienimuotoinen yritystoiminta ei estä Palvelualojen työttömyyskassaan kuulumista eikä työttömyysturvan maksamista. TE-toimisto tekee päätöksen siitä, onko hakijan yritystoiminta riittävän pienimuotoista, että sen ohella voi saada ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa tekee päivärahapäätöksen TE-toimiston antaman lausunnon pohjalta. Lue lisää sivutoimisesta yrittäjyydestä

Siirtyminen yrittäjäksi tai palkansaajaksi

Jos siirryt palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäivärahaa palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella mikäli yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan (esim. Palvelualojen työttömyyskassa) jäseneksi tai siirtyä Yrittäjäkassaan. Yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa. Jäsenyys kannattaa siis siirtää yrittäjyyskassaaan viimeistään, kun yrittäjyyttä on kestänyt vajaa 18 kuukautta.  Palkansaajakassan jäsen, joka työskentelee yli 18 kuukautta päätoimisesti yrittäjänä, menettää kerryttämänsä työssäoloehdon kokonaan.

Sama toimii myös toiseen suuntaan. Jos siirryt yrittäjästä palkansaajaksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäivärahaa yrittäjänä täyttyneen työssäoloehdon perusteella mikäli palkansaajan työssäoloehto ei ole vielä täyttynyt. Voit jäädä työsuhteen alkaessa Yrittäjäkassan jäseneksi tai siirtyä palkansaajakassaan. Huomaa, että palkansaajan työssäoloehto ei kuitenkaan kerry Yrittäjäkassassa.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   PAMin palvelut kesällä
   Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
   Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

   PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.