Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM on kansainvälinen » Eurooppalainen yhteistyö

Eurooppalainen yhteistyö ja vaikuttaminen

Tavoitteenamme on reilujen sisämarkkinoiden ja oikeudenmukaisen työelämän edistäminen EU:n alueella. Edistämme alakohtaista työehdoista sopimista ja pyrimme lisäämään työehtosopimusten kattavuutta Euroopassa.

Meille tärkeimmät EU-aloitteet ovat viime vuosina koskeneet yritysvastuuta, palkka-avoimuutta, alustataloudessa työskentelevien työoloja ja eurooppalaisia yritysneuvostoja (EWC).

Tavoitteenamme ovat EU-tason säännökset, joilla voidaan estää ihmisoikeusloukkaukset ja turvata työntekijöiden oikeuksien toteutuminen yritysten alihankintaketjuissa.

Kannatamme palkka-avoimuutta, joka edistää miesten ja naisten samapalkkaisuutta muun muassa palkkauksen läpinäkyvyyden avulla.

Olemme ajaneet vahvaa lakia, joka takaisi alustoilla työskentelevien ammattiaseman määrittämisen työntekijäksi silloin, kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.

EWC-sääntelyn osalta olemme pyrkineet vahvistamaan nykysääntelyä. Muun muassa siten, että EWC-toiminnan laiminlyömisestä aiheutuisi seuraamuksia yrityksille myös Suomessa ja että työntekijäpuolen mahdollisuudet saada oikeussuojaa paranisivat.

Jäsenyytemme eurooppalaisissa järjestöissä

UNI Europa on eurooppalainen ammattiliittojen liitto, joka edustaa eri alojen ammattiliittoja ja niiden jäseniä Euroopassa.

Sen tavoitteena on edistää työntekijöiden oikeuksia ja etuja eri aloilla, muun muassa palvelualoilla. UNI Europa toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa parantaakseen työolosuhteita ja edistääkseen sosiaalista oikeudenmukaisuutta Euroopassa.

UNI Europa on eurooppalainen vastine UNI Globalille.

EFFAT, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions, on eurooppalainen ammattiliittojen liitto, joka edustaa elintarvike-, maatalous- ja matkailualojen ammattiliittoja ja niiden jäseniä Euroopassa. Sen tavoitteena on edistää työntekijöiden oikeuksia ja etuja näillä aloilla.

EFFAT keskittyy muun muassa edistämään työturvallisuutta ja -terveyttä, parantamaan työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia sekä edistämään kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä alan toimijoille.

EFFAT on eurooppalainen vastine globaalille IUF:lle.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Tiina Huotari

Tiina Huotari

Kansainvälisten asioiden asiantuntija, Edunvalvontaosasto

EU-asiat, pohjoismainen yhteistyö, EWC-asiat

Haku