Hyppää sisältöön
Etusivu » Jäsenyys » Jäsenpalvelut ja -edut » Työsuhdeneuvonta ja oikeusapu

Työsuhdeneuvontaa ja oikeusapua PAMilta

Tarvitsetko apua palkkaan, työaikaan, vuosilomaan tai irtisanomista koskeviin kysymyksiin? Tai onko työpaikalla ilmennyt ongelmia, joita et osaa yksin ratkaista? Työpaikkasi luottamusmies tuntee parhaiten työpaikan arjen ja on lähin apu työsuhdeasioissa. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, asiantuntijamme PAMissa auttavat! 

Työsuhdeneuvonta on merkittävä jäsenetu. PAM tarjoaa jäsenilleen työsuhdeneuvontaa ja oikeusapua. Työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä ole aina ensisijaisesti yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen.  

Meiltä saat neuvontaa ja apua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 • saamatta jääneet palkat 
 • työsopimukseen liittyvät epäselvyydet 
 • erimielisyystilanteet 
 • epäasiallinen käytös ja häirintä työpaikalla 
 • irtisanomistilanteet 
 • lomat, vapaat, lisätyötunnit.. 
 • …tai mitkä tahansa muut työelämään liittyvät kysymykset 

Toimi näin, jos työsuhteessasi on ongelmia 

 1. Tutki löytyisikö vastaus kysymykseesi tai ongelmaasi työelämäoppaastamme.  
 1. Erimielisyydet selviävät parhaiten keskustelemalla asioista rauhallisesti. Pyri selvittämään tilanne ensin itse keskustelemalla esimiehesi kanssa.  
 1. Jos työpaikallasi on luottamusmies, pyydä häntä tarvittaessa apuun. Luottamusmies edustaa työpaikalla PAMia ja PAMiin kuuluvia työntekijöitä ja auttaa kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. 
 1. Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, ota yhteyttä PAMin työsuhdeneuvontaan tai vieraile toimistossamme, joita on yhteensä 12 ympäri Suomea. Työsuhteiden kiemuroihin perehtyneet asiantuntijamme opastavat sinua asiassa eteenpäin.  

Entä jos ongelma työpaikalla ei ratkea? 

Jos tilanne työntekijän ja työnantajan välillä ei ratkea jäsenelle annetuilla neuvoilla, asia siirtyy PAMin asiantuntijalle. Tällaisia tilanteita ovat tyypillisimmin väärin maksettuun palkkaan tai työsuhteen päättämiseen liittyvät epäselvyydet.  

PAMin työsuhdeneuvontaan tulee vuosittain yli 50 000 yhteydenottoa, joista alle tuhannessa asia ei ratkea neuvottelemalla, vaan se kirjataan erimielisyystapaukseksi. Vuosittain alle sata erimielisyysasiaa päätyy oikeuteen asti.  

Ensin jäsenelle annetaan neuvoja ja tukea, joilla hän voisi selvittää asian suoraan työnantajansa kanssa. Jos työntekijän omat neuvottelut eivät tuota tulosta, PAMista ollaan yhteydessä työnantajaan. Suurin osa erimielisyystilanteista selviää viimeistään, kun niistä neuvotellaan yhdessä liiton edustajan, työntekijän ja työnantajan kanssa. 

Jos asiaa päätyy oikeuteen, PAMista on mahdollista saada oikeusapua. 

Oikeusapua riita-asiassa 

PAMin jäsen voi saada oikeusapua riita-asiaan, joka liittyy työsuhteeseen tai työehtoihin. Oikeusavun saamisen edellytyksenä on, että PAMin jäsenyys on kestänyt kuusi kuukautta ennen riidan alkamista työpaikalla. Myös jäsenmaksujen tulee olla maksettu tältä ajalta. Samat ehdot koskevat toisesta ammattiliitosta PAMiin siirtyviä jäseniä.  

PAMin oikeusapu on erinomainen: se on laajempi kuin monessa muussa ammattiliitossa. PAMissa oikeudenkäyntikuluille ei ole esimerkiksi omavastuuta eikä kuluille kattoa. Liitto kantaa myös oikeudenkäyntiin liittyvän kuluriskin, eli jos juttu hävitään, vastaa PAM muiden kulujen lisäksi myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluista. 

Oikeudenkäyntien kustannukset nousevat helposti jopa kymmeniin tuhansiin euroihin. Kun olet PAMin jäsen, on toimeentulosi turvattu työsuhteen mahdollisten ongelmien varalta. Lisäksi voit luottaa siihen, että asiaasi ajaa yksityisten palvelualojen työehdot ja erimielisyydet syvällisesti tunteva juristi.  

Oikeusapu on aina harkinnanvaraista. Päätös oikeusavun antamisesta tehdään juridisin perustein, eli ensin pohditaan, onko asiassa mahdollista menestyä. Päätöstä tehtäessä selvitetään muun muassa, onko lakia rikottu ja pystytäänkö asiassa esittämään riittävä näyttö. 

Oikeuden päätöksen saaminen voi joskus olla tärkeää myös merkitykseltään laajemman ennakkotapauksen ratkaisemiseksi ja lain tulkinnan selvittämiseksi. 

Viimeksi päivitetty: 15.08.2023

 

Haku