Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Elämäntilanteen muutokset » Yrittäjäksi ryhtyminen
Viimeksi päivitetty: 22.06.2023

Yrittäjäksi ryhtyminen – mitä vaikutuksia sillä on sosiaaliturvaan?

Yrittäjyys vaikuttaa monin tavoin henkilön sosiaaliturvaan. Jos aloitat yritystoiminnan, ilmoita siitä heti PAMiin.

Jos olet PAMin jäsen ja ryhdyt yrittäjäksi, ilmoita yrittäjyydestäsi PAMiin. Tee ilmoitus, vaikka olisit vain osa-aikainen yrittäjä. Ilmoita asiasta PAMin asiointipalvelussa.

Työttömyyskassan jälkisuoja kestää 18 kuukautta

Voit olla yrittäjänä PAMin työttömyyskassan jäsen enintään 18 kuukauden jälkisuojan ajan. Jälkisuojan tarkoituksena on helpottaa siirtymistä yrittäjäksi tai yrittäjästä palkansaajaksi.

Jälkisuoja-ajalta maksat edellisen palkkatulon mukaista jäsenmaksua. Jos yrittäjä jää jälkisuoja-aikana työttömäksi, hän on edelleen oikeutettu palkansaajan ansiopäivärahaan, jos työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei ole täyttynyt.

Jos yritystoiminta jatkuu jälkisuojan jälkeen, PAMin ja työttömyyskassan jäsenyys päättyy. Voit halutessasi jatkaa liiton (ei työttömyyskassan) jäsenenä, mutta siitä on erikseen ilmoitettava PAMiin.

PAM suosittaa, että siirryt yritystoiminnan alkaessa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT). Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa sulautui siihen vuoden 2020 alusta. Saat sieltä lisätietoja yrittäjien työttömyysturvasta.

Sivutoiminen yrittäjä

Sivutoiminen yritystoiminta ei estä kuulumasta Palvelualojen työttömyyskassaan. Sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana työtulona.

Lue lisää sivutoimisesta yrittäjyydestä Palvelualojen työttömyyskassan sivulta.

Oletko tietämättäsi yrittäjä?

Työttömyysturvalain mukaan palkkatyössäkin oleva henkilö voi olla yrittäjä. Erityisesti perheyrityksessä työskentelevän kannattaa tarkistaa, kuuluuko yrittäjän vai palkansaajan työttömyysvakuutuksen piiriin. Oma asema on hyvä tarkistaa jo, kun aloitat työt, sillä Palvelualojen työttömyyskassa ei maksa ansiopäivärahaa yrittäjille. Yrittäjiä palvelee oma työttömyyskassansa.

Yrittäjiksi katsotaan kaikki, jotka ovat päätointaan varten velvollisia ottamaan yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaisen vakuutuksen.

Yrittäjäksi katsotaan myös yrityksessä työskentelevä yrityksen osaomistaja, joka kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin, jos hän työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä ja omistaa yksin vähintään 15 % tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on omistuksessa vähintään 30 % yhtiöstä tai vastaava määräämisvalta. Yrittäjäksi katsotaan myös osaomistaja, joka työskentelee yrityksessä, josta hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai vastaava määräämisvalta.

Myös muussa yrityksessä tai yhteisössä työskentelevä katsotaan yrittäjäksi, jos hänellä itsellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on edellä mainituissa kohdissa määritelty vastaava määräämisvalta.

Lue myös

Haku