Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM vaikuttaa yhteiskuntaan » Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka

Lasten vanhemmilla on oltava oikeus yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet hoitaa syntynyttä lastaan. Jokaisella pitää olla oikeus työelämään, jossa ei ole väkivaltaa eikä häirintää.

Tavoitteemme

  • Palkalliset perhevapaat myös monimuotoisille perheille
  • ILO:n väkivallan ja häirinnän vastainen yleissopimuksen ratifioidaan

Palkalliset perhevapaat

Lasten vanhemmilla on oltava oikeus yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet hoitaa syntynyttä lastaan sukupuolesta riippumatta. Palkallisten perhevapaiden pitää ottaa huomioon erilaiset perhemuodot.

Tavoitteena on saada perheen isät osallistumaan vahvemmin lasten varhaisiin hetkiin. Se parantaisi myös naisten asemaa työmarkkinoilla, sillä ajatus siitä, että naiset ovat pitkiä aikoja pois työelämästä lasten syntymien yhteydessä vaikuttaa naisten työuriin monin tavoin.

Vuoden 2022 perhevapaauudistuksen myötä kaikilla vanhemmilla on sukupuolestaan riippumatta yhtäläiset oikeudet hoitaa syntynyttä lastaan. Laki toi myös monimuotoisille perheille uusia mahdollisuuksia jakaa perheen sisällä lastenhoitoa.

ILO:n väkivallan ja häirinnän vastainen yleissopimus

Jokaisella pitää olla oikeus työelämään, jossa ei ole väkivaltaa eikä häirintää.

Kansainvälinen työjärjestö (ILO), hyväksyi vuonna 2019 yleissopimuksen väkivallan ja häirinnän poistamista työelämässä. Sopimus kattaa myös sukupuoleen perustuvan väkivallan sekä häirinnän torjunnan.

Kansainvälisen sopimuksen merkitys on suuri, sillä työväkivallan käsitteellä on tähän saakka ollut hyvin erilaisia tulkintoja ympäri maaliman. On välttämätöntä, että samat oikeudet väkivallattomiin työoloihin pätevät kaikkialla.

Moni EU-maa on ratifioinut sopimuksen. PAM katsoo, että myös Suomen on ratifioitava enempää viivyttelemättä yleissopimus numero C190 sekä sopimusta täydentävä suositus numero 206.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Merja Vihersalo

Merja Vihersalo

Työympäristöasiantuntija, Edunvalvontaosasto

Työsuojelu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Haku