Hyppää sisältöön
Artikkelit

30.11.2023 13:48

Palvelualojen työntekijöiden ääni kuuluviin Euroopan unionissa

Kesäkuussa 2024 valitaan kansalaisten edustajat Euroopan parlamenttiin. Vaalit ovat tärkeät ammattiliitoille, koska EU-lait vaikuttavat suoraan työntekijöiden asemaan ja oikeuksiin. Sillä on väliä ketkä laeista päättävät.

Euroopan parlamentti ja EU-lippu
Suomesta valitaan Europpan parlamenttiin 15 edustajaa EU-vaalissa 9.6.2024 vii Kuva: Shutterstock

—Reilut pelisäännöt eurooppalaisilla työmarkkinoilla ovat myös suomalaisen palkansaajan etu, toteaa Tiina Huotari, PAMin eurooppalaisesta vaikuttamisesta vastaava asiantuntija.

PAMille tärkeimmät EU-aloitteet ovat viime vuosina koskeneet yritysvastuuta eli yritysten vastuuta koko alihankintaketjussa, palkka-avoimuutta eli miesten ja naisten välisten palkkaerojen kaventamista, alustataloudessa työskentelevien työoloja ja eurooppalaisia yritysneuvostoja (EWC).

Eurooppalaisten palkansaajajärjestöjen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan työelämää koskevia, vähimmäisvaatimukset määrittäviä EU-lakeja.

PAMin tavoitteena on parempi työelämä

EU:ssa on viimeisten neljän vuoden aikana päätetty monesta tärkeästä työelämää koskevasta asiasta. Esimerkiksi minimipalkkadirektiivin tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja tasoittaa tuloeroja, ja keinona on työehtosopimusten vahvistaminen ja niiden kattavuuden lisääminen.

—Tämä on ollut hyvä alku, mutta uusista tavoitteista työnteon epävarmuuden ja turvattomuuden vähentämiseksi on päätettävä heti uudella vaalikaudella, painottaa Tiina Huotari.

—Muun muassa digitalisaatio on tuonut mukanaan uusia tarpeita kehittää työsuojelua, esimerkiksi turvata työntekijän oikeus olla tavoittamattomissa on tarpeen myös palvelualoilla. Pitäisi myös kehittää säännöt sille, miten algoritmi- ja tekoälyohjausta saa työelämässä käyttää.

Tiina Huotari vastaa PAMissa eurooppalaisesta yhteistyöstä ja vaikuttamisesta.

Vastuu koko ketjusta

Valtioilla ja kunnilla on paljon vaikutusvaltaa, kun ne hankkivat tuotteita ja palveluita yksityisiltä toimijoilta.

—Työelämää koskevien lakien ja työehtosopimusten noudattamisen pitäisi olla julkisissa hankinnoissa erityisehto. Ei saa olla niin, että vain halvin hinta määrää eikä vaikutuksia ihmisiin ja työehtoihin huomioida, toteaa Huotari.

—Myös yritysten vastuuta on lisättävä. Yritysvastuuta koskevan lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on oltava ihmisoikeuksien parempi toteutuminen yrityksen koko arvoketjussa.

Työntekijöitä kuultava

PAMin tavoitteisiin kuuluu myös varmistaa, että työntekijöiden edustajia kuullaan entistä enemmän, kun EU:ssa ja eurooppalaisissa yrityksissä tehdään heitä koskevia päätöksiä.

—Kun EU:ssa torjutaan ilmaston lämpenemistä ja pyritään hiilineutraalisuuteen, niin työntekijöiden osallistaminen ja konsultointi pitäisi olla mukana päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tämä on tärkeää myös osallisuuden ja ilmastotoimien hyväksyttävyyden lisäämiseksi. Ja koska myös palvelualoilla on rooli päästöjen vähentämisessä, niin on tärkeä, että panostetaan työntekijöiden koulutukseen ja osaamiseen, Huotari painottaa.

Jos yritys toimii useammassa EU-maassa, sillä pitää olla eurooppalainen yritysneuvosto (EWC), joissa työntekijöiden edustajat eri maista kokoontuvat.

