Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Perehdytys
Viimeksi päivitetty: 26.06.2023

Perehdytys on jokaisen työntekijän oikeus  

Työnantajalla on työturvallisuuslain määrittämä vastuu perehdytyksestä. Perehdyttäminen ja työnopastus kuuluvat kaikille henkilöstöryhmille.

Työnantaja vastaa siitä, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen työhönsä. Perehdytyksen tarkoitus on, että työntekijä saa riittävän opastuksen omiin tehtäviinsä, työpaikan toimintaan, työvälineisiin ja työturvallisuuteen. Perehdytyksessä työntekijä saa valmiudet työskennellä työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla ja turvallisella tavalla.

Jos työtehtävät tai -olosuhteet muuttuvat, työnantajan on opastettava työntekijä uusiin tehtäviin, vastuisiin, vaatimuksiin ja edellytyksiin. Työnopastuksella tarkoitetaan kaikkia niitä asioista, jotka liittyvät itse työn tekemiseen, kuten esimerkiksi työn vaihteet ja työhön vaadittava osaaminen.

Perehdyttäminen ja työnopastus kuuluvat kaikille

Perehdyttäminen ja työnopastus kuuluvat kaikille henkilöstöryhmille ja myös vuokratyöntekijöille, kesätyöntekijöille sekä kausityöntekijöille. Kunnollinen perehdytys on tärkeää muun muassa työturvallisuuden kannalta.

Perehdytyksessä käydään läpi

 • työtehtävät
 • työsuhteeseen liittyvät asiat (esimerkiksi työaika, koeaika ja palkka ja lomaraha)
 • palkanmaksuun liittyvät asiat (esimerkiksi mihin työntekijälle toimitetaan palkkatosite, josta palkan voi tarkistaa)
 • työpisteet
 • työturvallisuuteen liittyvät asiat, esimerkiksi laitteiden käytön opastus ja ohjeistus, mahdollisten suojavarusteiden käyttö, työterveyshuoltoon ja sen kattavuuteen liittyvät tiedot.

Usein perehdyttäjä antaa uudelle työntekijälle kirjallista materiaalia, johon kannattaa perehtyä huolellisesti. Perehdytyksen aikana työntekijä saa usein myös ensimmäisen kontaktin työtovereihin.

Uusiin työtehtäviin perehdyttäminen

Vanhat työntekijät kaipaavat myös perehdytystä ja työnopastusta, kun ovat uudessa tilanteessa tai siirtyvät uusiin työtehtäviin.

Työnopastusta tarvitaan aina, kun

 • työ on tekijälleen uusi
 • työtehtävät vaihtuvat
 • työmenetelmät muuttuvat
 • hankitaan ja otetaan käyttöön uusia koneita, laitteita ja aineita
 • työ toistuu harvoin
 • turvallisuusohjeita laiminlyödään
 • työpaikalla sattuu työtapaturma tai havaitaan ammattitauti
 • annetussa työnopastuksessa havaitaan puutteita
 • tilanne poikkeaa tavanomaisesta
 • havaitaan virheitä toiminnassa ja puutteita tuotteiden ja palvelujen laadussa.

Haku