Hyppää sisältöön

Julkiset palvelut

Hyvin hoidetut julkiset palvelut, kuten varhaiskasvatus ja terveydenhuolto, ovat yksilön tukena ja tasaavat mahdollisuuksia. Niiden turvin voi osallistua työelämään.

Tavoitteemme

  • Lastenhoitopalvelut tukemaan vanhempien työssäkäyntiä 
  • Julkiset terveyspalvelut kuntoon

Lastenhoitopalvelut tukemaan vanhempien työssäkäyntiä

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Varhaiskasvatuksen järjestelyt vaikuttavat paljon myös vanhempien mahdollisuuksiin käydä töissä.

Siksi niiden pitää seurata työelämän muutoksia ja vastata tämän päivän tarpeisiin.

Palvelualoilla tehdään paljon työtä epäsäännöllisillä työajoilla, kaikkina vuorokauden aikoina ja myös lyhyellä varoitusajalla. Harvoilla lapsiperheillä on nykyään omaa tukiverkostoa ja siksi on tärkeää, että päiväkotien aukioloajat helpottaisivat lapsiperheiden arkea.

Tarvitaan lisää ympärivuorokautisia päiväkoteja.

Monen palvelualan työntekijän pienet koululaiset tarvitsevat hoitoa ilta- ja yöaikoina ja siksi heille on saatava oikeus vuorohoitoon. Pienille koululaisille on myös tärkeää, että  ilta- ja aamupäivähoitoa on saatavilla ja sen maksut ovat pienipalkkaisten tuloilla mahdollisia maksaa. Maksujen pitäisikin määräytyä tulojen perusteella.

Tarjoamalla lastenhoitopalveluita silloin, kun vanhemmat niitä tarvitsevat lähellä kotia tai työpaikkaa, tuetaan pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja toisaalta kannustetaan työllistymään ja vastaanottamaan työtä epäsäännöllisinäkin aikoina.

Julkiset terveyspalvelut on saatava kuntoon

Hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa terveyseroja.

Pienituloisten, joille työnantaja ei tarjoa työterveyshuoltoa, pitää päästä hoitoon ja kuntoutumaan julkisten terveyspalveluiden kautta ripeasti. Näin tuetaan työssäkäynnin jatkamista ja työkyvyttömyysjaksojen jälkeen paluuta työelämään. 

Palveluihin liian myöhään pääseminen ja lääkkeiden ostamatta jättäminen liian kalliin hinnan vuoksi näkyvät erityissairaanhoidon jonoissa ja ulosottoluvuissa. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään työkykyistä.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

sosiaaliturva, työttömyysturva ja maahanmuutto

Haku