Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM ottaa selvää » Yhteistutkimushankkeet

Yhteistutkimushankkeet

PAM on mukana akateemisissa yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeissa osarahoittaja ja yhteistyökumppanina. Usein mukana on iso joukko rahoittajia. Tällaisten hankkeiden tutkimuskohteet ovat yleensä palvelualoja laajempia tai niitä toteutetaan yhdessä esimerkiksi työnantajaliittojen ja yritysten kanssa.

Yhteistutkimushankkeet

E2-tutkimus: Tulevaisuuden Suomen tekijät vuosina 2022 – 2024

3-osainen tutkimus, jossa etsitään ratkaisuja muun muassa tekijäpulaan ja polarisaatioon.

Julkaistut tutkimukset: 

Rolle Alho: Maahanmuuttajien kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomesta

Aino Heikkilä: Nuorten ja varttuneiden yhteistyö työpaikoilla

(Lataa linkistä raportti)

Hankkeen kotisivu

PAM yksi kymmenestä rahoittajasta.

PAMEL – Pamilaisten elämä ja työ

PAMin jäsenten työoloja, elämänpolkua ja hyvinvointia tutkiva hanke. Yksityisen sektorin palvelualojen suorittavan työn tekijöiden elämänkulun, työolojen ja hyvinvoinnin yhteydestä on niukalti tietoa, vaikka heidän jaksamisensa työelämässä läpi työuran on edellytys yhteiskunnan toimivuudelle. Tavoitteena tuottaa tietoa työkykyyn yhteydessä olevista tekijöistä työhyvinvointia ylläpitävien toimien kehittämiseksi.

Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto yhteistyössä PAMin kanssa. Rahoittaja Työsuojelurahasto.

Hankkeen loppuraportti

Hanke mediassa: YLE-uutiset, YLE-uutisjuttu, Helsingin Sanomat, Helsingin Sanomat, Uusimaa&Keskisuomalainen

Mitä kuuluu duunarit, Työterveyslääkäri 2023;41(4):10-13

Eriarvoisuus lautasella, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2/2022

Tieteellisiä julkaisuja mm:

Julkaisut: Food insecurity among Finnish private service sector workers: validity, prevalence, and determinantsPublic Health Nutrition.

Duunarit -hanke

Tavoitteena oli selvittää millaiset tekijät pitävät tasapainossa psykologisen sopimuksen eli työntekijöiden käsitykset heidän odotuksistaan ja velvollisuuksistaan työtään kohtaan. Lisäksi selvitettiin, millaiset tekijät lisäävät suorittavan työn mielekkyyttä ja työntekijöiden kokemaa ammattiylpeyttä.

PAM:issa kysely kohdistui kiinteistöpalvelualan työntekijöihin. Teollisuusliitossa ajoneuvoteollisuuden sekä kumi- ja muoviteollisuuden työntekijöihin.

Hanke Tampereen yliopiston, PAMin ja Teollisuusliiton kanssa. Tutkimuksen rahoitti Työsuojelurahasto TSR.

Hankkeen kotisivu

Hankkeen loppuraportti

Paikallinen sopiminen yksityisillä palvelualoilla

2021 Työterveyslaitos ja PAM

Julkaisut:

Turunen, J., Lindström, S. & Alasoini, T.

Paikallinen sopiminen yksityisillä palvelualoilla 2021
Paikallisen sopimisen yleisyys ja alakohtaiset erityispiirteet. PAM ja TTL

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Antti Veirto

Antti Veirto

Tutkimuspäällikkö, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

Tutkimustoiminta, tilastotoiminta, työvoimapolitiikka

Haku