Hyppää sisältöön

Sosiaaliturva

Tavoitteenamme on inhimillinen yhteiskuntamalli, jossa huomioidaan yksilön vaihtuvat elämäntilanteet ja työelämän muutokset. Jokaiselle turvataan toimeentulo ja tarpeelliset hyvinvointipalvelut.

Tavoitteemme

  • Riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa
  • Kohtuuhintaista asumista

Riittävä toimeentulo eri elämäntilanteissa

Työ ei aina takaa elämiseen riittävää palkkaa. Palvelualoilla moni tekee osa-aikatyötä vasten tahtoaan eikä palkka riitä. Silloin hyvinvointiyhteiskunnan tehtäväksi jää turvata jokaiselle kohtuullinen toimeentulo. Yhteiskunnan tukiverkoston on kyettävä vastaamaan nopeasti muuttuviin elämäntilanteiseen ja turvattava jokaiselle hyvä elämä.

Turvan on oltava sen tasoinen, että sillä pystyy elämään, ja siksi pienimpiä ansiosidonnaisia päivärahoja olisi nostettava. Turvan taso ei saa heikentää, sillä se kasvattaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta.  

Tukiverkoston on oltava nykyistä ennakoitavampi ja sen tulee huomioida monimuotoisen työn haasteet. Jokaisen on pystyttävä arvioimaan, miten tulojen vaihtelu vaikuttaa tukien saantiin.

Tämä vahvistaa halukkuutta ottaa työtä vastaan, kun ei ole pelkoa väliinputoamisesta.   

Tukiverkkoa pitää yksinkertaistaa, jotta jokainen ymmärtää mistä tukea pitäisi hakea missäkin tilanteessa. Esimerkiksi myös työttömyysturvan peruspäivärahan maksatus on järkevää siirtää työttömyyskassojen maksettavaksi, jolloin työtön voi aina asioida saman kassan kanssa eikä toimeentuloon tule tarpeettomia katkoja, kun henkilö esimerkiksi siirtyy ansioturvalta perusturvalle.

Kohtuuhintaista asumista

Asumiskulut ovat merkittävä ja välttämätön menoerä. Kasvukeskuksissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla asumiskulut ovat jo käytännössä jo ylittäneet pieni- ja keskipalkkaistenkin ihmisten maksukyvyn. Aivan viime aikoina omistusasuntojen hinnat ovat hieman laskeneet, mutta asuntojen ylläpitokustannukset ja sitä myötä vuokrat ja vastikkeet ovat nousseet. Osassa Suomea asuntojen arvot taas ovat pudonneet viime vuosina.

Kaikki tämä vaikuttaa paitsi palvelualojen ihmisten jokapäiväiseen elämään, myös vahvasti työvoiman liikkuvuuteen. Yhteiskunnan tukimuotoja pienituloisten asumiselle ei pidä heikentää, sillä viime kädessä niillä mahdollistetaan pienituloisille työssäkäynti. Asumistuen leikkauksilla ei saada lisää asuntoja, mutta lisätään tuen saajien toimeentulovaikeuksia.

Kuntien tulee lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää ja varmistaa kaavoituksessa riittävä määrä vuokra-asuntoja. Jos korkeita asumismenoja ei saada hillittyä muilla keinoilla, on pienituloisia autettava selviytymään korkeista asumiskuluista yhteiskunnan tuella.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Sosiaalipoliittinen asiantuntija, Viestintä- ja yhteiskuntapoliittinen osasto

sosiaaliturva, työttömyysturva ja maahanmuutto

Haku