Muokattu: 23.08.2018 - 13:32

Avainsanat: Työttömyys, Työelämä

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksesta ja sen edellytyksistä säädetään siitä annetussa laissa (Laki yrityssaneerauksesta).

Yrityssaneerausmenettely on prosessi jossa tutkitaan yrityksen selviytymismahdollisuudet, haetaan konkreettiset ratkaisut yritystoiminnan tervehdyttämiseksi, ja laaditaan yksityiskohtainen ohjelma niin toimenpiteistä kuin velkojen maksamisestakin.

Yrityssaneerauksen tavoitteena on siis tervehdyttää taloudellisissa ongelmissa oleva yritys ja pelastaa se konkurssilta. Yrityssaneerausta voi hakea velallinen tai velkoja. Yrityssaneerauksesta päättää käräjäoikeus. Päättäessään yrityssaneerauksesta käräjäoikeus määrää samalla yrityssaneeraukselle selvittäjän (tavallisimmin asianajaja). Selvittäjän tehtävänä on laatia saneerausohjelma.

Käräjäoikeus vahvistaa saneerausohjelman. Saneerausohjelmassa tavallisesti osa yrityksen veloista annetaan anteeksi ja jäljelle jääville veloille laaditaan maksusuunnitelma. Saneerausohjelmassa määritellään myös muut toimenpiteet yritystoiminnan tervehdyttämiseksi. Toimenpiteiden kirjo on periaatteessa rajaton. Tällaisia tervehdyttämistoimia voivat olla esimerkiksi yritystoiminnan osien karsiminen tai lisääminen, henkilöstön sopeuttaminen, toimitilojen järkeistäminen tai omistussuhteiden muuttaminen.

Yrityssaneeraus päättyy viimeistään siinä vaiheessa kun maksuohjelman mukaiset maksut on suoritettu. Mikäli yrityssaneerauksen aikana velallinen ei pysy maksuohjelmassa, niin yrityssaneeraus voidaan keskeyttää. Seurauksena voi tällöin olla yrityksen ajautuminen konkurssiin.

Uusimmat

Suosituimmat