—Euroopan komissio on luvannut vielä tällä kaudella aloitteen, jolla nykyisiä EWC-sääntöjä vahvistetaan. Tavoitteena on, että työntekijöiden kuuleminen ja tiedottaminen toteutuisivat nykyistä paremmin. Tätä asiaa olemme työstäneet paljon, ja toivomme että komission lupaama aikataulu pitää.

Työntekijöiden on tärkeä äänestää EU-vaaleissa 2024

Vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleissa Suomessa vain 40 prosenttia käytti äänioikeuttaan. Aktiivisimmin äänestivät ikääntyneet ja kaikkein suurituloisimmat.

Tiina Huotari kannustaa PAMin jäseniä suuntaamaan vaaliuurnille kesäkuun alussa.

—Äänestämällä vaikutat suoraan siihen ketkä EU-lainsäädännöstä päättävät. Tarvitsemme Euroopan parlamentin, joka on myötämielinen ja edistyksellinen työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Ja on tärkeää, että meillä on parlamentti, joka edustaa kaikenlaisia ihmisiä. Mitä tapahtuisi, jos merkittävä osa kansasta ei olisi edustettuna?

Kristjan Bragason puhui PAMin liittokokouksessa lokakuussa 2023.

—Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeät palvelualojen ammattilaisille Suomessa. Tarvitsemme vahvan ja edistyksellisen Euroopan parlamentin turvaamaan työntekijöiden oikeuksia Suomessa, sanoo Kristjan Bragason, eurooppalaisten elintarvike-, maatalous- ja matkailualojen ammattiliittojen yhteistyöjärjestö EFFATin pääsihteeri viitaten Orpon ja Purran hallituksen esittämiin työelämän heikennyksiin.

Palvelualojen eurooppalaisen liiton UNI Europan aluesihteeri Oliver Röthig kehottaa äänestämään työntekijämyönteisiä ehdokkaita.

—Tosiasia on, että kun edistykselliset ja sosiaalisesti valveutuneet Euroopan parlamentin jäsenet ovat vähemmistössä, on todella vaikeaa edistää EU-lainsäädäntöä, joka lisää tasa-arvoa, reilua työtä ja oikeudenmukaista varallisuuden jakoa.

Esimerkkinä Röthig mainitsee palkkavarkauden eli työehtosopimusta tai lakia pienemmän palkan maksamisen.

—Se on valtava ongelma koko Euroopassa. Tarvitsemme vahvan lainsäädännön, joka tekee palkkavarkaudesta rikoksen. Ja meidän on ratkaistava tämä eurooppalaisella tasolla seuraavan vaalikauden aikana.

Teksti: Hildur Boldt
Kuvituskuva: Shutterstock

Eurooppalaisten palkansaajien yhteinen visio ja painopisteet

Euroopan ammatillisen yhteisjärjestö ETUC:n visiossa Eurooppa on ihmisten ja kansakuntien yhteisö, jossa jokainen on vapaa elämään rauhassa ja tekemään työtä ilman pelkoa köyhyydestä, turvattomuudesta, epäkunnioituksesta, syrjinnästä, väkivallasta, sodasta tai alistamisesta.

ETUC kutsuu kaikki eurooppalaiset puolueet ja ehdokkaat sitoutumaan seuraaviin painopisteisiin:

 1. Paremmat työpaikat ja toimeentulo
 2. Paremmat työehdot ja loppu epävarmoille työsuhteille
 3. Tuki ammattiliitoille, työehtosopimusten neuvottelulle ja työmarkkinoiden vuoropuhelulle
 4. Turvallinen työ
 5. Vyönkiristyspolitiikka hylättävä – talouden palveltava ihmisiä ja planeettaa
 6. Vahva elinkeinopolitiikka ja julkiset palvelut
 7. Julkinen raha edistämään sosiaalista edistystä
 8. Oikeudenmukaiset siirtymät varmistettava
 9. Kamppailu sosiaalista polkumyyntiä ja petoksia vastaan
 10. Oikeudenmukainen ja oikeusperustainen tulokulma siirtolaisuuteen ja turvapaikkoihin
 11. Euroopalle edistyksellinen rooli maailmassa
 12. Oikeudenmukaisempi ja demokraattisempi Eurooppa

Lue ETUCn koko julistus ja tarkemmat tiedot painopisteistä

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö (ETUC) edustaa yli 45 miljoonaa työntekijää ja 93 ammattiliittoa.

Haku