YT-neuvotteluihin valmistautuminen

Päivitetty: 04.02.2021

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Jos neuvoteltava asia koskee yksittäistä työntekijää, neuvottelu käydään työntekijän ja hänen esimiehensä välillä. Jos asia koskee useampaa samaan henkilöstöryhmään kuuluvaa työtekijää, neuvotteluihin osallistuvat henkilöstöryhmän edustaja(t) ja työnantajan edustaja. Henkilöstöä edustavat esimerkiksi luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Henkilöstön edustajalle on annettava riittävästi aikaa hoitaa työtehtäviensä sijasta yhteistoimintamenettelyyn liittyviä tehtäviä. Riittävä aika määräytyy kussakin tapauksissa erikseen. Vapautuksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon mm.

 • Edustettavien määrä
 • Käsiteltävän asian laatu, laajuus sekä taustatiedot ja niiden määrä
 • Asian tärkeys edustettavalle henkilöstöryhmälle
 • Käsittelyyn osallistuvien henkilöiden määrä ja heidän työpaikkojensa sijainti.

Milloin?

Yt-lain säännöksiä noudatetaan ja neuvotteluvelvollisuus koskee yrityksiä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Pienempiä yrityksiä koskee työsopimuslain mukainen selvitysvelvollisuus. Työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä te-toimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle. Pyydä selvitys toimenpiteistä työnantajalta, jos työnantajan toimenpiteet epäilyttävät. Irtisanomisiin, lomautuksiin ja osa-aikaistamisiin tulee aina olla työsopimuslain mukaiset perusteet.

Valmistautuminen

Valmistaudu neuvotteluihin kertaamalla yt-lain kiemurat sekä työehtosopimuksen määräykset. Tutustu työnantajan antamiin taloudellisiin tietoihin: Yhtiön tilinpäätös tai tulostiedot, tilikauden aikana vähintään 2 kertaa annettava yhtenäinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta, josta käyvät ilmi ainakin yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. Näiden lisäksi työnantajan on säännöllisesti ilmoitettava palkkatiedot, tiedot yrityksen työsuhteista sekä selvitys ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista. Luottamusmiehellä on oikeus pyytää edellä esitetyistä tiedoista lisäselvityksiä, joihin työnantajan on kohtuullisessa ajassa vastattava. Näillä tiedoilla pystyt tarkastelemaan työnantajan väitteitä kriittisesti

Neuvottelujen aikana

Ole tarkkana salassa pidettävien tietojen suhteen. Jos yt-neuvottelujen aikana saat tietoja, jotka voivat julki tullessaan vahingoittaa yritystä, varmista, missä määrin tiedoista voi ilmoittaa työntekijöille. Sopikaa tiedottamisesta huolella. Luottamusmiehenä olet työntekijöiden näkökulmasta ehkä tärkein henkilö neuvotteluissa. Sovi työntekijöiden kanssa ajankohdat, jolloin olet heidän käytettävissään. On tärkeää saada työntekijöiden näkemys asiasta, mutta myös työrauhaa neuvotteluiden käymiseen.

 • Älä jännitä neuvotteluihin menoa - selviät niistä hyvin, vaikket olisikaan perillä kaikista yhteistoimintalain hienouksista.
 • Neuvotteluihin ei kannata mennä yksin, vaan mukana on hyvä olla toinenkin henkilöstön edustaja
 • Neuvottelukutsuun on hyvä tutustua, kutsusta pitää käydä selville neuvotteluaika, -paikka ja syy, miksi neuvotellaan
 • Ehdottomasti kannattaa pitää pöytäkirjaa yt-neuvotteluista ja kaikista käsitellyistä asioista sekä siitä, kuka on esittänyt ja mitä. Työnantajan velvollisuus on järjestää neuvotteluihin sihteeri.
 • Neuvotteluiden välillä täytyy olla mahdollisuus henkilöstön edustajien ja henkilökunnan väliselle keskinäiselle neuvonpidolle
 • Tarpeen vaatiessa yt-neuvotteluja voidaan jatkaa yli määräaikojen. Neuvotteluajan täyttyminen ei lopeta asioiden käsittelyä kesken. Neuvotteluja voi myös vaatia jatkettavaksi ja esittää lisäselvitysten tekoa käsiteltävästä asiasta.
 • Yt-neuvotteluista tehty pöytäkirja tulee tarkistaa.

Jos toimenpiteellä on henkilöstövaikutuksia, tulee lyhyemmänkin neuvotteluajan (7 päivää neuvottelujen alkamisesta) sisään mahtua seuraavat:

 • Neuvottelu aiotun toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdot
 • Neuvottelu vaihtoehdoista
 • Neuvottelujen väliin pitää mahtua henkilöstön edustajien ja henkilökunnan oma keskinäinen neuvonpito, jossa käsitellään työnantajan suunnittelemia muutoksia. Työntekijöiden omia ratkaisuehdotuksia pitää aina muistaa pohtia.
 • Ensimmäisessä neuvottelussa on tärkeää pitää korvat auki ja kysellä kursailematta kaikki mieleen tulevat kysymykset. Tyhmiä kysymyksiä ei ole! Vältä tässä vaiheessa joutumasta väittelyyn. Sen aika tulee toisessa neuvottelussa.
 • Toisessa neuvottelussa esitä henkilökunnan omat näkemykset ja vaihtoehdot. Muista edelleen, että niiden pöytäkirjaan kirjaaminen on tärkeää. Nyt ei kannata arkailla: on puhumisen, esitysten ja väittelynkin aika.
 • Tarpeen vaatiessa neuvotteluja voidaan jatkaa yli määräaikojen. Asiat tulee käsitellä perusteellisesti. Neuvotteluajan täyttyminen ei lopeta asioiden käsittelyä kesken. Myös henkilöstön edustajat voivat lain mukaan esittää neuvotteluja. Ellei työnantaja suostu, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa miksi ei.
 • Pöytäkirja tulee tarkistaa. Se kannattaa ottaa luettavaksi ja myös lukea. Ellei se ole kokouksen kulun mukainen, ei pöytäkirjaa pidä hyväksyä ennen korjauksia.
 • Yhteistoimintalaki on menettelytapalaki ja sitä halutaan työntekijäpuolelta uudistaa ja parantaa. Ei siis pidä pettyä, ellei työnantaja ota huomioon työntekijöiden esityksiä. Onhan silläkin merkityksensä, että saa tiedon, miksi osa-aikaistetaan, irtisanotaan, tai lomautetaan.
 • Tiukassa paikassa esitä kokoustauon pitämistä. Ole yhteydessä aluetoimistoon vaikka kesken neuvottelun. Neuvotteluja voi myös vaatia jatkettavaksi ja esittää lisäselvitysten tekoa käsiteltävästä asiasta.
 • Ennen muuta: muista, että hyvä neuvottelija on hyvä kuuntelija, joka sanoo lyhyesti ja ytimekkäästi asiansa.

Neuvottelujen jälkeen

Jos mahdollista, pyydä neuvottelupöytäkirjoista luonnos etukäteen tarkastettavaksi. Tutustu luonnokseen huolella. Älä allekirjoita mitään, mitä et täysin ymmärrä -sääntö pätee etenkin yt-neuvotteluissa. Ole tarkkana paitsi pöytäkirjojen, myös mahdollisten sopimusten suhteen

Mistä lisätietoa?

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle